רקע
שלום עליכם
שלום עליכם
(1859‏-1916)
סופר יהודי שכתב ביידיש


l פרוזה

 

ספורים ומעשיות: א. עלי כנור. ב. יוסיל המנגן. ג. נסתלקו. ד. הזקן

אדעסא: היילפערין-שוויצער, הוצאת מוריה, תרס"ד

יחוסו של סטמפניו

בתרגום ישעיהו קרניאל

נחת מבנים

בתרגום ישעיהו קרניאל

השקפה, 18 בספטמבר 1908

יום טוב היום אסור לבכות

בתרגום (תרגום חפשי) בר נ"ש

ירושלם: שי“ש, תרס”ט

ההגירה של ערב פסח

בתרגום: י. קרניאל

ירושלם: ש. י. שיריזלי, תרס"ט

מתא כתריליווקה, אלמלי הייתי רוטשילד: (מונולוג)

בתרגום: י’ח’ב' (ברנר)

לבוב: בוכבינדר, תרס"ט

מסיפורי הילדים

אודסה: מוריה תר"ע

הַדֶּגֶל

האולר

יוסיל בן החזן: 1. אורח לשבועות 2. אשרי - יתום אני. 3. מה יהא בסופי?

אודיסה: מוריה, תר"ע

טוביה החולב

מתוך: כתבי שלום־עליכם: כרך ראשון: טוביה החולב; וארשה: השחר, תרע"א

כל ספוריו של טוביה החולב, עסקיו ומסחריו, נסיונותיו, מאורעותיו ודברי־ימי בנותיו, ויתר תָּקְפּוֹ וגבורתו, רוב חכמתו וְחִדוּשֵׁי־תורתו.

אל יְדִידִי הַקּוֹרֵא

ספור ראשון: מַעֲשֵׂה־נִסִּים

ספור שני: עוֹרְבָא פָרח

ספור שלישי: בַּת־טוֹבִיָּה שֶנִּשְּׂאָה לְעַם־הָאָרֶץ

ספור רביעי: בּת־טוביה שהלכה אחרי בעלה.

ספּור חמישי: בת־טוביה שנשבתה לבין הגויים.

ספור ששי: בּת־טוביה שנשפטה במים

ספּור שביעי: בת־טוביה שעלתה לגדולה.

חיי אדם

בתרגום י"ד ברקוביץ

ניו יורק: א“י שטיבל, תר”ף

מעשה כשפים בתוך “מספורי־עם”

תל אביב: דביר, תרפ"ה

זקנים עם נערים

בתרגום י"ד ברקוביץ

תל אביב: דביר, תש"ה

חמשה ושבעים אלף

בתרגום י"ד ברקוביץ

ירושלים: עופר, תש"ו

לכבוד פורים: שלושה סיפורים מאת שלום עליכם

בתרגום י"ד ברקוביץ

ירושלים: עופר, 1946

גזלנים

בתרגום י. ד. ברקוביץ

מינכן: דזשאינט, תש"ז 1946

ספורי יום־טוב

בתרגום י"ד ברקוביץ

תל-אביב: עם עובד, תשי"ב לערך

סטמפניו: רומן יהודי

בתרגום י"ד ברקוביץ

תל אביב: דביר, תשי"ג

סיפורים

בתרגום י"ד ברקוביץ'

מתוך כתבי שלום עליכם, דביר תשי“ב-תשט”ו

מעבר בוג

הבדיקה

סיפורי מוטל בן פייסי החזן

בתרגום י"ד ברקוביץ'

תל אביב: דביר, תשט"ז (מהדורה מתוקנת)

טוביה החולב

בתרגום י"ד ברקוביץ'

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

מעשׂה־נסים

יום אתמול כי עבר

בת טוביה שנישאה לעם־הארץ

בת טוביה שהלכה אחרי בעלה

בת טוביה שנשבתה לבין הגויים

בת טוביה שנשפטה במים

בת טוביה שעלתה לגדולה

לך־לך

כתריאלים

בתרגום י"ד ברקוביץ'

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

סיפורי העיר כתריאליבקה, חיי אנשיה הקטנים, דרכיהם ומנהגיהם בבית ובחוץ, ארחם ומסחרם, חיי שלותם וריבותיהם וקטטותיהם, קרונותיהם, מלונותיהם ובתי־תיאטראותיהם, ימי חגם ואבלם, שמחתם ועצבתם, רבם רב יוזיפיל וסופרם שמואל שמלקיס, בתיהם נשיהם ובניהם וכל אשר להם.

עיר הכתריאלים

ברית־מצוה

חתונה

היורשים

יש קונה עולמו בשעה אחת

לא עליכם, יהודים!

