רקע
יעקב פיכמן
יעקב פיכמן
(1881‏-1958)
משורר, עורך, מבקר ספרותי ומתרגם עברי. חתן פרס ישראל לספרות יפה


t שירה

 

גבעולים: שירים

ורשה: תושיה, תרע"א

אגדות ושירים

ורשה: מקרא, 1913

שירים

ורשה: צנטרל, תרע"ד

ערבה: שירי-ילדים

פרנקפורט ע"נ מיין-מוסקבה-אודיסה: אמנות, 1922

ספר האדם: מבחר מחשבה ושירה לשעורי-ערב לגדולים

ורשה: ספר, תרפ"ו 1925

ספרים מצוירים לילדים: עם שירים …

ורשה: צנטרל, תרפ"-

ימי-שמש: פואימות

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”ד

צללים על שדות: שירים

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”ה

אביב בשומרון

מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1943

פאת שדה: שירים

ירושלים ותל אביב: שוקן, תש"ה

כלנית: שירי ילדים

ירושלים ותל אביב: שוקן, תש"ו

חוברת יעקב פיכמן

מונטריאל: קרן התרבות העברית בקנדה, תש"ו 1946

סלעים בירושלים: שירים ומסות

תל אביב: דביר, תשי"ב 1951

ערוגות: דברי שירה ופרוזה

ירושלים: מוסד ביאליק, c1954

עם שחר נצאה: שירים לילדים

תל אביב: מסדה, 1957

אסיף: מבחר יצירתו של יעקב פיכמן בשירה ובפרוזה

תל אביב: מסדה, תשי"ט

רזי נוף: מבחר שירים

Tel Aviv: עמדה/ביתן, 2001

l פרוזה

 

אגדות ושירים

ורשה: מקרא, 1913

על חיות פראות מעשיות נאות

ורשה: צנטרל, 1923

חוברות לילדים

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”-

יוסי בתל-אביב

ירושלים: הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל; תל-אביב: אמנות, 1931

מאורעות יוסי וחנן

תל אביב: אמנות; ירושלים: הקרן הקימת לישראל, c1931

אל הים: ספורים

תל אביב: א"י שטיבל, 1934

ילדים וילדות: ספורים מן השדה ומן העיר

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”ה

יקטן בתל אביב: ספור

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”ו

אילת העמק: ספורים

תל אביב: אגדת הסופרים על יד מסדה, תש"ב

דיגים על הירקון

תל אביב: עם עובד, תש"ג

יוסי בגליל: ספורים

תל אביב: מסדה, תש"ד

הרצל כותב את מדינת היהודים

תל אביב: מ' ניומן, תש"ו

יוסי נוסע לארץ-ישראל

מינכן: דזשאינט, תש"ז 1947

ערוגות: דברי שירה ופרוזה

ירושלים: מוסד ביאליק, c1954

אביב בארץ: סיפורים

תל אביב: מדה, תשי"ט

אסיף: מבחר יצירתו של יעקב פיכמן בשירה ובפרוזה

תל אביב: מסדה, תשי"ט

כתבי יעקב פיכמן

תל אביב: דביר, תש"ך-(1959)

a מאמרים ומסות

 

מבוא לכרך ה של “כתבים חדשים” / דוד פרישמאן

ורשה: ספרות, תר“ע-תרע”ב

תולדות המחבר בתוך: כתבים נבחרים/ מרדכי-אהרן גינצבורג

ורשה: תושיה, תרע"א

תמונת המחבר ותולדותיו בתוך: כתבים נבחרים / הלל צייטלין

ורשה: תושיה, תרע“א-תרע”ב

בבואות: דברי-בקרת

אודיסה: מוריה, תרע"ט

קטע מביקורת על הספר החסידות והחסידים / ש.א. הורודצקי, שנתפרסמה ב“דבר”, 18.12.1943 (בתוך הספר)

ירושלם: דביר, תרפ"ג

מבוא לספר “מוגנס: ספורים, שירים, אגרות”

