רקע
ישעיהו קרניאל
ישעיהו קרניאל (1881‏-1942)
היה איש העלייה הראשונה, פעיל ציבור, מורה, בנקאי ועיתונאי עברי.
יצירות שהועלו למאגר: 28 יצירות
a מאמרים ומסות

 

טורים מתוך “דאר היום”

קרן הגאולה: מה נתנה ארץ ישראל

דאר היום, 25.6.20

משוט בארץ
שנה ב, ירושלים גליון רמא, יום ה, יד אב תר"פ – 19.7.1920, ג' להצהרת בלפור

26.9.20 עלבון השפה

18.11.1920 “תלמידי הישיבות – איה הם?”

הבהאים
שנה רביעית, גליון לט, יום רביעי, כט חשון תרפ"ב – 30.11.1921, ה להצהרת בלפור

בפנים שוחקות [11.08.1933]

בפנים שוחקות [18.08.1933]

בפנים שוחקות [27.08.1933]

בפנים שוחקות [10.09.1933]

בפנים שוחקות [20.09.1933]

בפנים שוחקות [19.10.1933]

טורי “מבעד למסוה” (שעורים בהסתכלות)

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קי"א, יום ו, י"ט שבט תרפ"ח – 10.2.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קי"ז, יום ו, כ"ו שבט תרפ"ח – 17.2.1928, י"א להצהרת בלפור

שנה עשירית, ירושלים גליון קכ"ט, יום ו, י' אדר תרפ"ח – 2.3.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קל"ד, יום ו', י"ז אדר תרפ"ח – 9.3.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון ק"מ, יום ו', כ"ד אדר תרפ"ח – 16.3.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קמ"ה, יום ה', א' ניסן תרפ"ח – 22.3.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קנ"ב, יום ו', ט' ניסן תרפ"ח – 30.3.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קס"ב, יום ו', כ"ג ניסן תרפ"ח – 13.4.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קס"ח, יום ו', ל' ניסן תרפ"ח – 20.4.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קע"ד, יום ו', ז" אייר תרפ"ח – 27.4.1928, י"א להצהרת בלפור

אוצר אב"י; "דֹאר היום", שנה ארבע־עשרה, ירושלים גליון ע"א, יום א', כ"ו כסלו התרצ"ב – 6.12.1931, ט"ו להצהרת בלפור

חלומו של ר' נפתלי חנה'לס (מטפוסי א"י) ירכתון
שנה שלש עשרה, ירושלים גליון קכ“ו, יום ה', ט”ז אדר תרצ“א –5.3.1928, י”ד להצהרת בלפור]

מאמרים מתוך עתון הכרמל

מה שאני רואה ושומע בחיפה: נובמבר 1938

שיחת־חולין: נובמבר – דצמבר 1938

5־12־1938 ר' מאיר טויבנהויז

מאמרים מתוך עתון הצבי

איש צבא אני
חיפה, הושענא רבה התרע"ב 23.10.1911

קרניאל כנגד בן הלל
[25.02.1912 עמוד 2]

הגמנסיה העברית
שנה חמש ועשרים, ירושלם, יום ד, ג' אב אתת“ס לחרבן. גליון רכ”ו, 21.07.1909

s יצירות מתורגמות

 

יחוסו של סטמפניו / שלום עליכם

נחת מבנים / שלום עליכם

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישעיהו קרניאל

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אלקנה דוד
 • יעל זאבי
 • נילי אפשטיין
 • עדנה הדר
 • רותי לרנר
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • אלקנה דוד
 • דרור איל
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין-כרמל

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישעיהו קרניאל

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אלקנה דוד
 • יעל זאבי
 • נילי אפשטיין
 • עדנה הדר
 • רותי לרנר
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • אלקנה דוד
 • דרור איל
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין-כרמל