רקע
מיכה יוסף ברדיצ'בסקי
מיכה יוסף ברדיצ'בסקי
(1865‏-1921)
סופר והוגה דעות עברי.


l פרוזה

 

ספר חסידים: אגדות, פרצופים וחזיונות עם מבוא: “נשמת חסידים”

ווארשא: תושיה, תר"ס

מהעבר הקרוב: עשרים וארבעה ספורים

ווארשא: הספר, תרס"ט

חורב: עניני דת

ברסלוי: דפוס פליישמאן, תרע"א

מעירי הקטנה: רשימות ושרטוטים

ורשה: תושיה, תר"פ לערך

בדרך רחוקה: ספורים ואגדות

תל אביב: קפת-הספר, תרפ“ב או תרפ”ג

כתבי מיכה יוסף בן גריון חדשים גם ישנים

ליפסיה: א .י. שטיבל, תרפ“א-תרפ”ה

ספורים

ניו יורק: הוצאת קרן ישראל מץ, תרצ"ט

ממקור ישראל: מעשיות וספורי־עם

תל אביב: מוסד ביאליק ע“י דביר, תרצ”ט-תש"ה

מחוץ לתחום

על קובץ הסיפורים “מחוץ לתחום”: הרשימות “שבכתב ובעל פה” ו“אוכמתא וחִורתא” נדפסו ב“אוצר הספרות” ונקבצו אחר כך בקובץ הסיפורים “מעירי הקטנה”. בקובץ זה נדפסו גם “פת לחם” ו“התגלות”. “בדרך רחוקה” ו“גויים ואלהיו” נדפסו ב“השלח” של אחד העם ונקבצו אחר כך בקובץ “מבית ומחוץ”. בקובץ זה נדפסו גם יתר הסיפורים שבספר, מלבד “בין הפטיש והסדן” שנדפס במאסף “הזמן” (פטרבורג) ובא אחר כך בקובץ “מעמד החיים”, ו“מחניים” ו“עורבא פרח”, שנדפסו כחוברות מיוחדות ב“ביבליותיקה העברית” של הוצאת “תושיה”.

הציץ ונפגע

תל אביב: עם עובד, תשי"ב

נֻסְחָאוֹת

תל אביב: עם עובד, תשי"ב

אָב וּבֵן

מערפילי הנוער

לִפְנֵי הַמָּחוֹל

שבכתב ושבעל-פה

אוּכְמָתָא וְחִוַּרְתָּא

פּת לֶחֶם

הִתְגַּלּוּת

בֵּין הַשְמָשוֹת

בְּדֶרֶך רְחוקָה

"גּוֹיִים וֵאלֹהָיו"

באין תקוה

מעבר לנהר

בין הפטיש והסדן

לבדד

בלעדיה

מנחם

בבית אביה

מחנים

עורבא פרח


מעמק רפאים

סיפורי אהבה

החברה

שתי שנים ומחצה

זו בצד זו

השניים [בחברת תלמידי בית מדרש המדעים]

השמועה

הזר

פרצופים

הביקור

יהונתן

בעד החלון

בעל הסיפור

קנאת אחים

בן-פשע

עשיר ועני

הסובב

העכבר

המנושק

מאיגרא רמה

המבוהל


בין החומות

בתחומה של עיר

משעבוד לגאולה

המהלכים והעומדים

הישנים והערים

שלוש מדרגות

בבטן אמם

הנסתר

השב

דין תורה

הצלי בהיכל

ארבעת האחים

מזה ומזה

פועל בטל

הליטאי

בעגלת-הברזל

במרחבי עיר

בית-קורש

אנשי-השדה

יעקב טירדין

שני יוסף

מכניסי אורחים

פסח

לחיצת הנעל

לפלטה

משנה המקום

המקנא

"אחינו אתה!"