תל אביב: שטיבל: דפוס הפועל הצעיר, תרפ"ט

אברהם מאפו: (שרטוטים)

יפו: מולדת, תרפ"-

יהודה ליב גורדון: (במלאת 20 שנה למותו): מסה

יפו: מולדת, תרפ"-

ההסטוריון כאמן וכסופר, בתוך: דברי ימי ישראל / … תרגום: ש.ל. ציטרון

ורשה: אחיספר על-ידי חברת “צנטרל”, תר"ץ

חיים נחמן ביאליק: חייו ומעשיו, ליום עשירי בטבת תרל“ג-תרצ”ג

תל אביב: מחלקת החנוך של כנסת ישראל, תרצ"ג

הקדמה לספר “רעיון העבודה בספרות העברית החדשה” / פסח ליפובצקי

תל-אביב: במעלה, תרצ"ג

מענית: ספר למוד ומקרא

תל אביב: מולדת, 1934-

אנשי-בשורה: שבע מסות

תל אביב: מוסד ביאליק: ע“י דביר, תרצ”ח 1938

דברי המחבר

מֹשֶׁה חַיִּים לוּצַטּוֹ

שְׁלֹמֹה לֵוִיזוֹן

אַבְרָהָם דֹּב לֶבֶּנְזוֹן

אברהם מאפו

מיכה יוסף לבנזון

יהודה ליב גורדון

פֶּרֶץ סְמוֹלֶנְסְקִין

מבוא לספר “כתבי זלמן אפשטיין”

תל אביב: אגודת עונג שבת - אהל שם, תרצ"ח

מבוא לספר “שירים” / יעקב לרנר

תל-אביב: אגודת הסופרים בסיוע “מוסד ביאליק” ו“דבר”, ת"ש

מבוא לספר משלי־עם בחרוזים / יצחק וולך

תל אביב: דפוס אחדות, תש"ו

ביאורים לספר “מבחר ספורים ומאמרים” / סמולנסקין, פרץ בן משה

תל-אביב: דביר, תש"א

סופרים בחייהם: ספר הפגישות

תל אביב: מסדה בסיוע מוסד ביאליק, תש"ב 1942

הקדמה לספר “עלי באר: מחזות תנ”כיים: א. קין והבל. ב. עלי באר. ג. יעקב ועשו" / משה חיקיס

ירושלים: חברת קוהלת להוצאת ספרים בעברית, תש"ב

מבוא לספר “שירי אפרים לוצאטו”

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ב

מבוא לספר “מליצת ישרון” / שלמה לעוויזאהן

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ד

תולדותיו של המחבר, בתוך: שירת הזמיר: מבחר ספורים / בקי בן יגלי (דוקטור יהודה בנימין קצנלסון)

תל-אביב: עם עובד, תש"ד

ספור על המשוררת, בתוך: פתחו את השער: שירי ילדים / קדיה מולודבסקי

עין חרוד: הקבוץ המאחד, תש"ה

הקדמה לספר “יצחק ליב גולדברג: חייו ופעולותיו”

תל-אביב: דפוס הפועל הצעיר, תש"ה

דמויות מנצנצות

מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1947

מבוא ל“קבץ ספורים” / יהודה שטיינברג

ניו יורק: קרן ישראל מץ, תש"ז

דמיות קדומים: שירה ופרוזה

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ח 1948

פתח דבר לספר “שירי אהבה בישראל: מימי קדם עד ימינו”

ירושלים: קרית ספר, תש"ח

הקדמה לספר “שולל: צרור שירים” / מירי

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ט

יצחק יציב

בתוך: במעגל הימים / יצחק יציב; הוצאת “דבר לילדים”, תל אביב, תש"ט

דוד פרישמן חייו ויצירתו, בתוך: כל כתבי דוד פרישמאן

MEXICO: ל' פרישמאן, 1950–1951

אמת הבנין: סופרי אודיסה

ירושלים: מוסד ביאליק, תשי"א

הקדמה לספר סופרי אודיסה

מנדלי

אחד־העם

חיים נחמן ביאליק

שאול טשרניחובסקי

( שמחה בן ציון אַלתֶר גוטמן) ש. בן־ציון

א. ל. לוינסקי

בן־עמי

י. ח. רבניצקי

בבית-היוצר: מסות על בעיות הספרות

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשי"א

א. בין שירה לפרוזה

בין שירה לפרוזה

שירה ופרוזה – מה קודם?

