רקע
יצחק דב ברקוביץ'
יצחק דב ברקוביץ'
(1885‏-1967)
סופר ומתרגם יהודי עברי ויידי. ברקוביץ היה חתנו של שלום עליכם, ותרגם את מרבית כתביו מיידיש לעברית. יצירתו של ברקוביץ ברובה היא דו-לשונית; נכתבה בגרסה עברית ובגרסה יידית כאחד.


l פרוזה

 

תלוש: ציור

אודיסה: [מוציא לאור לא ידוע], תרס“ד-תרס”ה

ספורים

קראקא: בדפוס י. פישער, תר"ע

ספורים: I. פרא אדם. II. מישאל

ירושלים: מוריה, תרפ"ב

האחרון: ספור-אגדה

ניו יורק: סופרים, 1922

אל הדוד באמריקה: ספור

ניו יורק: סופרים, [c1922]

הוכוח: בדיחה מני-קדם

ניו יורק: סופרים, [c1922]

טופלי טוטוריטו: ספור / (תרגום וקיצור)

ניו יורק: סופרים, [c1922]

יוסי גבור ישראל: ספור / (תרגום וקיצור)

ניו יורק: סופרים, [c1922]

ספורי נער שוטה / (תרגום וקיצור)

ניו יורק: סופרים, [c1922]

נערים: ספור / לפי א. פ. טשחוב; (תרגום וקיצור)

ניו יורק: סופרים, [c1922]

אחרונים: ספורים

תל-אביב: דביר, תרפ"ט 1929

משה-יוסי התם ובנו: ספור

[ורשה]: [מרכז], [תרפ"-]

ימות המשיח: רומן

תל אביב: דביר, תרצ"ח

אמריקה עולה לארץ-ישראל

ירושלים: עופר, 1946

מנחם-מנדל בקבוץ

[תל אביב]: עם עובד, [תשי"ב?]

כתבי י.ד. ברקוביץ

תל-אביב: דביר, תשי"ט 1959

בערב יום־הכיפורים

מישאל

מלקות

בעל־שמחה

בן זכר

לפני השולחן

ביד הלשון

אושפיזין

תלוש

פרא־אדם

מפטיר

פגע רע

נכד

מאריאשקה

בנכר

מלפפונים

וידוי

מושקילי־חזיר

פליטים

רוחות רעות

יום־הדין של פייבקה

כליזמר

המכתב

כלי־זכוכית

ממרחקים

ירוק

שטר רע־מזל

אורח מקוזלוב

אזרח

כל־בו

דוקטור לפילוסופיה

כרת

ימות המשיח

אל הדוד באמריקה

בבית־החולים של בובות

אמריקה עולה לארץ־ישראל

הנהג

בעל־אכסניה בתל־אביב

הסנוניות הראשונות

האחרון

מנחם־מנדל בארץ־ישראל

בארצות רחוקות

אותו ואת בנו

מירה

מי נביא וידע

משחק־פורים

ימות המשיח

כרת / י"ד ברקוביץ.

[תל אביב]: בבל, [תשס"א]

a מאמרים ומסות

 

כתבי שלום עליכם

תל-אביב: דביר, תשכ"ב

הקדמה לכרך קומדיות, שלום עליכם.

k מחזות

 

משחק פורים: מחזה-התולים

ניו-יורק: סופרים, 1922

מעות של חנכה: משחק בשלש תמונות

תל-אביב: דביר, 1928

מחזות

תל-אביב: דביר, תרפ"ח 1928

j זכרונות ויומנים

 

הראשונים כבני-אדם: סיפורי זכרונות על שלום-עליכם ובני-דורו

תל-אביב: דביר, תש"ג 1943

פרקי ילדות: בית אבא

תל-אביב: עם עובד, תשכ"ו 1966

w מכתבים

 

אגרות אל רעיתו מאניה: בלווית תמונות ואבטוגראפים

ירושלים: מוסד ביאליק, תשט"ז 1955

s יצירות מתורגמות

 

כתבי ל. נ. טולסטוי: עם תמונתו ומאמרים על תולדותיו וערכו בספרות: כר' א

ווילנא: ממזרח ומערב, תרע"ב

מנחם מנדל בארץ-ישראל / שלום עליכם

תל-אביב: דביר, תרצ"ו 1936

ימים טובים / שלום עליכם

כתבי שלום עליכם, כרך עשירי, מהדורה מתוקנת, תל־אביב: דביר, תשט"ז

מעבר בוג

אקדמות

בין אדם לחברו: טיפּוּסים שפּוֹחתים והוֹלכים

ששים ושמחים: טיפּוּסים שפּוֹחתים והוֹלכים

טווי־זהב

אכספרופריאציה של פסח: מימי הרעש בּכתריאֵליבקה

משלוח־מנות

פסח בכפר

דויד מלך ישראל

הצעיר במלכים

הגלגל חוזר אחורנית: מַחזה קינימַאטוֹגרפי לכבוֹד חנוּכּה

המטאטא

פרקי שיר־השירים

מזל טוב קומדיה במערכה אחת

סיפורי מוטל בן פייסי החזן / שלום עליכם

תל אביב: דביר, תשט"ז (מהדורה מתוקנת)

טוביה החולב / שלום עליכם

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

כל סיפוריו של טוביה החולב, עסקיו ומסחריו, נסיונותיו, מאורעותיו ודברי ימי בנותיו, ויתר תקפו וגבורתו, רוב חכמתו וחידושי תורתו.

