רקע
זאב ז'בוטינסקי
זאב ז'בוטינסקי
(1880‏-1940)
מנהיג ציוני, סופר, משורר, מתרגם, פובליציסט, ממקימי הגדוד העברי במסגרת הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה, ויחידת הגנה עצמית של יהודי אודסה; מכונן הציונות הרוויזיוניסטית; ראש בית"ר, מנהיג האצ"ל.


l פרוזה

  ע“פ כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך ו, הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים, תש”ט

סיפורים [בתרגום חנניה רייכמן]

דיאנה

טרטוריה לסטודנטים

Via Montebello, 48

ביצ'טה (1902)

השיטים

תיאור שווייץ (1911)

Edmée: סיפור של רופא בא בימים (1912)

הוני (1914)

הכובש (1915)

ספורו של מר א.ב. (1916)

בדורות חשוכים

סנאית

וירג'ניה

וסיובה

יהודון

בעל־בית כזית

גַנְצֹרִי (סצינריו לסרט־ראינוע)

אספרתקוס וסיפורים אחרים

ע“פ כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך ט”ו, הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים

אספרתקוס [ר' להלן תחת “תרגום”]

שני בוגדים (אגדה)

פפינו השמן

הכפפות הצהובות

STUDENTESCA מחיי הסטודנטים ברומא

ברן, 1898

אביר גופררו

המיתולוגיה של כנען

פרשת פרוספרו מאליולי

חמישתם (בתרגום יהושע השל ייבין וחנניה רייכמן)

ע"פ כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך ג', הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים

שמשון (בתרגום ברוך קרוא)

ע"פ כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך י', הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים

שמשון (תרגום יצחק אורן)

תל אביב: ספרית מעריב, 1976

a מאמרים ומסות

 

נאומים עד 1926

לכינוס אסיפה מייסדת של יהודי רוסיה

ליצירת פראקציה יהודית ב“דומה” הממלכתית

כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך ד', הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים

עברית במקור

על כשלונו של הקונגרס הי"ח פראַג, ספטמבר 1933

לקראת קואליציה ציונית? קרקוב, ינואר 1935

תכנית לשלטון זמני בארץ-ישראל במועצה הארץ-ישראלית, יפו, ט“ו- י”ט טבת תרע"ט

על המרידות בגדודים העבריים באסיפה השביעית של הועד הזמני יפו, ט“ו – ט”ז טבת תרע"ט.

בויכוח על המצב הפוליטי בישיבת הועד-הפועל של הועד הזמני, כ“ב כסלו תר”פ

על הגנת הגליל העליון באסיפה העשירית של הועד הזמני , ד‘-ו’ אדר תר"פ.

גדוד עברי בחיל-המצב הבריטי

בועד הזמני, סוף שנת תר"ף

אחרי הקמת חיל-הספר באסיפת הועד הלאומי, תל-אביב, י“ב-י”ג חשון תרפ"ז (20–21 באוקטובר 1926)

בתרגום משה אטר (אטינגר)

נאום בכינוס "הבּרית להשׂגת שלימות-הזכויות לעם היהודי ברוסיה"

ליצירת פראקציה יהודית ב"דומה" הממלכתית

הציונות וארגון הלאום היהודי ברוסיה

הציונות וחיי היהודים בגולה

מצב היהודים בקיסרות העותומנית

למען הקמת לגיון עברי בצבא הבריטי

בטחון הישוב – שאלת-היסוד הציונית

למען "ממשלה כוללת" בהסתדרות הציונית

הפרישה מן האכסקוטיבה ומן ההסתדרות הציונית

שרשי המשבר

בכינוס "הברית להשגת שלימוּת-הזכויות לעם היהודי ברוסיה" /תרגם בנימין אליאב פטרבורג, 19 במאי 1906

בועידה השלישית של ההסתדרות הציונית ברוסיה: הציונות וארגון הלאום היהודי ברוסיה (הלסינגפורס, 1906)