תענית קלה

דרייפוס בכתריאליבקה

געגועים על בית אבא

הבדיקה

מושב־זקנים

שמואל שמלקיס

כתריאליבקה החדשה

ימים טובים / בתרגום י"ד ברקוביץ'

כתבי שלום עליכם, כרך עשירי, מהדורה מתוקנת, תל־אביב: דביר, תשט"ז

מעבר בוג

אקדמות

בין אדם לחברו: טיפּוּסים שפּוֹחתים והוֹלכים

ששים ושמחים: טיפּוּסים שפּוֹחתים והוֹלכים

טווי־זהב

אכספרופריאציה של פסח: מימי הרעש בּכתריאֵליבקה

משלוח־מנות

פסח בכפר

דויד מלך ישראל

הצעיר במלכים

פרקי שיר־השירים

יוסילי הזמיר

בתרגום י"ד ברקוביץ

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשי"ז

מעשה שאין לו סוף

בתרגום י"ד ברקוביץ

תל אביב: דביר, תשי"ז 1956

מעשה שאין לו סוף עולם הבא

האשכנזי

גימנאסיה

אסור להיות טוב!

חאבנה

המאושר בקורני: מסיפורי הרכבת של סוכן־נוסע

תחנת באראנוביטש: מסיפורי הרכבת של סוכן־נוסע

נס הושענא רבה: מסיפורי הרכבת של סוכן־נוסע

אחד מני אלף

סיפורי מעשיות לילדי ישראל

בתרגום י"ד ברקוביץ

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

הדגל [מתורגם]

מעות של חנוכה

בבית המלך אחשורוש

בגדי יום טוב

פלשתים

ירק לשבועות

האתרוג

אל סעודת פורים

גלות ערב פסח

גזלנים

לא קם כמשה

אורח לפסח

אסתר

קידלת וקידשת

אדם ובהמה

בתרגום י"ד ברקוביץ'

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

האולר

עלי־כינור

נסתלקו

נפש חיה

צער בעלי־חיים – סיפּוּר של נַער שוֹטה

מעשה באגוזים

הסביבון

הזקן

חברבר החצרוני

מתושלח

כפרות

הנאהבים והנעימים

מנחם-מנדל בארץ-ישראל

בתרגום י"ד ברקוביץ'

ימות המשיח

בתרגום י"ד ברקוביץ'

ספורים חדשים

בתרגום דב ירדן

ירושלים: הוצאת המחבר, תשל"ה

כתבים עבריים

ירושלים: מוסד ביאליק, תשל"ו

אל יְדִידִי הַקּוֹרֵא

גמר חתימה טובה

שימלה

תמונות וצללים מחיי היהודים במאזפבקה

במקום הקדמה לספר תמונות וצללים מחיי היהודים במאזפבקה

הפילוסוף

האשכנזי

האוצר

בשביל צנון אחד

האסיפה

עלילת-דם

המאבד עצמו לדעת


שושנה

אורייתא בגלותא

פרוזדור וטרקלין

דן-קישוט ממאזפבקה ושמחה-פנחס רעהו

חברבר החצרוני

הזקן

אסיפה ספרותית

עולים ויורדים

נעלמו!

הרעם

ספר הכפרות

דמי-חנוכה

האחשתרנים

שפוך חמתך

יוסל הגנן

'כל וכל'

פסח שנשבת

ראסל

שני תרנגולים

רבי דוב

פסח מוקדם

טוביה בעל הנס / ציורים: קרמן-קרמן

תל-אביב: מחברות לספרות, c1971

הסיפור הקצר

בתרגום גניה בן-שלום

תל אביב: ספרית פועלים, 1977

אהבה: סיפורים קצרים

בתרגום גניה בן שלום

תל אביב: אור עם, תש"ם 1979

לשם מה צריכים היהודים ארץ משלהם

בתרגום י"ד ברקוביץ, אליאב ליואי, יוסף רובין

תל-אביב: דביר: בית שלום עליכם, 1981

טוביה החלבן ובנותיו

בתרגום גניה בנשלום

תל-אביב: ג. בן שלום, 1983

טביה החלבן: ומונולוגים

בתרגום ה. בנימין

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשמ"ג 1983

ספורים קצרים

בתרגום גניה בן שלום

תל אביב: ג' בן-שלום, 1987

סיפורי רכבת

בתרגום דן מירון

תל אביב: דביר, תשמ"ט 1989

כוכבים תועים

בתרגום ק"א ברתיני

תל-אביב: דביר; תשנ"ב 1992

מוטל בן פייסי החזן

בתרגום אברהם יבין

תל אביב: עם עובד, תש"ס 1999

ילדי כתריאליבקה: סיפורי שלום עליכם

בתרגום בינה אופק

כפר מונש: עופרים, תשס"ב 2002

עירם של האנשים הקטנים: סיפורים מהמאה העשרים

בתרגום בני מר

תל אביב: משכל, 2005

סיפורי זעם: שלום עליכם

בתרגום דן מירון

תל אביב: עם עובד, תשס"ח 2008

טביה החולב (השלם)

בתרגום דן מירון

ירושלים: כתר, 2009

סיפורי תוהו

בתרגום דן מירון

ירושלים: כתר, 2010

מנחם-מנדל

בתרגום בני מר

תל-אביב: עולם חדש הוצאה לאור, תשע"ו 2016

k מחזות

 

