רקע
יעקב פיכמן
יעקב פיכמן (1881‏-1958)
משורר, עורך, מבקר ספרותי ומתרגם עברי. חתן פרס ישראל לספרות יפה
יצירות שהועלו למאגר: 7 יצירות
t שירה

 

גבעולים: שירים

ורשה: תושיה, תרע"א

אגדות ושירים

ורשה: מקרא, 1913

שירים

ורשה: צנטרל, תרע"ד

ערבה: שירי-ילדים

פרנקפורט ע"נ מיין-מוסקבה-אודיסה: אמנות, 1922

ספר האדם: מבחר מחשבה ושירה לשעורי-ערב לגדולים

ורשה: ספר, תרפ"ו 1925

ספרים מצוירים לילדים: עם שירים …

ורשה: צנטרל, תרפ"-

ימי-שמש: פואימות

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”ד

צללים על שדות: שירים

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”ה

אביב בשומרון

מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1943

פאת שדה: שירים

ירושלים ותל אביב: שוקן, תש"ה

כלנית: שירי ילדים

ירושלים ותל אביב: שוקן, תש"ו

חוברת יעקב פיכמן

מונטריאל: קרן התרבות העברית בקנדה, תש"ו 1946

סלעים בירושלים: שירים ומסות

תל אביב: דביר, תשי"ב 1951

ערוגות: דברי שירה ופרוזה

ירושלים: מוסד ביאליק, c1954

עם שחר נצאה: שירים לילדים

תל אביב: מסדה, 1957

אסיף: מבחר יצירתו של יעקב פיכמן בשירה ובפרוזה

תל אביב: מסדה, תשי"ט

רזי נוף: מבחר שירים

Tel Aviv: עמדה/ביתן, 2001

l פרוזה

 

אגדות ושירים

ורשה: מקרא, 1913

על חיות פראות מעשיות נאות

ורשה: צנטרל, 1923

חוברות לילדים

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”-

יוסי בתל-אביב

ירושלים: הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל; תל-אביב: אמנות, 1931

מאורעות יוסי וחנן

תל אביב: אמנות; ירושלים: הקרן הקימת לישראל, c1931

אל הים: ספורים

תל אביב: א"י שטיבל, 1934

ילדים וילדות: ספורים מן השדה ומן העיר

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”ה

יקטן בתל אביב: ספור

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”ו

אילת העמק: ספורים

תל אביב: אגדת הסופרים על יד מסדה, תש"ב

דיגים על הירקון

תל אביב: עם עובד, תש"ג

יוסי בגליל: ספורים

תל אביב: מסדה, תש"ד

הרצל כותב את מדינת היהודים

תל אביב: מ' ניומן, תש"ו

יוסי נוסע לארץ-ישראל

מינכן: דזשאינט, תש"ז 1947

ערוגות: דברי שירה ופרוזה

ירושלים: מוסד ביאליק, c1954

חיים למופת: ספורים מחיי אנשים גדולים

תל אביב: מסדה, תשט"ז

אביב בארץ: סיפורים

תל אביב: מדה, תשי"ט

אסיף: מבחר יצירתו של יעקב פיכמן בשירה ובפרוזה

תל אביב: מסדה, תשי"ט

כתבי יעקב פיכמן

תל אביב: דביר, תש"ך-(1959)

a מאמרים ומסות

 

מבוא לכרך ה של “כתבים חדשים” / דוד פרישמאן

ורשה: ספרות, תר“ע-תרע”ב

תולדות המחבר בתוך: כתבים נבחרים/ מרדכי-אהרן גינצבורג

ורשה: תושיה, תרע"א

תמונת המחבר ותולדותיו בתוך: כתבים נבחרים / הלל צייטלין

ורשה: תושיה, תרע“א-תרע”ב

בבואות: דברי-בקרת

אודיסה: מוריה, תרע"ט

קטע מביקורת על הספר החסידות והחסידים / ש.א. הורודצקי, שנתפרסמה ב“דבר”, 18.12.1943 (בתוך הספר)

ירושלם: דביר, תרפ"ג

מבוא לספר “מוגנס: ספורים, שירים, אגרות”

תל אביב: שטיבל: דפוס הפועל הצעיר, תרפ"ט

אברהם מאפו: (שרטוטים)

יפו: מולדת, תרפ"-

יהודה ליב גורדון: (במלאת 20 שנה למותו): מסה

יפו: מולדת, תרפ"-

ההסטוריון כאמן וכסופר, בתוך: דברי ימי ישראל / … תרגום: ש.ל. ציטרון

ורשה: אחיספר על-ידי חברת “צנטרל”, תר"ץ

חיים נחמן ביאליק: חייו ומעשיו, ליום עשירי בטבת תרל“ג-תרצ”ג

תל אביב: מחלקת החנוך של כנסת ישראל, תרצ"ג

הקדמה לספר “רעיון העבודה בספרות העברית החדשה” / פסח ליפובצקי

תל-אביב: במעלה, תרצ"ג

מענית: ספר למוד ומקרא

תל אביב: מולדת, 1934-

אנשי-בשורה: שבע מסות

תל אביב: מוסד ביאליק: ע“י דביר, תרצ”ח 1938

דברי המחבר

מֹשֶׁה חַיִּים לוּצַטּוֹ

שלמה לוינזון

אדם לבנזון

אברהם מאפו

מיכה יוסף לבנזון

יהודה ליב גורדון

פרץ סמולנקין

מבוא לספר “כתבי זלמן אפשטיין”

