רקע
שלום עליכם
שלום עליכם
(1859‏-1916)
מגדולי הסופרים ביידיש


l פרוזה

 

ספורים ומעשיות: א. עלי כנור. ב. יוסיל המנגן. ג. נסתלקו. ד. הזקן

אדעסא: היילפערין-שוויצער, הוצאת מוריה, תרס"ד

יום טוב היום אסור לבכות / (תרגום חפשי) בר נ"ש

ירושלם: שי“ש, תרס”ט

ההגירה של ערב פסח / י. קרניאל

ירושלם: ש. י. שיריזלי, תרס"ט

מתא כתריליווקה, אלמלי הייתי רוטשילד: (מונולוג) / י’ח’ב' (ברנר)

לבוב: בוכבינדר, תרס"ט

יוסיל בן החזן: 1. אורח לשבועות 2. אשרי - יתום אני. 3. מה יהא בסופי? / לא מצוין מתרגם

אודיסה: מוריה, תר"ע

מספורי הילדים / לא מצוין מתרגם

אודסה: מוריה תר"ע

חיי אדם / י"ד ברקוביץ

ניו יורק: א“י שטיבל, תר”ף

מעשה כשפים בתוך “מספורי־עם” / לא מצוין מתרגם

תל אביב: דביר, תרפ"ה

זקנים עם נערים / י"ד ברקוביץ

תל אביב: דביר, תש"ה

חמשה ושבעים אלף / י"ד ברקוביץ

ירושלים: עופר, תש"ו

לכבוד פורים: שלושה סיפורים מאת שלום עליכם / י"ד ברקוביץ

ירושלים: עופר, 1946

גזלנים / שלום עליכם / י. ד. ברקוביץ

מינכן: דזשאינט, תש"ז 1946

ספורי יום־טוב / י"ד ברקוביץ

תל-אביב: עם עובד, תשי"ב לערך

סטמפניו: רומן יהודי / י"ד ברקוביץ

תל אביב: דביר, תשי"ג

כוכבים תועים / ק"א ברתיני

יחוסו של סטמפניו / ישעיהו קרניאל

נחת מבנים / ישעיהו קרניאל

סיפורים / י"ד ברקוביץ'

מתוך כתבי שלום עליכם, דביר תשי“ב-תשט”ו

מעבר בוג

הבדיקה

סיפורי מוטל בן פייסי החזן / י"ד ברקוביץ'

תל אביב: דביר, תשט"ז (מהדורה מתוקנת)

טוביה החולב / י"ד ברקוביץ'

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

מעשׂה־נסים

יום אתמול כי עבר

בת טוביה שנישאה לעם־הארץ

בת טוביה שהלכה אחרי בעלה

בת טוביה שנשבתה לבין הגויים

בת טוביה שנשפטה במים

בת טוביה שעלתה לגדולה

לך־לך

כתריאלים / תרגם י"ד ברקוביץ'

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

סיפורי העיר כתריאליבקה, חיי אנשיה הקטנים, דרכיהם ומנהגיהם בבית ובחוץ, ארחם ומסחרם, חיי שלותם וריבותיהם וקטטותיהם, קרונותיהם, מלונותיהם ובתי־תיאטראותיהם, ימי חגם ואבלם, שמחתם ועצבתם, רבם רב יוזיפיל וסופרם שמואל שמלקיס, בתיהם נשיהם ובניהם וכל אשר להם.

עיר הכתריאלים

ברית־מצוה

חתונה

היורשים

יש קונה עולמו בשעה אחת

לא עליכם, יהודים!

תענית קלה

דרייפוס בכתריאליבקה

געגועים על בית אבא

הבדיקה

מושב־זקנים

שמואל שמלקיס

כתריאליבקה החדשה

יוסילי הזמיר / תרגם י"ד ברקוביץ

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשי"ז

מעשה שאין לו סוף / תרגם י"ד ברקוביץ

תל אביב: דביר, תשי"ז 1956

מעשה שאין לו סוף עולם הבא

האשכנזי

גימנאסיה

אסור להיות טוב!

חאבּנה

המאושר בקורני: מסיפורי הרכבת של סוכן־נוסע

תחנת באראנוביטש: מסיפורי הרכבת של סוכן־נוסע

נס הושענא רבה: מסיפורי הרכבת של סוכן־נוסע

אחד מני אלף

סיפורי מעשיות לילדי ישראל / תרגם י"ד ברקוביץ

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

הדגל

מעות של חנוכה

בית המלך אחשורוש

בגדי יום טוב

פלשתים

ירק לשבועות

האתרוג

אל סעודת פורים

גלות ערב פסח

גזלנים

לא קם כמשה

אורח לפסח

אסתר

קידלת וקידשת

אדם ובהמה / תרגם י"ד ברקוביץ'

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

האולר / שלום עליכם

עלי־כינור / שלום עליכם

נסתּלקוּ

נפש חַיה

צער בּעלי-חַיִים

מַעשׂה בּאגוֹזים

הסביבוֹן

הזקן

חברבּר החצרוֹני

מתוּשלח

כּפּרוֹת

הנאהבים והנעימים

מנחם-מנדל בארץ-ישראל / י"ד ברקוביץ'

ימות המשיח / י"ד ברקוביץ'

ימים טובים / י"ד ברקוביץ

תל אביב: דביר, תשכ"ג

ספורים חדשים / דב ירדן

ירושלים: הוצאת המחבר, תשל"ה

כתבים עבריים

ירושלים: מוסד ביאליק, תשל"ו

אל יְדִידִי הַקּוֹרֵא

א. גמר חתימה טובה

ב. שימלה

תמונות וצללים מחיי היהודים במאזפבקה

במקום הקדמה לספר תמונות וצללים מחיי היהודים במאזפבקה

הפילוסוף

האשכנזי

האוצר

בשביל צנון אחד

האסיפה

עלילת-דם

המאבד עצמו לדעת


ד. שושנה

ה. אורייתא בגלותא

ו. פרוזדור וטרקלין

ז. דן-קישוט ממאזפבקה ושמחה-פנחס רעהו

ח. חברבר החצרוני

ט. הזקן

י. אסיפה ספרותית

יא. עולים ויורדים

יב. נעלמו!