בועידה הרביעית של ההסתדרות הציונית ברוסיה: הציונות וחיי היהודים בגולה (האאג, 12 ו-21 באוגוסט 1907)

באסיפה הכללית של הועד לחובבי ציון, אודיסה, 5 בפברואר 1912

נאומי תעמולה בין המהגרים היהודיים באנגליה, לונדון 1916

משפטו הצבאי של הלייטנאנט זאב ז’בוטינסקי

ירושלים, 13–14 באפריל 1920

בועד הפועל הציוני, פראג, יולי 1921

בהסתדרות הציונית בקונגרס הציוני הי"ב, קארלסבאד, ספטמבר 1921

במושב הועד הפועל הציוני ושיחה עם סופר “ראזסווייט”, ברלין, ינואר 1923

יסודות ראשונים בפרוגראמה הרביזיוניסטית פאריס, 19 בפברואר 1925

האופנסיבה הפוליטית והלגיון בועידה העולמית הראשונה לברית הציונים-הרביזיוניסטים, פאריס, אפריל 1925

פתרון הבעיות – רק בשיטות מדיניות בקונגרס הציוני הי"ד, וינה, אוגוסט 1925

בועידה העולמית השניה לברית הציונים-הרביזיוניסטים, פאריס, דצמבר 1927

נאומים 1927–1940

ע“פ כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך ה', הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים תשי”ח 1948 בתרגום בנימין אליאב

שורש הכשלון – בהנהלה

על המדיניות העצמאית והתכנית הסוציאלית

(דברים בועידה העולמית השלישית של ברית הצה"ר, וינה, 26–28 בדצמבר 1928)

  נאום־הפתיחה

  פעולותיה המדיניות של ברית הצה"ר

  בויכוח

  נאום הנעילה

הזדון האנטי־ציוני של האדמיניסטרציה הבריטית בארץ (נאום בקונגרס הציוני הט"ז, ציריך, אבגוסט 1929)

הצהרה אישית על הספר הלבן

הצהרה על הקונגרס הציוני הי"ז

על מאורעות תרפ"ט (נאום באסיפת־עם, פאריס, 29 באבגוסט 1929)

הנסיון האחרון (נאום־הפתיחה בועידה הרביעית של ברית הצה"ר, פראג, 10 באבגוסט 1930)

על "מכתב-מאקדוֹנאלד" ועל מטרת הציונות (נאום בקונגרס הציוני הי"ז, באזל, יולי 1931)

פטיציה בגולה, התנגדות בארץ ישראל

על כשלונו של הקונגרס הי“ח: הודעה לעתונות אחרי הקונגרס הציוני הי”ח, פּראַג, ספטמבר 1933

לקראת קוֹאַליציה ציונית? נאום-הפתיחה בועידה העולמית הששית של ברית הצה"ר, קרקוֹב, יאַנוּאַר 1935

הציונות הרוממה דברים בכנסית־היסוד של הצ"ח, וינה, ספטמבר 1935)

"מלאו הבטחתכם או הסתלקו מן המאנדאט!"

החקירה

נגד תכנית החלוקה

"ציון־סיים" להצלה עצמית

על ההדר הבית“רי: נאום במסדר-בית”ר, ניו-יורק, 31 במארס 1940

עברית במקור

למען הקמת נציגות הישוב בלונדון ובז'ניבה
באסיפת הועד הלאומי, תל-אביב, ג' תשרי תרפ"ט

היצרן והסוחר תערוכת האביב של התעשיה העברית, תל אביב, אביב תרפ"ט

אל תבחרו בנציגים לסוכנות ה"מורחבת"!
גילוי דעת במושב הכנסת, תל אביב, סיון תרפ"ט

בתרגום משה אטר (אטינגר)

על תוכנית האבאקואציה הרצאה במועדון הרופאים והאינג’נרים, וארשה, אוקטובר 1936

"פולין תעזור ותיעזר בתכנית האבאקואציה" הרצאה ב“מכון לחקר בעיות לאומיות”, ווארשה, חשון תרצ"ז.

