רקע
אביגדור שנאן
אביגדור שנאן
(1946‏-)
פרופסור בחוג לספרות עברית, באוניברסיטה העברית בירושלים


a מאמרים ומסות

 

מבוא לתפילה

ירושלים: משרד החינוך והתרבות - האגף לתכניות לימודים - המרכז לטיפוח התודעה היהודית, תשל"ה

“וישם ה' לקין אות” על התרגום המיוחס ליונתן לבראשית ד' ט"ו

ירושלים: תרביץ, הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשרי–אדר ב תשל“ו , גליון מ”ה (א–ב)

נסים, פלאים ומעשי־כשפים בתרגומים הארמיים לתורה

ספר יצחק אריה זליגמן: מאמרים במקרא ובעולם העתיק, אלחנן רובינשטיין, 1983

מבוא לספר ‘מדרש שמות־רבה: פרשות א–יד’

תל אביב: דביר, תשמ"ד 1984

גלגולה של אגדת חז"ל: מעשה בבנו של דואג בן יוסף

מחניים, רבעון למחקר, להגות ולתרבות יהודית, סיוון תשנ"ד

“וכל המרבה הרי זה משובח”: דיון במגילת אסתר

עמודים, מ“ג, צ, אדר ב' תשנ”ה

בין קידוש השם למיתת בית דין : עמדות שונות בספרות היהודית הקדומה כלפי סיפור משה והמצרי

קדושת החיים וחירוף הנפש : קובץ מאמרים לזכרו של אמיר יקותיאל, מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, 1992

על דמותו של המלך דוד בספרות חז"ל (נספח א) בספר “דוד - מרועה למשיח” / יאיר זקוביץ

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשנ"ו 1995

גבולות נעים ומעומעמים - התהליך המדרשי בין יצירה לחשיפה

מגוון דעות והשקפות על הגבול בספריות תרבותנו, ישראל: משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, תשנ"ז (חוברת שביעית)

מאמרים בתוך: חוג בית הנשיא לתנ"ך ולמקורות ישראל

ירושלים: בית הנשיא, תשנ“ה–תש”ס

קריעת ים סוף (עם יאיר זקוביץ)

קונטרס עשירי, 1997

כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא (עם יאיר זקוביץ) (קונטרס שנים עשר)

כאפיקים בנגב - על המים במקרא ובספרות חז"ל (עם יאיר זקוביץ) (קונטרס שלושה עשר)

מגילת רות (עם יאיר זקוביץ) (קונטרס חמישה עשר)

ליקוטי תרביץ

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשל“ט–תשס”ג

בורות ובארות, מעיינות והרים בסיפורים על חכמים

מגוון דעות והשקפות על מים, ישראל: משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, תשס"ג (חוברת שלוש עשרה)

“אלו ואלו דברי אלהים חיים” א'

מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל, ישראל: משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, תשנ“א–תשס”ד

“אלו ואלו דברי אלהים חיים” ב'

מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל, ישראל: משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, תשנ“א–תשס”ד

אישה, מסכה ותחפושת בספרות האגדה של חז"ל

מגוון דעות והשקפות על פנים מסכה והתחפשות בספריות תרבותנו, ישראל: משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, תשנ"ו (חוברת שישית)

אור חדש על דמותו של ישוע : פתחי דברים, בתוך “ישוע קורא בספרי הבשורה” / יאיר זקוביץ

תל אביב: עם עובד, תשס"ז 2007

מבוא לספר “אגדות היהודים: עם מבואות ומפתח שמות ועניינים” / לוי גינצבורג;

ירושלים: מכון שכטר למדעי היהדות, תשס"ט

מבוא לספר “מבוא למדרשים” / ענת רייזל

אלון שבות: תבונות - מכללת הרצוג, תשע"א

אלפי שנאן: מבחר מאמרים ותגובות תלמידים

תל אביב: משכל הוצאה לאור מיסודן של ידיעות ספרים וספרי חמד, תשע"ד 2014

סדר פרקי הקינות לט' באב / כתיבת הפתיחים דברי המבוא לקינות

ירושלים: בית הכנסת מנין הורים מימון, תשע"ה בערך

הקדמה לספר “עשו אחי, אבי אדום ורומי: עיון במקורות התלמוד והמדרש של ארץ ישראל בתקופת התנאים והאמוראים” / עירית אמינוף

ירושלים: הוצאת ראובן מס, תשע"ו 2015

הקדמה לספר “מעון הברכות: לקט אמרות התלמוד הירושלמי: מסכת ברכות” / ליקט, ערך ופירש ראובן קמפניינו

בארות יצחק: הוצאת הקיבוץ הדתי, תשע"ה 2015

הקדמה לספר “דברי חכמים וחידותם: פרשנות התנ”ך בספרות חז”ל וימי הביניים: ספר יובל לכבוד חננאל מאק”

ירושלים: כרמל, תשע"ט 2019

v עיון

 

תפילות הקבע והחובה של שבת ויום חול: ביאור, תולדות, מיבנה (עם יוסף היינימן)