שלמון היפה

נהרים

טוביה

שותפים

הבן האובד

נתן בן נתן

קרובים

לפני המחול

אל הרבי

ישעיהו

לקבר ישראל

אישים

מדרך אל דרך

העובד

"מגלה סוד"

ההלך


מאורעות ומעשים

סיפורי זיכרון

אויבי

אהבת נעורים

היציאה

הבריחה

עיירות

ההפסקה

לפלגות עיר או יחיד ורבים

הקדיש או שני רחוקים

הבודדים

יורדים ועולים

זאת הפעם

בינתיים

יום קיץ בסתו

"זכה בגורל"

בתים ומשפחות

בתים

ראשי אבות

ארבעה דורות

ה"שאלה"

צללים ואורות

פרה אדומה

ממקום למקום

המחיצה

מעל כסאו

מן המצר

השניים [בדרך העולם הוא]

לא בא אל החוף

שלום בית

עולם עובר


משני עולמות

סיפורי תוגה

קלונימוס ונעמי

נידויה של מתה

דור הולך

האיבה

צוררים

צללי-ערב

חג המוות

סיפורי כפר

בין החיים והמתים

הכיור האחרון

בעמק

קיץ וחורף

את קרבני

רומנים קצרים

בסתר רעם

בית תבנה

גרי רחוב

מרים


צפונות ואגדות

מני קדם (הקדמה)

מסיפורי בראשית

דורות ראשונים

מעשה בראשית

מהאדם

מהחי למינהו

מלחמת אחים

עולים ויורדים

דור המבול

דור ההפלגה

מימי האבות

בני שם

קרבן ופדות

אָהֳלֵי יַעֲקֹב

משלושה מועדים

מימי משה

אגדות וסיפורים

ממצרים ומים סוף

בשמי מרומים

במדבר

סילוק האור

מימי בית ראשון

גיבורים וגואלים

מאגדות דוד ושלמה

אחרי ימי שלמה

ירידה וחורבן

מימי בית שני

בבל, פרס ויוָן

סיפורי מעשה

מסיפורי החורבן

מימי התלמוד

תקוה ופחד

גדולים ואנשי מעשה

סיפורים

בחייהם ובמותם

דרכים וארחות

עניני חכמה וחזון

הקדמה ל"אגדות עם"

מימי הבינים

הקדמה למימי הבינים

בתוך: צפונות ואגדות, תל אביב: עם עובד, תשכ"ז 1967

דברי חזון

במרחב

מגאולה ופדות

בני השבטים

סיפורים שונים

ממיצר וממרחב

מימי הגזירות

אגדות ומעשים

בדיה ומשל

מימי הקבלה והחסידות

משני עולמות

ממשלת השטן

נסים ונפלאות

על המשיח

מסיפורי החסידים

צדיקים וחסידים

חזיונות ומעשים


מעמק החיים: ספורים שונים

ורשה: תושיה, תרע"ב

מאוצר האגדה

ברלין, אחיספר; תרע"ד

הרועה

השכור ומפתח הגשמים בידו


מעשיות ואגדות

בתוך: ניצנים, ורשה: תושיה, תרס"ז

סֵפֶר בְּרֵאשִׁית

יוֹמוֹ שֶׁל מָשִׁיחַ

גַּן עֵדֶן


מעשים שהיו: מבחר ספורים

תל אביב: עם עובד, תש"ה

כתבים נבחרים

תל אביב: עם עובד, תש"ח

כל סיפורי מיכה־יוסף בן גריון (ברדיצ’בסקי)

תל אביב: עם עובד, תשי"א

מאוצר האגדה: מבחר לבני הנעורים

תל אביב: דביר, תשי"ז 1956

מיכה יוסף בן גריון (מ.י. ברדיצ’בסקי)

תל אביב: מסילות, תשי"ח

מבחר סיפורים

תל אביב: דביר, תשכ"ה

יהודה וישראל

תל-אביב: מורשת מיכה יוסף, תשכ"ה

רומאנים קצרים

ירושלים: מוסד ביאליק, תשל"א

מחברות חזון: ספר חסידים (תר"ס), מאמרות (תרס"ג) (הקדמה: עמנואל בן גריון)

חולון: בית דבורה ועמנואל, 1983

סיפורי תר"ס (מבוא: אבנר הולצמן)

תל אביב: רשפים, תשנ"א

מול הר המוריה : מבחר סיפורי עם מתוך ממקור ישראל (ערך והקדים מבוא אבנר הולצמ) תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1995

רעם היופי: חמישה סיפורים (ערך והוסיף אחרית-דבר אבנר הולצמן)

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תשס"ט 2009

מרים: רומאן מחיי שתי עיירות (הערות ואחרית-דבר: אבנר הולצמן)

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011

k מחזות

 

מחזות קטנים / תרגם מיידיש נ' בן ארי

תל אביב : ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - המרכז לתרבות, 1946

a מאמרים ומסות

 

דברי חזון

להערצת החסידות

"מִשְׁנַת חֲסִידִים"