מול תכנית החלוקה – תכנית העשוֹר נאום-הפתיחה בקונבנט ההסתדרות הציונית החדשה, פּראַג פבּרוּאַר 1938

"למות או לכבוש את ההר" נאום באסיפת-עם ב“תיאטרון החדש”, וארשה, תשעה באב תרצ"ח (12 ביולי 1938)

על ספרות ואמנות

ע“פ כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך ז', הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים תשי”ח

עשרת הספרים [תרגם משה אטר] – פורסם כספר בפטרבורג 1905.

שלש אמנויות [תרגם משה אטר] – פורסם בקובץ Causeries, פאריס 1930

האֵלה נודדה [תרגם משה אטר] – פורסם בקובץ Causeries, פאריס 1930

על "היהודים והספרות הרוסית" [תרגם משה אטר] – פורסם בקובץ “פליטונים”, הוצאת ש"ד זלצמן, ברלין 1922.

"פרשת צ'יריקוב" [תרגם משה אטר] – פורסם בקובץ “פליטונים”, הוצאת ש"ד זלצמן, ברלין 1922.

הקדמה לשירי ביאליק [תרגם משה אטר] – הקדמה לספר “פואמות ושירים” של ביאליק, בתרגום ז’בוטינסקי, מהדורה ששית מורחבת, ש"ד זלצמן, ברלין 1922.

ספרות [תרגם משה אטר] – פורסם בקובץ Causeries, פאריס 1930

לקח יובלו של שבצ'נקו [תרגם משה אטר] – פורסם בקובץ “פליטונים”, הוצאת ש"ד זלצמן, ברלין 1922.

הפליטונים של הרצל [תרגם משה אטר] – פורסם בקובץ “הפליטונים של הרצל” בתרגום שרה רוזוב, עם הקדמה מאת ז’בוטינסקי, פטרבורג 1912.

ואמפוּקה הכּנה [תרגם משה אטר] – פורסם בקובץ Causeries, פאריס 1930

סנקביץ' “חדשות הארץ”, ירושלים, תר"ף, 8 באוקטובר 1919

ספרים “הארץ”, ירושלים 26 בדצמבר 1919

מרגליות או מזון (על התיאטרון העברי) “הארץ”, תל אביב, 27 במרס 1925

על אמריקה

עוד על אמריקה

בתערוכת אבל פאן

אפנת הערבסקות

על ד’ישראלי [תרגם משה אטר]

פורסם ב“היינט”, ווארשה, 5 באוגוסט 1927. הטעות בחשבון במקור (ד’ישראלי היה בן 70, לא 72, בשנת 1874).

רוכלי הרוח [תרגם משה אטר]

פורסם ב“היינט”, ווארשה, 20 באוגוסט 1927.

יוּשקביץ' [תרגם משה אטר]

פורסם ב“ראזסווייט”, פאריס, 2 באוקטובר 1927.

אֵמיל זולא [תרגם משה אטר]

פורסם ב“ראזסווייט”, פאריס, 9 באוקטובר 1927.

ביאליק שותק [תרגם משה אטר]

הקובץ “פליטונים”, הוצאת קרל באום, מיהריש-אוסטראו, 1930.

הרפקתאותיו החדשות של ר' ישראל [תרגם משה אטר]

פורסם ב“מאָרגן-זשורנאל”, ניו-יורק, 27 במאי 1928.

חג "הבימה"
“דואר היום”, ירושלים, א' טבת תרפ"ח, 14 בדצמבר 1928

פולין הישנה [תרגם משה אטר]

פורסם ב“היינט”, ווארשה, 1 בפברואר 1929.

משורר החלוצים “דואר היום”, ירושלים, 13 במרס 1929

מה קוראים ומה חושבים [תרגם משה אטר]

ב“מאָרגן-זשורנאל”, ניו-יורק, 24 בנובמבר 1929.

ספרי נשים [תרגם משה אטר]

ערוך על פי תרגום שפורסם ב“העם” ב-12 וב-13 באפריל 1931.