עתונאי וסופר

על אמנות הרפּוֹרטאז'ה

על חובת הפרוזה

ספרות פופולארית

ב. אהבת ישראל

אהבת ישראל

הים והמדבר

שירה ואקטואליות

הוּמוֹר ופוליטיקה

קנאות ויצירה

הגעגועים על ספר

עשרת הספרים

ג. הגדרות

משהו על אמנות האפוריזם

הפרוזה הקטנה

על "אמנות לשם אמנות"

מידת השירה

הגעגועים על קובנר

עוד לבעית קובנר

מסה ובקורת

סוד הפרצוף

אדם ותפקידו

על הנושא שאינו מכריע

על העדר נושאים

רוח הקודש שבנושא

על הקלוּת

חיקוי והשפעה

על החזרה

חוזה ואמן

ארכנים וקצרנים

משהו על הבקורת השלילית

ד. מושג הליריזם

מושג הליריזם

אמן ומשורר

טאגור הליריקן

שירה ונזירות

לפולמוס על שירתנו

שירים לדקלום

למבקרים מומחים ושאינם מומחים

שיר לירי

על תפקיד המשורר

קול ולב

מעשה בשעון מקולקל

על שירת־האהבה בספרות ישראל

ה. מכבשונו של אֶפּּוֹס

בין אולימפוס לחורב

ה“אודיסיה” בעברית

בארץ “קאליוולה”

שיחות גרים

ו. בין רומן לנובילה"

על הנובילה

לבעית הרומן ההיסטורי

הסיפור החדש

קטעים על הסיפור ההיסטורי

על הנובילה ההיסטורית

סיפורי סבאסטופול

על הפרוזה הרוסית

“דינה” של תוומאס מאן

אוריאל אקוסטא

עובדיה

קולוּמבוּס

רובינזון קרוזו

דניאל דיפו

דוד קופרפילד

צלו של פטר שלומיאל

“האבות והבנים”

אנטון טשחוב

נילס לינה

י’אן כריסטוף

פטר קמנצינד

על אגדת הפורסייטים

היכלי ירק

מארי אנטואניט

“הדרך למרחב”

דמות אלזה

משהו על הרומן

מבוא לספר “פטר שלומיאל” / תירגם מ' טמקין

תל-אביב: עם עובד, תשי"א

סלעים בירושלים: שירים ומסות

תל אביב: דביר, תשי"ב 1951

בני דור: מספרים, משוררים, אישים

תל אביב: עם עובד, תשי"ב

עִם הַסֵּפֶר

יוסף חיים ברנר

גרשון שופמן

אורי ניסן גנסין

זלמן יצחק אנכי

הירש דויד נומברג

שלוֹם אש

יצחק דוב ברקוביץ

דבורה בארון

אשר ברש

יהודה בורלא

שמואל יוסף עגנון

אלופי ההשכלה: אברהם מאפו, יהודה ליב גורדון, פרץ סמולנסקין

תל אביב: נ' טברסקי, תשי"ג

רוחות מנגנות: סופרי פולין

ירושלים: מוסד ביאליק, תשי"ג

נוסח פולין

נחום סוקולוב

יצחק ליבוש פרץ

דוד פרישמן

מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

מרדכי זאב פייארברג

ר' בנימין

יהודה שטיינברג

שרטוטי דמויות

ישראל חיים טביוֹב

זלמן אפשטיין

שמעון ברנפלד

ש. ל. גורדון

א. בן-אביגדור

נח פינס

זאב יעבץ

מבוא לספר “כל כתבי אברהם מאפו”