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל"ז 1976

אגדתם של מתורגמנים: תיאור וניתוח ספרותי של החומר האגדי המשוקע בכל התרגומים הארמיים הארץ ישראליים לחמשה חומשי תורה

ירושלים: מקור, תשל"ט

אברם ושרי במצרים: בראשית י"ב 10–20 במקרא, בתרגומים העתיקים ובספרות היהודית הקדומה לסוגיה (עם יאיר זקוביץ)

ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשמ"ג 1983

מעשה ראובן ובלהה: בראשית ל"ה 21–26 במקרא, בתרגומים העתיקים ובספרות היהודית הקדומה לסוגיה (עם יאיר זקוביץ)

ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשמ"ד 1983

“ויבא יעקב שלם”: בראשית ל"ג 18–20 במקרא, בתרגומים העתיקים ובספרות היהדות הקדומה לסוגיה (עם יאיר זקוביץ)

ירושלים: מפעלי המחקר של המכון למדעי היהדות - האוניברסיטה העברית, תשמ"ה 1984

מעשה הדודאים: בראשית ל 14–18 במקרא, בתרגומים העתיקים ובספרות היהודית הקדומה לסוגיה (עם יאיר זקוביץ)

ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשמ"ו 1985

עולמה של ספרות האגדה

תל אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשמ"ז 1987

מעשה יהודה ותמר: בראשית לח במקרא בתרגומים העתיקים ובספרות היהודית הקדומה לסוגיה (עם יאיר זקוביץ)

ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשנ"ב

תרגום ואגדה בו: האגדה בתרגום התורה הארמי המיוחס ליונתן בן עוזיאל

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשנ"ג

מקרא אחד ותרגומים הרבה: סיפורי התורה בראי תרגומיהם הארמיים

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1993

סידור אבי חי

תל אביב: משכל, תש"ס 1999

מגילת השואה

ירושלים: מכון שכטר למדעי היהדות, תשס"ה 2005

לא כך כתוב בתנ"ך (עם יאיר זקוביץ)

תל אביב: משכל, 2005

גם כך לא כתוב בתנ"ך (עם יאיר זקוביץ)

תל אביב: משכל, 2009

פרקי אבות – פירוש (בעזרת שותפים רבים)

תל אביב: משכל, תשס"ט c2009

ספר יונה: מסעות יונה בים הספרות היהודית לדורותיה (עם יאיר זקוביץ)

תל-אביב: משכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע"ה 2015

ספר האגדה: מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים / סדורות לפי הענינים ומפורשות על ידי ח“נ ביאליק וי”ח רבניצקי; ריענן והוסיף פירוש חדש: אביגדור שנאן בלווית שותפים רבים לעשייה

אור יהודה: דביר, תשע"ו 2015

מגילת איכה: המגילה ורשמיה בארון הספרים היהודי לדורותיו (עם יאיר זקוביץ)

ראשון לציון: משכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע"ז 2017

מגילת שיר השירים: פירוש ישראלי חדש: הדי המגילה בארון הספרים היהודי לדורותיו (עם יאיר זקוביץ)

ראשון לציון: משכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד, תש"ף 2020

מגילת קהלת - פירוש ישראלי חדש

משכל חמד+ידיעות אחרונות, 2021

s יצירות מתורגמות

 

ישו והנצרות - תרתי דסתרי: סיפור עלילותיה ומסע הרפתקאותיה של מיסטריה מן העידן הבתר־פגאני / מילטון ארון

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשנ"ג

עולמות שזורים: ביקורת המקרא המוסלמית בימי הביניים / חוה לצרוס־יפה

ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ט 1998

אדם וביתו: שש מסות על חיי המשפחה / הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק

ירושלים: עמותת תורת הרב, תשס"ב

מן הסערה: מסות על אבלות, ייסורים והמצב האנושי / הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק

ירושלים: עמותת תורת הרב, תשס"ד

עבודה שבלב: מסות על התפילה

אלון שבות: עמותת תורת הרב, תשס"ו

זמן חירותנו: מסות על חג הפסח ועל ההגדה / הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק

ירושלים: עמותת תורת הרב, תשס"ז

אדם וביתו: על חיי המשפחה / יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק

תל אביב: משכל, 2009

זמן חירותנו: על חג הפסח ועל ההגדה / הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק

תל אביב: משכל, 2010

על התשועות: על פורים וחנוכה / יוסף דוב הלוי סולוביצי’ק

תל אביב: משכל, 2011

איש על העדה: מבחר איגרות, ראיונות והצהרות / יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק

תל-אביב: ידיעות אחרונות, 2011

עמודו של עולם: על אברהם אבינו / הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק

תל-אביב: ידיעות אחרונות: ספרי חמד, 2016

הגדת מסורת הרב / בביאור מרן הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק

ירושלים: מגיד; New York, NY: OUPress, ‏ 2019

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אביגדור שנאן

הקלידו

הגיהו

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אביגדור שנאן

הקלידו

הגיהו