כשהעולם צעיר היה [תרגם משה אטר]

ע“פ הנוסח ב”זאמעלבוך פאר בית“רישער יוגענד”, ווארשה, 1933.

הרצאה על ההיסטוריה הישראלית

היה היה פעם [תרגם משה אטר]

פורסם ב“היינט”, ווארשה, 20 בנובמבר 1931.

המשורר לשעבר [תרגם משה אטר]

ערוך על פי תרגום ב“חזית העם”, תל אביב, 29 בינואר 1932, בכותרת “ביאליק איש הפולמוס”.

ליובל הששים של ביאליק [תרגם משה אטר]

פורסם ב“פוסלדניא נובוסטי”, פאריס, 10 בפברואר 1933.

כי אם ברוח (ליובל הששים של פרופ' י' קלוזנר) [תרגם משה אטר]

פורסם ב“דער מאמענט”, ווארשה, אוגוסט 1934.

אחרי מות ביאליק [תרגם משה אטר]

פורסם ב“מארגען-זשורנאל”, ניו-יורק, 22 ביולי 1934.

משורר הגעש (ליובל הששים של שאול טשרניחובסקי)

מכתב ברכה, תל אביב, 3 בפברואר 1936

אומה וחברה

ע"פ כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך ט', הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים

חלק ראשון: אומה ולשון

ממשל עצמי של מיעוט לאומי (1912) [תורגם ע"י יוסף אור פקיעת זכויות 2055]

על הלשונות ושאר דברים (1911) [תורגם ע"י יוסף אור פקיעת זכויות 2055]

קוּריות (1911) [תורגם ע"י יוסף אור פקיעת זכויות 2055]

מורד אור (1912) [תורגם ע"י יוסף אור פקיעת זכויות 2055]

אלבאניה הגדולה (1913) [תורגם ע"י יוסף אור פקיעת זכויות 2055]

גזע (1913) [תורגם ע"י יוסף אור פקיעת זכויות 2055]

תכנית הלסינגפורס (1912)

חילופי מחמאות (1911)

הרצאה על ההיסטוריה הישראלית

חלק שני: חֶברה וּמעמד

רעיון היובל

פרקים בפילוסופיה הסוציאלית של התנ"ך (השורה עם אלהים; המגן הסוציאלי)

מבוא לתורת המשק (א') (מבוא; כורח ומשחק; צרכים הכרחיים ומותרות; מטריאליזם פסיכו־היסטורי)

מבוא לתורת המשק (א') [נכתב ע"י ז’בוטינסקי]

מבוא

כורח ומשחק

צרכים הכרחיים ומותרות

מטריאליזם פסיכו־היסטורי

מבוא תורת המשק (ב') [נכתב ע"י ז’בוטינסקי]

מחסור ושעשועים, הכרח ומותרות [תורגם ע"י יוסף אור פקיעת זכויות 2055]

השעשועים בתור גורם בהיסטוריה [תורגם ע"י יוסף אור פקיעת זכויות 2055]

מניע ה“מלכות” (מ')

מרד הזקנים

מעמד

חלק שלישי: בין אדם לחברוֹ

Homo homini lupus (1910)

האמת על האי טריסטן דה־רוניה

בדרך למדינה

ע“פ כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך י”א, הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים תשי"ג

תל חי
1920

עגלת ה"כלי-זמר"
1935

בסער

ע“פ כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך י”ב, הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים תשי"ד

בשני מקלות “דואר היום”, 22 במארס 1929

קלסטר-פנים סוציאלי
1929

אזהרה
1929

צעד אחד לפני התהום ע"פ “הירדן”, 1937

רשימות

ע“פ כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך ט”ז, הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים, 1958

על נושא ספרותי טהור
“המשקיף”, 19.1.1940

מסכת שוטים
“היינט”, 1931; “דואר היום”, 23.4.1931

החשמונאי הריגאי
“רזסוויט”, 1926 בחתימה Altalena; “חרות”, ט“ו כסלו תשי”ב

שביתות בארץ-ישראל
“הירדן”, 21.11.1934

כתבים ציוניים ראשונים

ע"פ כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך ח', הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים, 1958

© הערה: המאמרים בכרך זה לא נכתבו עברית. פרויקט בן-יהודה מגיש את תרגומיהם לעברית, מאת בנימין אליאב, ברשות בעלי הזכויות על התרגומים, שעודם מוגנים בזכויות יוצרים.