רק דוקטור: הלצה במערכה אחת

בתרגום נפתלי זיגל

לבוב: סנונית, תר"ס

הרבי והרבנית: מחזה לילדים

אודיסא: מוריה, תרע"ד

מזל טוב: קומדיה במערכה אחת

בתרגום י"ד ברקוביץ

ניו יורק: אוקינוס, 1915

מזל טוב: קומדיה במערכה אחת

בתרגום קדיש סילמן

מוסקבה : הוצאת הבימה, דפוס שלום בוקשטיין, תרע"ט

בשביל הבמה העברית: קבץ א

בתרגום י"א הנדלזלץ ופנינה ל'

ורשה: לפיד, תרע"ט

שלום־עליכם לבני־הנעורים

בתרגום י"ד ברקוביץ

תל אביב: דביר, c1928–1929

כתבי שלום עליכם, כרך עשירי / בתרגום י"ד ברקוביץ'

כתבי שלום עליכם, כרך עשירי, מהדורה מתוקנת, תל־אביב: דביר, תשט"ז

המטאטא

הגלגל חוזר אחורנית: מַחזה קינימַאטוֹגרפי לכבוֹד חנוּכּה

טווי זהב: עבוד לבמה

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תש"-?

מעבר בוג: מחזה מעובד

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תש"-?

מחזות

בתרגום י"ד ברקוביץ'

קומדיות: מתוך כתבים - כרך 11

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשי"ט

האוצר

עמך

זֶמֶר לְעַמְּךָ

מַזל טוֹב

w מכתבים

 

שמונה אגרות: משלום עליכם למיכל רבינוביץ, עם מבואות ובאורים

ירושלים: דרום, תרצ"ט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלום עליכם

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אורה ברמן
 • אלי מנשה
 • אלקנה דוד
 • ברוריה בן-ברוך
 • בתיה פריד
 • גיורא הידש
 • גליה גזית
 • דביר יצחקי
 • דינה דהן
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • דפנה מרון
 • דפנה פילובסקי
 • הניה וילף
 • טוהר מועלם
 • יהודית להב
 • לאה ברזילי
 • מתי שפרירי
 • נגה אטלס
 • נגה רובין
 • נורית לוינסון
 • נילי אפשטיין
 • סוניה הרטמן
 • סוניה מרמרי
 • עדינה קופלמן
 • עמירה ביידר
 • ערן גרף
 • רוני כוכבי
 • רות קרטמזוב
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • רפאל לב
 • שולמית רפאלי
 • שלי דואק
 • שילה גל
 • שמוליק שורץ
 • שרה בוני
 • תמר ניצן

הגיהו

 • אייל דולב
 • בתיה שוורץ
 • ברוריה בן ברוך
 • גדעון ביגר
 • גיורא הידש
 • יעל זילברמן
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • משה אוקמן
 • עידית סגל
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין-כרמל
 • רחל זלינגר
 • שולמית רפאלי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מזל טוב קומדיה במערכה אחת (תרגום); כפרות (תרגום); חברבר החצרוני (תרגום); מתושלח (תרגום); הזקן (תרגום); הסביבון (תרגום); מעשה באגוזים (תרגום); צער בעלי־חיים – סיפּוּר של נַער שוֹטה (תרגום); נפש חיה (תרגום); נסתלקו (תרגום); הגלגל חוזר אחורנית (תרגום); המטאטא (תרגום); פרקי שיר־השירים (תרגום); הצעיר במלכים (תרגום); אכספרופריאציה של פסח (תרגום); בין אדם לחברו (תרגום); ששים ושמחים (תרגום); טווי־זהב (תרגום); פסח בכפר (תרגום); משלוח־מנות (תרגום)

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
קישוריוֹת חיצוניות (תיפתחנה בלשונית חדשה)
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלום עליכם

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אורה ברמן
 • אלי מנשה
 • אלקנה דוד
 • ברוריה בן-ברוך
 • בתיה פריד
 • גיורא הידש
 • גליה גזית
 • דביר יצחקי
 • דינה דהן
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • דפנה מרון
 • דפנה פילובסקי
 • הניה וילף
 • טוהר מועלם
 • יהודית להב
 • לאה ברזילי
 • מתי שפרירי
 • נגה אטלס
 • נגה רובין
 • נורית לוינסון
 • נילי אפשטיין
 • סוניה הרטמן
 • סוניה מרמרי
 • עדינה קופלמן
 • עמירה ביידר
 • ערן גרף
 • רוני כוכבי
 • רות קרטמזוב
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • רפאל לב
 • שולמית רפאלי
 • שלי דואק
 • שילה גל
 • שמוליק שורץ
 • שרה בוני
 • תמר ניצן

הגיהו

 • אייל דולב
 • בתיה שוורץ
 • ברוריה בן ברוך
 • גדעון ביגר
 • גיורא הידש
 • יעל זילברמן
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • משה אוקמן
 • עידית סגל
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין-כרמל
 • רחל זלינגר
 • שולמית רפאלי