יג. הרעם

יד. ספר הכפרות

טו. דמי-חנוכה

טז. האחשתרנים

יז. שפוך חמתך

יח. יוסל הגנן

יט. 'כל וכל'

כ. פסח שנשבת

כא. ראסל

כב. שני תרנגולים

כג. רבי דוב

כד. פסח מוקדם

טוביה בעל הנס / לא מצוין מתרגם; ציורים: קרמן-קרמן

תל-אביב: מחברות לספרות, c1971

הסיפור הקצר / גניה בן-שלום

תל אביב: ספרית פועלים, 1977

אהבה: סיפורים קצרים / גניה בן שלום

תל אביב: אור עם, תש"ם 1979

לשם מה צריכים היהודים ארץ משלהם / (י"ד ברקוביץ, אליאב ליואי, יוסף רובין

תל-אביב: דביר: בית שלום עליכם, 1981

טוביה החלבן ובנותיו / גניה בנשלום

תל-אביב: ג. בן שלום, 1983

טביה החלבן: ומונולוגים / ה. בנימין

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשמ"ג 1983

ספורים קצרים / מיידיש גניה בן שלום

תל אביב: ג' בן-שלום, 1987

סיפורי רכבת / דן מירון

תל אביב: דביר, תשמ"ט 1989

מוטל בן פייסי החזן / אברהם יבין

תל אביב: עם עובד, תש"ס 1999

ילדי כתריאליבקה: סיפורי שלום עליכם / בינה אופק

כפר מונש: עופרים, תשס"ב 2002

עירם של האנשים הקטנים: סיפורים מהמאה העשרים / בני מר

תל אביב: משכל, 2005

סיפורי זעם: שלום עליכם / דן מירון

תל אביב: עם עובד, תשס"ח 2008

טביה החולב (השלם) / דן מירון

ירושלים: כתר, 2009

סיפורי תוהו / דן מירון

ירושלים: כתר, 2010

מנחם-מנדל / בני מר

תל-אביב: עולם חדש הוצאה לאור, תשע"ו 2016

k מחזות

 

רק דוקטור: הלצה במערכה אחת / נפתלי זיגל

לבוב: סנונית, תר"ס

הרבי והרבנית: מחזה לילדים / לא מצוין מתרגם

אודיסא: מוריה, תרע"ד

מזל טוב: קומדיה במערכה אחת / י"ד ברקוביץ

ניו יורק: אוקינוס, 1915

מזל טוב: קומדיה במערכה אחת / קדיש סילמן

מוסקבה : הוצאת הבימה, דפוס שלום בוקשטיין, תרע"ט

בשביל הבמה העברית: קבץ א / מאת י"א הנדלזלץ ופנינה ל'

ורשה: לפיד, תרע"ט

שלום־עליכם לבני־הנעורים / י"ד ברקוביץ

תל אביב: דביר, c1928–1929

טווי זהב: עבוד לבמה

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תש"-?

מעבר בוג: מחזה מעובד

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תש"-?

מחזות / תרגם י"ד ברקוביץ'

קומדיות: מתוך כתבים - כרך 11

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשי"ט

האוצר

עמך

זֶמֶר לְעַמְּךָ

מַזל טוֹב

w מכתבים

 

שמונה אגרות: משלום עליכם למיכל רבינוביץ, עם מבואות ובאורים

ירושלים: דרום, תרצ"ט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלום עליכם

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אורה ברמן
 • אלי מנשה
 • ברוריה בן-ברוך
 • בתיה פריד
 • גליה גזית
 • דביר יצחקי
 • דינה דהן
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • דפנה מרון
 • דפנה פילובסקי
 • הניה וילף
 • לאה ברזילי
 • מתי שפרירי
 • נגה אטלס
 • נגה רובין
 • סוניה הרטמן
 • עדינה קופלמן
 • ערן גרף
 • רוני כוכבי
 • רות קרטמזוב
 • רחל זלינגר
 • רפאל לב
 • שולמית רפאלי
 • שלי דואק
 • שילה גל
 • שמוליק שורץ
 • שרה בוני
 • תמר ניצן

הגיהו

 • אייל דולב
 • גדעון ביגר
 • יעל זילברמן
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • משה אוקמן
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין-כרמל
 • רחל זלינגר
 • שולמית רפאלי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
קישוריוֹת חיצוניות (תיפתחנה בלשונית חדשה)
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלום עליכם

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אורה ברמן
 • אלי מנשה
 • ברוריה בן-ברוך
 • בתיה פריד
 • גליה גזית
 • דביר יצחקי
 • דינה דהן
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • דפנה מרון
 • דפנה פילובסקי
 • הניה וילף
 • לאה ברזילי
 • מתי שפרירי
 • נגה אטלס
 • נגה רובין
 • סוניה הרטמן
 • עדינה קופלמן
 • ערן גרף
 • רוני כוכבי
 • רות קרטמזוב
 • רחל זלינגר
 • רפאל לב
 • שולמית רפאלי
 • שלי דואק
 • שילה גל
 • שמוליק שורץ
 • שרה בוני
 • תמר ניצן

הגיהו

 • אייל דולב
 • גדעון ביגר
 • יעל זילברמן
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • משה אוקמן
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין-כרמל
 • רחל זלינגר
 • שולמית רפאלי