אל שונאי ציון (1903)

מבקרי הציונות (1903)

החינוך העברי 1903

דוקטור הרצל 1905

ציונות וארץ ישראל (1905)

על הטריטוריאַליזם (ציונות וארץ-ישראל)

מה עלינו לעשות? 1905

ה"בונד" והציונות
1906

שאלות ההגנה בארץ ישראל (תרגום אנונימי מגרמנית)

חוב א'; ירושלים: (דפוס עזריאל), תרפ"ט.

דבר המו"ל:

המאמרים האלה של זאב ז’בוטינסקי נדפסו בחוברת (בגרמנית) בשנת 1925 לפני הקונגרס הי“ד בוינא, בהוצאת יחזקאל סטימצקי בברלין. אנו חושבים שבימי-הדמים האלה בא”י, כדאי להעלות מאמרים אלו בתרגומם העברי לקורא העברי, שעיניו ראו את האסון:

מהו גורלם של יהודים בלתי - מוגנים במולדת.

המו"ל

"יהודי-חסות"

הגדוד

חזית־המלחמה של עם ישראל [תרגם ד"ר יהושע השל ייבין]

ירושלים: ת. קופ, תש"א 1941

אותיות

“דאר היום” יום שישי, כד אדר ב תרפ"ט – 5.4.1929

מאמרים לא מקובצים

ד'אנונציאו, פיומה וזארה

חדשות הארץ, ג' כסלו תר"פ, 25 בנובמבר 1919

ספורט לאומי / תרגום מיידיש: אלמוני

המשקיף, יום ו' ט“א אייר, תרצ”ט, 5 במאי 1939

j זכרונות ויומנים

 

אבטוביוגרפיה

ע“פ כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך א', הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים, תש”ז

סיפור ימי – חלק ראשון

סיפור ימי – חלק שני

מגילת הגדוד (נכתב רוסית)

מבצר עכו

w מכתבים

 

חֵלֶק רִאשׁוֹן: מִכְתָּבִים לְאִישִׁים

הקדמה

לאחד העם

מאיוֹר אוֹרמסבּי־גוֹר

לד"ר אבא אחימאיר

לגנרל א. ה. ה. אלנבי

לפרופסור בנימין אקצין

לחיים נחמן ביאליק

לדוד בן־גוריון

למרים ברנשטיין־כהן

לזאב גלוסקין (באלכּסנדריה, מצרים)

לשלמה גפשטיין

לאוֹסקר גרוּזנבּרג

ליצחק גרינבוים

לאורי־צבי גרינברג

לאנטוֹל דֶה מוֹנזי

ד"ר דרליץ

ליאשיה וג'ווּד

לד"ר חיים וייצמן

לשלמה זלצמן

לישראל זנגוויל

לישראל טריווּס

לד"ר יהושע השיל ייבין

לש. יעקובי

למר ש. יעקובי

ליעקב יערי-פולסקין

לבצלאל יפה

ללייבּ יפה

לדוד לוֹיד-ג'וֹרג'- ראש ממשלת בריטניה

להרב נתן מילייקוֹבסקי

לד"ר י. מירלמאן

לשופט ג'יוּליאן מֶק

לג'יימס מק-דוֹנאלד

לד"ר מכּס נורדאו

לד"ר ז. סוֹסקין

לדניאל סירקיס

להרבּרט סמיוּאל

לקוֹלוֹנל פּאטרסוֹן

לד"ר יחיאל צ'לנוֹב

לקדמי-כהן

לרב אברהם יצחק הכהן קוק

לקוֹלוֹנל פרדריך הרמן קיש

לפרופסור יוסף קלוזנר

לישעיהו קלינוֹב

למר ש. קפלנסקי

ליהושע חנא רבניצקי

ליעקב יערי־פולסקין

לבצלאל יפה

ללייבּ יפה

לדוד לוֹיד־ג'וֹרג' ראש ממשלת בריטניה

להרב נתן מילייקוֹבסקי

לד"ר י. מירלמאן

לשופט ג'יוּליאן מֶק

לג'יימס מק־דוֹנאלד

לד"ר מכּס נורדאו

לד"ר ז. סוֹסקין [יבגני חאריטוֹנוֹביץ']