תל אביב: דביר, תשי"ג 1953

חיים למופת: ספורים מחיי אנשים גדולים

תל אביב: מסדה, תשט"ז

סִפּוּרִים מֵחַיֵּי הֶרְצְל

חַיִּים נַחְמָן בְּיַאלִיק

אֵיךְ כָּתַב בְּיַאלִיק אֶת שִׁירָיו

סִפּוּרִים עַל שָׁאוּל טְשֶׁרְנִיחוֹבְסְקִי

חַיֵּי יְלַ"ג

מֶנְדֶּלִי מוֹכֵר סְפָרִים

מְשׁוֹרְרָם שֶׁל יַלְדֵי יִשְׂרָאֵל

פְּגִישָׁתִי הָרִאשׁוֹנָה עִם פֶּרֶץ

בֻּקִי בֶּן יָגְלִי, חַיָּיו וִיצִירָתוֹ

רַבִּי שְׁלֹמֹה יִצְחָקִי

יְהוּדָה הַמַּכַּבִּי

מבוא לספר “אהבת ציון” / אברהם מאפו

תל אביב: יזרעאל, תשי"ז 1957

אגרותיו ומבוא וציונים של המחבר, בתוך: שירי מיכ"ל (מיכה יוסף הכהן לבנזון)

תל אביב: דביר, תשי"ז

בטרם אביב: מסות

תל אביב: מחברות לספרות, תשי"ט 1959

מבוא לספר “כתבי זלמן שניאור”

תל אביב: דביר, תש"ך

מבוא לספר “מבחר לבתי הספר ולעם” / שאול טשרניחובסקי

תל אביב: דביר, תשכ"ד

יצירת ביאליק, בתוך: כל כתבי ח.נ. ביאליק

תל אביב: דביר, תשכ"ד

מבוא לספר “אשמת שומרון” / אברהם מאפו

תל אביב: יזרעאל, תשכ"ה 1965

מושג השירה המודרנית: מסות, דיוקנאות, רשימות

תל אביב: אגודת הסופרים בישראל ליד עקד, 1982

v עיון

 

אלף בית: לשון וספר

תל אביב: מולדת, 1933

ספר ביאליק

תל אביב: הוצאת ועד היובל בהשתתפות הוצאת אמנות, תרצ"ד

שירת ביאליק

ירושלים: מוסד ביאליק, תשי"ג

s יצירות מתורגמות

 

הורדוס ומרים / טרגדיה מאת פרידריך הבל

תל אביב: שטיבל, תרפ"ב

מוגנס: ספורים, שירים, אגרות

תל אביב: שטיבל: דפוס הפועל הצעיר, תרפ"ט

נרקיס וגולדמונד: רומן / הרמן הסה

תל אביב: אמנות, תרצ"ב

הורדוס ומרים: חזיון קדומים / פרידריך הבל

ירושלים: המחלקה לעניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, תש"ט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יעקב פיכמן

הקלידו

 • אלקנה דוד
 • אורי פרת
 • אילנה רונן
 • דוד בנסקי
 • טוני חפץ
 • יהודה מאיר
 • מינדה פוסק
 • משה אוקמן
 • נוגה דורון ארד
 • נורית לוינסון
 • נטע ורקר
 • ניבה ערב
 • עדינה קופלמן עתליה יופה
 • רבקה קולבינגר
 • רחל ברלין
 • שרה שי
 • תאיר אלוף

הגיהו

 • אירית חיל
 • דרור איל
 • יעל זילברמן
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • שולמית רפאלי
 • תמר הקר

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יעקב פיכמן

הקלידו

 • אלקנה דוד
 • אורי פרת
 • אילנה רונן
 • דוד בנסקי
 • טוני חפץ
 • יהודה מאיר
 • מינדה פוסק
 • משה אוקמן
 • נוגה דורון ארד
 • נורית לוינסון
 • נטע ורקר
 • ניבה ערב
 • עדינה קופלמן עתליה יופה
 • רבקה קולבינגר
 • רחל ברלין
 • שרה שי
 • תאיר אלוף

הגיהו

 • אירית חיל
 • דרור איל
 • יעל זילברמן
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • שולמית רפאלי
 • תמר הקר