מעשׂה־נסים / שלום עליכם

יום אתמול כי עבר / שלום עליכם

בת טוביה שנישאה לעם־הארץ / שלום עליכם

בת טוביה שהלכה אחרי בעלה / שלום עליכם

בת טוביה שנשבתה לבין הגויים / שלום עליכם

בת טוביה שנשפטה במים / שלום עליכם

בת טוביה שעלתה לגדולה / שלום עליכם

לך־לך / שלום עליכם

כתריאלים / שלום עליכם

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

סיפורי העיר כתריאליבקה, חיי אנשיה הקטנים, דרכיהם ומנהגיהם בבית ובחוץ, ארחם ומסחרם, חיי שלותם וריבותיהם וקטטותיהם, קרונותיהם, מלונותיהם ובתי־תיאטראותיהם, ימי חגם ואבלם, שמחתם ועצבתם, רבם רב יוזיפיל וסופרם שמואל שמלקיס, בתיהם נשיהם ובניהם וכל אשר להם.

עיר הכתריאלים

ברית־מצוה

חתונה

היורשים

יש קונה עולמו בשעה אחת

לא עליכם, יהודים!

תענית קלה

דרייפוס בכתריאליבקה

געגועים על בית אבא

הבדיקה

מושב־זקנים

שמואל שמלקיס

כתריאליבקה החדשה

יוסילי הזמיר / שלום עליכם

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשי"ז

מעשה שאין לו סוף / שלום עליכם

תל אביב: דביר, תשי"ז 1956

מעשה שאין לו סוף הוא מעשה־כשפים / שלום עליכם

עולם הבא

האשכנזי

גימנאסיה

אסור להיות טוב!

חאבנה

המאושר בקורני: מסיפורי הרכבת של סוכן־נוסע

תחנת באראנוביטש: מסיפורי הרכבת של סוכן־נוסע

נס הושענה רבה: מסיפורי הרכבת של סוכן־נוסע

אחד מני אלף

סיפורי מעשיות לילדי ישראל / שלום עליכם

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

הדגל

מעות של חנוכה

בבית המלך אחשורוש

בגדי יום טוב

פלשתים

ירק לשבועות

האתרוג

אל סעודת פורים

גלות ערב פסח

גזלנים

לא קם כמשה

אורח לפסח

אסתר

קידלת וקידשת

אדם ובהמה / שלום עליכם

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

האולר / שלום עליכם

עלי־כינור / שלום עליכם

נסתלקו / שלום עליכם

נפש חיה / שלום עליכם

צער בעלי־חיים – סיפּוּר של נַער שוֹטה / שלום עליכם

מעשה באגוזים / שלום עליכם

הסביבון / שלום עליכם

הזקן / שלום עליכם

חברבר החצרוני / שלום עליכם

מתושלח / שלום עליכם

כפרות / שלום עליכם

הנאהבים והנעימים

שיר השירים: מבאר באנגלית, מנקד / של שלום עליכם

Newton, MA: David Maisel, [1980]

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק דב ברקוביץ'

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אלקנה דוד
 • גיורא הידיש
 • גידי בלייכר
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • יהודית להב
 • לאה ברזילי
 • מתי שפרירי
 • נגה רובין
 • נורית לוינסון
 • נילי אפשטיין
 • סוניה מרמרי
 • עידית סגל
 • עמירה ביידר
 • ערן גרף
 • רחל זלוביץ
 • תמר קליין

הגיהו

 • אייל דולב
 • ברוריה בן ברוך
 • גדעון ביגר
 • גיורא הידש
 • יעל זילברמן
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • משה אוקמן
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין־כרמל
 • ציפי טל
 • רחל זלוביץ
 • שולמית רפאלי
 • שלי אוקמן

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מזל טוב קומדיה במערכה אחת (תרגום); כפרות (תרגום); מתושלח (תרגום); חברבר החצרוני (תרגום); נסתלקו (תרגום); נפש חיה (תרגום); צער בעלי־חיים – סיפּוּר של נַער שוֹטה (תרגום); מעשה באגוזים (תרגום); הסביבון (תרגום); הזקן (תרגום); הגלגל חוזר אחורנית (תרגום); המטאטא (תרגום); פרקי שיר־השירים (תרגום); הצעיר במלכים (תרגום); ששים ושמחים (תרגום); בין אדם לחברו (תרגום); טווי־זהב (תרגום); אכספרופריאציה של פסח (תרגום); משלוח־מנות (תרגום); דויד מלך ישראל (תרגום)

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק דב ברקוביץ'

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אלקנה דוד
 • גיורא הידיש
 • גידי בלייכר
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • יהודית להב
 • לאה ברזילי
 • מתי שפרירי
 • נגה רובין
 • נורית לוינסון
 • נילי אפשטיין
 • סוניה מרמרי
 • עידית סגל
 • עמירה ביידר
 • ערן גרף
 • רחל זלוביץ
 • תמר קליין

הגיהו

 • אייל דולב
 • ברוריה בן ברוך
 • גדעון ביגר
 • גיורא הידש
 • יעל זילברמן
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • משה אוקמן
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין־כרמל
 • ציפי טל
 • רחל זלוביץ
 • שולמית רפאלי
 • שלי אוקמן