לדניאל סירקיס

להרבּרט סמיוּאל

לקוֹלוֹנל פּאטרסוֹן

לד"ר יחיאל צ'לנוֹב

לקדמי־כהן

לרב אברהם יצחק הכהן קוק

לקוֹלוֹנל פרדריך הרמן קיש

לפרופסור יוסף קלוזנר

לישעיהו קלינוֹב

למר ש. קפלנסקי

ליהושע חנא רבניצקי

לישראל רוֹזוֹב

ישראל אנשלביץ'

לישראל ולרפאל רוזוב

לפנחס רוטנברג

לישראל שוחט

לד"ר מיכאל שוורצמן

לפרופסור בּוֹריס שץ

ליוסף תרומפלדור

חלק שני: מכתבים לעתונים ולגופים צבוריים

לעורך ה"ג'וּאיש כרוֹניקל"

לעורך "העולם"

אל "טיימס"

למערכת "חזית העם ", תל־אביב

למערכת "הדגל", חארבּין

לאכּסקוּטיבה הציונית, לונדון

למרכז הצה"ר בארץ־ישראל

לוועד המרכזי של ברית הצה"ר בארץ־ישראל

לוועד המרכזי של ברית הצה"ר הא"י, ת"א

להנהלה של ההסתדרות הציונית, לונדון

לוועד העיר, ירושלים

לוועד הלאומי, ירושלים

לוועידת הצה"ר, תל־אביב

למפקדה העליונה של ברית תרומפלדור, ריגא

למזכירות הסתדרות העובדים הלאומית

לנוער העברי בוולוֹצלַבֶק, פולניה

s יצירות מתורגמות

 

שירים מתורגמים

ע“פ כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך ב', הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים, תש”ז

הקדמה

הערה כללית

העורב / אדגר אלן פו

אנבל-לי / אדגר אלן פו

משירי הנלאה:

א. אהיה כאיש שנח בצל אילן / ד’אנונציו

ב. תְּנוּ לִי נִיר קָטוֹן / סוּלָרִי

קֹהֶלֶת פָּרָס / משירי עוֹמַר כַיָּאם הַפַּרסִי על פי תרגומו של פִיצגֶ’רַלד:

גִּליוֹן שִׁירִים, אִילָן מֵצַל בַּגַּיא

אֶחָד שוֹאֵף לְהוֹד עוֹלָם הַזֶּה

מִי שֶׁפִּזֵר כַּמַּיִם זְהַבוֹ

אֶל בֵּית מָלוֹן רָעוּעַ זֶה – “תֵּבֵל”

מַלאִי כוֹסֵך – הַכּוֹס תַּשׁכִּיחַ כֹּל

הֲלֹא רַבִּים, זוּ קֹדֶם אֲהַבנוּם

וְאָנו, הַחַגִּים בְּזִיו כַּרמִי

הָא, מַה שֶׁעוֹד נוֹתָר, אֶת זֶה נַחטֹף

מָה אָנוּ? צֵל – מִשׂחַק הַצַּלמֻנָּע

מָה אָנוּ פֹּה? מִשׂחַק הַנַּרדְּשִׁיר

מָה אָנוּ? כַּדוּרִים שֶׁנִּזרְקוּ

תִּרשֹׁם הַיָּד בַּכֹּתֶל אֶת הַחֹק

רָקִיעַ – סִיר הָפוּך וָרֵיק בַּתּוֹך

אָדָם אַחרוֹן עִם הָרִאשׁוֹן נִברָא

שִׁגעוֹן יוֹם זֶה וְחֵבֶל יוֹם מָחָר

וְהוּא שֶׁשָּׂם פַּחִים לְאֵין-פַּלֵּט

הוּא, אֵל יוֹצֵר צַלמוֹ מִטִּיט שָׁפֵל

נְשִׁיקַת רוֹקסָנָה / אֶדמוֹן רוֹסטָן מהמחזה “סִירָנוֹ דֵי-בֶּרזְ’רַק”

