רקע
שלום עליכם
שלום עליכם
(1859‏-1916)
מגדולי הסופרים ביידיש.


l פרוזה

 

כוכבים תועים / תרגם ק"א ברתיני

יחוסו של סטמפניו / תרגם ישעיהו קרניאל

נחת מבנים / תרגם ישעיהו קרניאל

סיפורים / תרגם י"ד ברקוביץ'

מתוך כתבי שלום עליכם, דביר תשי“ב-תשט”ו

מעבר בוג

הבדיקה

סיפורי מוטל בן פייסי החזן / י"ד ברקוביץ'

תל אביב: דביר, תשט"ז (מהדורה מתוקנת)

טוביה החולב / תרגם י"ד ברקוביץ'

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

מעשׂה־נסים

יום אתמול כי עבר

בת טוביה שנישאה לעם־הארץ

בת טוביה שהלכה אחרי בעלה

בת טוביה שנשבתה לבין הגויים

בת טוביה שנשפטה במים

בת טוביה שעלתה לגדולה

לך־לך

כתריאלים / תרגם י"ד ברקוביץ'

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

סיפורי העיר כתריאליבקה, חיי אנשיה הקטנים, דרכיהם ומנהגיהם בבית ובחוץ, ארחם ומסחרם, חיי שלותם וריבותיהם וקטטותיהם, קרונותיהם, מלונותיהם ובתי־תיאטראותיהם, ימי חגם ואבלם, שמחתם ועצבתם, רבם רב יוזיפיל וסופרם שמואל שמלקיס, בתיהם נשיהם ובניהם וכל אשר להם.

עיר הכתריאלים

ברית־מצוה

חתונה

היורשים

יש קונה עולמו בשעה אחת

לא עליכם, יהודים!

תענית קלה

דרייפוס בכתריאליבקה

געגועים על בית אבא

הבדיקה

מושב־זקנים

שמואל שמלקיס

כתריאליבקה החדשה

יוסילי הזמיר / תרגם י"ד ברקוביץ

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשי"ז

מעשה שאין לו סוף / תרגם י"ד ברקוביץ

תל אביב: דביר, תשי"ז 1956

מעשה שאין לו סוף / תרגם י"ד ברקוביץ'

עולם הבא

האשכנזי

גימנאסיה

אסור להיות טוב!

חאבּנה

המאושר בקורני: מסיפורי הרכבת של סוכן־נוסע

תחנת באראנוביטש: מסיפורי הרכבת של סוכן־נוסע

נס הושענא רבה: מסיפורי הרכבת של סוכן־נוסע

אחד מני אלף

סיפורי מעשיות לילדי ישראל / תרגם י"ד ברקוביץ

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

הדגל

מעות של חנוכה

בית המלך אחשורוש

בגדי יום טוב

פלשתים

ירק לשבועות

האתרוג

אל סעודת פורים

גלות ערב פסח

גזלנים

לא קם כמשה

אורח לפסח

אסתר

קידלת וקידשת

אדם ובהמה / תרגם י"ד ברקוביץ'

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

האולר / שלום עליכם

עלי־כינור / שלום עליכם

נסתּלקוּ

נפש חַיה

צער בּעלי-חַיִים

מַעשׂה בּאגוֹזים

הסביבוֹן

הזקן

חברבּר החצרוֹני

מתוּשלח

כּפּרוֹת

הנאהבים והנעימים

מנחם-מנדל בארץ-ישראל / תרגם י"ד ברקוביץ'

ימות המשיח / תרגם י"ד ברקוביץ'

כתבים עבריים

ירושלים: מוסד ביאליק, תשל"ו

אל יְדִידִי הַקּוֹרֵא

א. גמר חתימה טובה

ב. שימלה

ג. תמונות וצללים מחיי היהודים במאזפבקה

במקום הקדמה לספר תמונות וצללים מחיי היהודים במאזפבקה

הפילוסוף

האשכנזי

האוצר

בשביל צנון אחד

האסיפה

עלילת-דם

המאבד עצמו לדעת


ד. שושנה

ה. אורייתא בגלותא

ו. פרוזדור וטרקלין

ז. דן-קישוט ממאזפבקה ושמחה-פנחס רעהו

ח. חברבר החצרוני

ט. הזקן

י. אסיפה ספרותית

יא. עולים ויורדים

יב. נעלמו!

יג. הרעם

יד. ספר הכפרות

טו. דמי-חנוכה

טז. האחשתרנים

יז. שפוך חמתך

יח. יוסל הגנן

יט. 'כל וכל'

כ. פסח שנשבת

כא. ראסל

כב. שני תרנגולים

כג. רבי דוב

כד. פסח מוקדם

k מחזות

 

מזל טוב: קומדיה במערכה אחת / תרגם קדיש סילמן

מחזות / תרגם י"ד ברקוביץ'

קומדיות: מתוך כתבים - כרך 11

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשי"ט

האוצר

עמך

זֶמֶר לְעַמְּךָ

מַזל טוֹב

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלום עליכם

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אורה ברמן
 • אלי מנשה
 • ברוריה בן-ברוך
 • בתיה פריד
 • גליה גזית
 • דביר יצחקי
 • דינה דהן
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • דפנה מרון
 • דפנה פילובסקי
 • הניה וילף
 • לאה ברזילי
 • מתי שפרירי
 • נגה אטלס
 • נגה רובין
 • סוניה הרטמן
 • עדינה קופלמן
 • ערן גרף
 • רוני כוכבי
 • רות קרטמזוב
 • רחל זלינגר
 • רפאל לב
 • שולמית רפאלי
 • שלי דואק
 • שילה גל
 • שמוליק שורץ
 • שרה בוני
 • תמר ניצן

הגיהו

 • אייל דולב
 • גדעון ביגר
 • יעל זילברמן
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • משה אוקמן
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין-כרמל
 • רחל זלינגר
 • שולמית רפאלי
יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלום עליכם

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אורה ברמן
 • אלי מנשה
 • ברוריה בן-ברוך
 • בתיה פריד
 • גליה גזית
 • דביר יצחקי
 • דינה דהן
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • דפנה מרון
 • דפנה פילובסקי
 • הניה וילף
 • לאה ברזילי
 • מתי שפרירי
 • נגה אטלס
 • נגה רובין
 • סוניה הרטמן
 • עדינה קופלמן
 • ערן גרף
 • רוני כוכבי
 • רות קרטמזוב
 • רחל זלינגר
 • רפאל לב
 • שולמית רפאלי
 • שלי דואק
 • שילה גל
 • שמוליק שורץ
 • שרה בוני
 • תמר ניצן

הגיהו

 • אייל דולב
 • גדעון ביגר
 • יעל זילברמן
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • משה אוקמן
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין-כרמל
 • רחל זלינגר
 • שולמית רפאלי