יִחוּדִים

לְתוֹרַת הָאֶפֶס

מאמרות

מחשבות

אמרות

חידות

עוד חידות

על אם הדרך

חזיונות-עם

רחשי לב

שינוי ערכין

נתיבות

מחשבות

דרכים

הרהורים

ציונים

שאלות והערות

עם וארץ

בחומר וברוח

מימי המעשה

דברים עוברים

מבית ומחוץ

משני עברים

מאמר ראשון

מאמר שני

מאמר שלישי

מאמר רביעי

מאמר חמישי

מאמר ששי

דברי ספרות

על הפרק

למהות השירה

עניני לשון

בשעת נעילה

דור וסופריו

שלמה מימון ומשה הס

משה ליב לילינבלום

דויד פרישמן

נחום סוקולוב

שמעון ברנפלד

ראובן בן מרדכי בריינין

מרדכי עהרנפרייז

הלל צייטלין

בר טוביה

דוקטור קלוזנר

יובל ומחולות

דברי ביקורת

תורה ואגדה

ספרי דת

חסידות

פרי חזון

שירה ופרוזה

בספרות היפה

עוד בספרות היפה

תוך כדי קריאה

חוקים וספרים

לביקורת הקבלה והחסידות

תורות ומעשים

ערפלי קדם

מִפִּנְקְסָאוֹת יְשָׁנִים

צַוָּאוֹת וְקֻנְטְרֵסִים

שְׁנֵי סְפָרִים נִפְתָּחִים

מחוץ ומבית

לפנות ערב

פילוסופיה וחיים

חורב

קטעים

קינים

ישראל ואורייתא: בספרי שד"ל

קראקא: דפוס פישער, תרנ"ב

רשות היחיד: (בעד הרבים)

קראקא: דפוס י' פישער, תרנ"ב

נשמת חסידים: (הסתכלות)

ברלין: דפוס צבי הירש איטצקאווסקי, תרנ"ט

ערכין: עשרה מאמרות

ברלין: צעירים, תר"ס-1899

על הפרק: שמונה דברים

ברלין: צעירים: ווארשא: דפוס מ“י האלטער ושותפו, תר”ס-1899

נמושות: שנים עשר דבר

ברלין: צעירים; ווארשא; דפוס מ“י האלטער ושותפו, תר”ס-1899

דין ודברים: עשרה מאמרות

ברלין: צעירים, תרס"ב

בספר: קונטרס

קראקא: פישער, תרס"ז

מימין ומשמאל: ארבעה מאמרים

ברסלוי: צעירים, תרס"ט

ערבים - דברי מחקר

ברסלוי : צעירים, תר"ע

רחשי ערב

נכאים

דברי חזון

עלים בודדים

דברי חקר

הגיונות

פרי ספר: עניני בקרת

ורשה: תושיה, תרע"א 1911

בשירה ובלשון: קובץ מאמרים

ורשה: תושיה, תרע"א

מאמרות עניני מחקר

ורשה: תושיה, ח"ש

כל מאמרי מיכה-יוסף בן-גריון (ברדיצ’בסקי)

תל אביב: עם עובד, תשי"ב

ישו בן חנן: מחקרים במקורות הנצרות

תל-אביב: מורשת מיכה יוסף, תשי"ט

חיי משה: איש האלהים

תל אביב: מורשת מיכה יוסף, תשכ"א

סיני וגריזים: מקרא ומחקר (מעזבונו של מיכה יוסף בן-גריון (ברדיצ’בסקי))

תל-אביב: מורשת מיכה יוסף, תשכ“ב-תשכ”ג

מקורות וחקרם: מקרא ומחקר (מעזבונו של מיכה יוסף בן-גוריון (ברדיצ’בסקי))

תל-אביב: מורשת מיכה יוסף, תשכ"ה

שאול ופאול: מחקרים במקורות הנצרות (מעזבונו של מיכה יוסף בן גריון)

תל-אביב: מורשת מיכה יוסף, תשל"א

ילקוט (הקדמה: עמנואל בן־גוריון)

תל-אביב: קרן ישראל מץ, תשמ"ד 1983

שירה ולשון: מבחר מסות ורשימות

ירושלים: מוסד ביאליק, תשמ"ז 1987

מיכה יוסף ברדיצ’בסקי: מחקרים ותעודות (בעריכת אבנר הולצמן)

ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ב 2002

j זכרונות ויומנים

 

עמל־יום והגותו: פרקי יומן / תרגום מגרמנית: רחל בן גריון

תל-אביב: מורשת מיכה יוסף, תשל"ה

w מכתבים

 

מכתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי מ-1886 עד 1902

ההדיר והעיר אבנר הולצמן

חליפת אגרות (תרס“ז-תרפ”א) מיכה יוסף ברדיצ’בסקי (מ"י בן-גריון) יוסף חיים ברנר

ההדיר שלמה ברטונוב; חולון: רשפים, תשמ"ד

v עיון

 

פרקי וולוז’ין (תרמ"ח)

תל־אביב: רשפים, תשמ"ד–1984 ובית דבורה ועמנואל, חולון

הקדמה ל'פרקי וולוז'ין'

עולם האצילות: השקפה על ישיבת וואלאזין בחמשה פרקים

צרור מכתבים מאת בר־בי־רב

נספח: על דרך הלימוד בישיבת "עץ חיים"


אמרות (ליקט, תירגם והוסיף מבוא והערות: יוסף אבן)

ירושלים: דביר, תשמ"ג 1982

על הקשר בין אתיקה לאסתטיקה / מגרמנית: אלכסנדר ברזל

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1986

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

הקלידו

*אבנר הולצמן

 • אהד גלעדי
 • אורנה אגמון בן-יהודה
 • אלה שפירא-כהנא
 • אלי דיין
 • ברוריה שרון
 • גליה גזית
 • דליה יעקבי
 • דנה פז פרינס
 • דני מור
 • דפנה פילובסקי
 • ורד מקונן
 • חנה טל
 • יעל הלר
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • ישעיהו ברוט לאה ברזילי
 • מאירה שר
 • משה אוקמן
 • משתמשי DP: white_cat, elitrou, hamlen, cow_2001, shmueld
 • נורית לוינסון
 • נחום ונגרוב
 • נעה אופנהיים
 • נעמי בן-חיים ראסל
 • עדי שטיין
 • עופר וייס
 • עמירם טאובר
 • ערן גרף
 • רבקה חן
 • רחל חיון
 • שבע דהרי
 • שולמית רפאלי
 • תאיר אלוף

הגיהו

 • גדעון ביגר
 • דני מור
 • מיה קיסרי
 • מלאכי שפר
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • רחל ויטנברג

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

זרקור על יצירה

מה גורמת נשיקה מפי יהושע בן נון?

מאת שני אבנשטיין סיגלוב

הסופר מיכה יוסף ברדיצ'בסקי עיבד מבחר אגדות יהודיות וסיפר אותן מחדש. ביניהן, הנה אגדה אטיולוגית (ר' להלן) קצרה: השור שאל נבוכדנצר מלך בבל את בן-סירא בן ירמיהו לאמור: ראית בהמות וחיות והן יש להן שׂער בחָטמן, רק השור הזה אין לו שׂער בחטמו; הגד לי סיבת הדבר, אם חכם אתה. ענהו בן-סירא ואמר: מלך אדיר, דע כי בעת צר יהושע ועמו על יריחו היה המצביא רוכב על בהמה ופוקד על בני-החיל. בעל בשר היה יהושע ומשקל גופו רב. הוא רכב על סוס ולא יכול שאת אותו וכרע תחתיו. הביאו לו חמור ופרד ונכשלו גם הם מסבל ...
תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
קישוריוֹת חיצוניות (תיפתחנה בלשונית חדשה)
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

הקלידו

*אבנר הולצמן

 • אהד גלעדי
 • אורנה אגמון בן-יהודה
 • אלה שפירא-כהנא
 • אלי דיין
 • ברוריה שרון
 • גליה גזית
 • דליה יעקבי
 • דנה פז פרינס
 • דני מור
 • דפנה פילובסקי
 • ורד מקונן
 • חנה טל
 • יעל הלר
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • ישעיהו ברוט לאה ברזילי
 • מאירה שר
 • משה אוקמן
 • משתמשי DP: white_cat, elitrou, hamlen, cow_2001, shmueld
 • נורית לוינסון
 • נחום ונגרוב
 • נעה אופנהיים
 • נעמי בן-חיים ראסל
 • עדי שטיין
 • עופר וייס
 • עמירם טאובר
 • ערן גרף
 • רבקה חן
 • רחל חיון
 • שבע דהרי
 • שולמית רפאלי
 • תאיר אלוף

הגיהו

 • גדעון ביגר
 • דני מור
 • מיה קיסרי
 • מלאכי שפר
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • רחל ויטנברג