הַדֻּכֶּסֶת אַלתַּגִיעַ / אֶדמוֹן רוֹסטָן

שִׁיר סְתָו מאת פּוֹל וֶרלֶן

מתוך "תֹּפֶת" / דַנטֶה אַלִיגיֵרִי (מזמור א‘: פְּתִיחָה; מזמור ב’: בֵּיאַטרִיצֶ’ה; מזמור ג‘: הַנְּבָלִים; מזמור ד’: כַּף-הַקֶּלַע – צַדִיקֵי אֻמּוֹת-הָעוֹלָם; מזמור ה‘: פרַנצֶ’סקָה; מזמור ו’: הָרְעַבתָּנִים; מזמור י': פָרִינָטָא; מתוך מזמור י“ד: מְחַלְּלֵי הַשֵּׁם; מזמור ל”ב: בּוֹגְדִים; מזמור ל"ג)

מתוך "פאַוּסט" / י. ו. גֶתֶה

אספרתקוס / רפאל ג’ובניולי

ע“פ כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך ט”ו, הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים, 1958


על ח"נ ביאליק / מקסים גורקי

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של זאב ז'בוטינסקי

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אודי יוליס
 • איילת צנקל
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • איתמר שר
 • אלונה פרת
 • אליעם זקס
 • אלקנה דוד
 • בלהה ארגון
 • גליה גזית
 • דני בן-ישי
 • ורד רובין
 • חוה סטקלוב
 • חנה טל
 • יהודה־משה פתייא
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • מירב עזרא
 • מלאכי שפר
 • מיה קיסרי
 • משה אוקמן
 • נאוה בת-צו"ר
 • נילי אפשטיין
 • נגה רובין
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • ערן גרף
 • עמירם רונן
 • עמרי כהן
 • עמית רהב
 • צחה וקנין
 • רבקה חן
 • רונן סוניס
 • רותי לרנר
 • רימון הרכס
 • רינה גולן
 • רחל ויטנברג
 • ריקי מלמד
 • רמי גולדברג
 • שולמית רפאלי
 • תאיר אלוף
 • תרצה אהרן

הגיהו

 • איילת צנקל
 • גדעון ביגר
 • דליה יעקבי
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • משה נועם
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • עדנה הדר
 • צחה וקנין
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • רונית רהב
 • שולמית רפאלי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של זאב ז'בוטינסקי

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אודי יוליס
 • איילת צנקל
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • איתמר שר
 • אלונה פרת
 • אליעם זקס
 • אלקנה דוד
 • בלהה ארגון
 • גליה גזית
 • דני בן-ישי
 • ורד רובין
 • חוה סטקלוב
 • חנה טל
 • יהודה־משה פתייא
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • מירב עזרא
 • מלאכי שפר
 • מיה קיסרי
 • משה אוקמן
 • נאוה בת-צו"ר
 • נילי אפשטיין
 • נגה רובין
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • ערן גרף
 • עמירם רונן
 • עמרי כהן
 • עמית רהב
 • צחה וקנין
 • רבקה חן
 • רונן סוניס
 • רותי לרנר
 • רימון הרכס
 • רינה גולן
 • רחל ויטנברג
 • ריקי מלמד
 • רמי גולדברג
 • שולמית רפאלי
 • תאיר אלוף
 • תרצה אהרן

הגיהו

 • איילת צנקל
 • גדעון ביגר
 • דליה יעקבי
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • משה נועם
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • עדנה הדר
 • צחה וקנין
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • רונית רהב
 • שולמית רפאלי