תל אביב: אגודת עונג שבת - אהל שם, תרצ"ח

מבוא לספר “שירים” / יעקב לרנר

תל-אביב: אגודת הסופרים בסיוע “מוסד ביאליק” ו“דבר”, ת"ש

ביאורים לספר “מבחר ספורים ומאמרים” / סמולנסקין, פרץ בן משה

תל-אביב: דביר, תש"א

סופרים בחייהם: ספר הפגישות

תל אביב: מסדה בסיוע מוסד ביאליק, תש"ב 1942

הקדמה לספר “עלי באר: מחזות תנ”כיים: א. קין והבל. ב. עלי באר. ג. יעקב ועשו" / משה חיקיס

ירושלים: חברת קוהלת להוצאת ספרים בעברית, תש"ב

מבוא לספר “שירי אפרים לוצאטו”

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ב

מבוא לספר “מליצת ישרון” / שלמה לעוויזאהן

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ד

תולדותיו של המחבר, בתוך: שירת הזמיר: מבחר ספורים / בקי בן יגלי (דוקטור יהודה בנימין קצנלסון)

תל-אביב: עם עובד, תש"ד

ספור על המשוררת, בתוך: פתחו את השער: שירי ילדים / קדיה מולודבסקי

עין חרוד: הקבוץ המאחד, תש"ה

הקדמה לספר “יצחק ליב גולדברג: חייו ופעולותיו”

תל-אביב: דפוס הפועל הצעיר, תש"ה

דמויות מנצנצות

מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1947

מבוא ל“קבץ ספורים” / יהודה שטיינברג

ניו יורק: קרן ישראל מץ, תש"ז

דמיות קדומים: שירה ופרוזה

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ח 1948

פתח דבר לספר “שירי אהבה בישראל: מימי קדם עד ימינו”

ירושלים: קרית ספר, תש"ח

הקדמה לספר “שולל: צרור שירים” / מירי

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ט

יצחק יציב

בתוך: במעגל הימים / יצחק יציב; הוצאת “דבר לילדים”, תל אביב, תש"ט

דוד פרישמן חייו ויצירתו, בתוך: כל כתבי דוד פרישמאן

MEXICO: ל' פרישמאן, 1950–1951

סלעים בירושלים: שירים ומסות

תל אביב: דביר, תשי"ב 1951

בבית-היוצר: מסות על בעיות הספרות

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשי"א

מבוא לספר “פטר שלומיאל” / תירגם מ' טמקין

תל-אביב: עם עובד, תשי"א

בני דור: מספרים, משוררים, אישים

תל אביב: עם עובד, תשי"ב

אלופי ההשכלה: אברהם מאפו, יהודה ליב גורדון, פרץ סמולנסקין

תל אביב: נ' טברסקי, תשי"ג

רוחות מנגנות: סופרי פולין

ירושלים: מוסד ביאליק, תשי"ג

נוסח פולין

נחום סוקולוב

יצחק ליבוש פרץ

דוד פרישמן

מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

מרדכי זאב פייארברג

ר' בנימין

יהודה שטיינברג

שרטוטי דמויות

ישראל חיים טביוֹב

זלמן אפשטיין

שמעון ברנפלד

ש. ל. גורדון

א. בן-אביגדור

נח פינס

זאב יעבץ

מבוא לספר “כל כתבי אברהם מאפו”

תל אביב: דביר, תשי"ג 1953

מבוא לספר “אהבת ציון” / אברהם מאפו

תל אביב: יזרעאל, תשי"ז 1957

אגרותיו ומבוא וציונים של המחבר, בתוך: שירי מיכ"ל (מיכה יוסף הכהן לבנזון)

תל אביב: דביר, תשי"ז

בטרם אביב: מסות

תל אביב: מחברות לספרות, תשי"ט 1959

מבוא לספר “כתבי זלמן שניאור”

תל אביב: דביר, תש"ך

מבוא לספר “מבחר לבתי הספר ולעם” / שאול טשרניחובסקי

תל אביב: דביר, תשכ"ד

יצירת ביאליק, בתוך: כל כתבי ח.נ. ביאליק

תל אביב: דביר, תשכ"ד

מבוא לספר “אשמת שומרון” / אברהם מאפו

תל אביב: יזרעאל, תשכ"ה 1965

מושג השירה המודרנית: מסות, דיוקנאות, רשימות

תל אביב: אגודת הסופרים בישראל ליד עקד, 1982

v עיון

 

אלף בית: לשון וספר

תל אביב: מולדת, 1933

ספר ביאליק

תל אביב: הוצאת ועד היובל בהשתתפות הוצאת אמנות, תרצ"ד

אמת הבנין: סופרי אודיסה

ירושלים: מוסד ביאליק, תשי"א

שירת ביאליק

ירושלים: מוסד ביאליק, תשי"ג

s יצירות מתורגמות

 

הורדוס ומרים / טרגדיה מאת פרידריך הבל

תל אביב: שטיבל, תרפ"ב

מוגנס: ספורים, שירים, אגרות

תל אביב: שטיבל: דפוס הפועל הצעיר, תרפ"ט

נרקיס וגולדמונד: רומן / הרמן הסה

תל אביב: אמנות, תרצ"ב

הורדוס ומרים: חזיון קדומים / פרידריך הבל

ירושלים: המחלקה לעניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, תש"ט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יעקב פיכמן

הקלידו

  • אלקנה דוד
  • אורי פרת
  • נורית לוינסון רבקה קולבינגר

הגיהו

  • נורית רכס
  • שולמית רפאלי

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יעקב פיכמן

הקלידו

  • אלקנה דוד
  • אורי פרת
  • נורית לוינסון רבקה קולבינגר

הגיהו

  • נורית רכס
  • שולמית רפאלי