רקע
אביגדור שנאן
אביגדור שנאן
(1946‏-)
פרופסור בחוג לספרות עברית, באוניברסיטה העברית בירושלים


a מאמרים ומסות

 

מבוא לתפילה

ירושלים: משרד החינוך והתרבות - האגף לתכניות לימודים - המרכז לטיפוח התודעה היהודית, תשל"ה

“וישם ה' לקין אות” על התרגום המיוחס ליונתן לבראשית ד' ט"ו

ירושלים: תרביץ, הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשרי–אדר ב תשל“ו , גליון מ”ה (א–ב)

נסים, פלאים ומעשי־כשפים בתרגומים הארמיים לתורה

ספר יצחק אריה זליגמן: מאמרים במקרא ובעולם העתיק, אלחנן רובינשטיין, 1983

מבוא לספר ‘מדרש שמות־רבה: פרשות א–יד’

תל אביב: דביר, תשמ"ד 1984

גלגולה של אגדת חז"ל: מעשה בבנו של דואג בן יוסף

מחניים, רבעון למחקר, להגות ולתרבות יהודית, סיוון תשנ"ד

“וכל המרבה הרי זה משובח”: דיון במגילת אסתר

עמודים, מ“ג, צ, אדר ב' תשנ”ה

בין קידוש השם למיתת בית דין : עמדות שונות בספרות היהודית הקדומה כלפי סיפור משה והמצרי

קדושת החיים וחירוף הנפש : קובץ מאמרים לזכרו של אמיר יקותיאל, מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, 1992

על דמותו של המלך דוד בספרות חז"ל (נספח א) בספר “דוד - מרועה למשיח” / יאיר זקוביץ

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשנ"ו 1995

גבולות נעים ומעומעמים - התהליך המדרשי בין יצירה לחשיפה

מגוון דעות והשקפות על הגבול בספריות תרבותנו, ישראל: משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, תשנ"ז (חוברת שביעית)

מאמרים בתוך: חוג בית הנשיא לתנ"ך ולמקורות ישראל

ירושלים: בית הנשיא, תשנ“ה–תש”ס

קריעת ים סוף (עם יאיר זקוביץ)

קונטרס עשירי, 1997

כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא (עם יאיר זקוביץ) (קונטרס שנים עשר)

כאפיקים בנגב - על המים במקרא ובספרות חז"ל (עם יאיר זקוביץ) (קונטרס שלושה עשר)

מגילת רות (עם יאיר זקוביץ) (קונטרס חמישה עשר)

ליקוטי תרביץ

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשל“ט–תשס”ג

בורות ובארות, מעיינות והרים בסיפורים על חכמים

מגוון דעות והשקפות על מים, ישראל: משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, תשס"ג (חוברת שלוש עשרה)

“אלו ואלו דברי אלהים חיים” א'

מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל, ישראל: משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, תשנ“א–תשס”ד

“אלו ואלו דברי אלהים חיים” ב'

מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל, ישראל: משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, תשנ“א–תשס”ד

אישה, מסכה ותחפושת בספרות האגדה של חז"ל

מגוון דעות והשקפות על פנים מסכה והתחפשות בספריות תרבותנו, ישראל: משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, תשנ"ו (חוברת שישית)

אור חדש על דמותו של ישוע : פתחי דברים, בתוך “ישוע קורא בספרי הבשורה” / יאיר זקוביץ

תל אביב: עם עובד, תשס"ז 2007

מבוא לספר “אגדות היהודים: עם מבואות ומפתח שמות ועניינים” / לוי גינצבורג;

ירושלים: מכון שכטר למדעי היהדות, תשס"ט

מבוא לספר “מבוא למדרשים” / ענת רייזל

אלון שבות: תבונות - מכללת הרצוג, תשע"א

אלפי שנאן: מבחר מאמרים ותגובות תלמידים

תל אביב: משכל הוצאה לאור מיסודן של ידיעות ספרים וספרי חמד, תשע"ד 2014

סדר פרקי הקינות לט' באב / כתיבת הפתיחים דברי המבוא לקינות

ירושלים: בית הכנסת מנין הורים מימון, תשע"ה בערך

הקדמה לספר “עשו אחי, אבי אדום ורומי: עיון במקורות התלמוד והמדרש של ארץ ישראל בתקופת התנאים והאמוראים” / עירית אמינוף

ירושלים: הוצאת ראובן מס, תשע"ו 2015

הקדמה לספר “מעון הברכות: לקט אמרות התלמוד הירושלמי: מסכת ברכות” / ליקט, ערך ופירש ראובן קמפניינו

בארות יצחק: הוצאת הקיבוץ הדתי, תשע"ה 2015

הקדמה לספר “דברי חכמים וחידותם: פרשנות התנ”ך בספרות חז”ל וימי הביניים: ספר יובל לכבוד חננאל מאק”

ירושלים: כרמל, תשע"ט 2019

v עיון

 

תפילות הקבע והחובה של שבת ויום חול: ביאור, תולדות, מיבנה (עם יוסף היינימן)

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל"ז 1976

אגדתם של מתורגמנים: תיאור וניתוח ספרותי של החומר האגדי המשוקע בכל התרגומים הארמיים הארץ ישראליים לחמשה חומשי תורה

ירושלים: מקור, תשל"ט

אברם ושרי במצרים: בראשית י"ב 10–20 במקרא, בתרגומים העתיקים ובספרות היהודית הקדומה לסוגיה (עם יאיר זקוביץ)

ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשמ"ג 1983

מעשה ראובן ובלהה: בראשית ל"ה 21–26 במקרא, בתרגומים העתיקים ובספרות היהודית הקדומה לסוגיה (עם יאיר זקוביץ)

ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשמ"ד 1983

“ויבא יעקב שלם”: בראשית ל"ג 18–20 במקרא, בתרגומים העתיקים ובספרות היהדות הקדומה לסוגיה (עם יאיר זקוביץ)

ירושלים: מפעלי המחקר של המכון למדעי היהדות - האוניברסיטה העברית, תשמ"ה 1984

מעשה הדודאים: בראשית ל 14–18 במקרא, בתרגומים העתיקים ובספרות היהודית הקדומה לסוגיה (עם יאיר זקוביץ)

ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשמ"ו 1985

עולמה של ספרות האגדה

תל אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשמ"ז 1987

מעשה יהודה ותמר: בראשית לח במקרא בתרגומים העתיקים ובספרות היהודית הקדומה לסוגיה (עם יאיר זקוביץ)

ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשנ"ב

תרגום ואגדה בו: האגדה בתרגום התורה הארמי המיוחס ליונתן בן עוזיאל

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשנ"ג

מקרא אחד ותרגומים הרבה: סיפורי התורה בראי תרגומיהם הארמיים

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1993

סידור אבי חי

תל אביב: משכל, תש"ס 1999

מגילת השואה

ירושלים: מכון שכטר למדעי היהדות, תשס"ה 2005

לא כך כתוב בתנ"ך (עם יאיר זקוביץ)

תל אביב: משכל, 2005

גם כך לא כתוב בתנ"ך (עם יאיר זקוביץ)

תל אביב: משכל, 2009

פרקי אבות – פירוש (בעזרת שותפים רבים)

תל אביב: משכל, תשס"ט c2009

ספר יונה: מסעות יונה בים הספרות היהודית לדורותיה (עם יאיר זקוביץ)

תל-אביב: משכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע"ה 2015

ספר האגדה: מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים / סדורות לפי הענינים ומפורשות על ידי ח“נ ביאליק וי”ח רבניצקי; ריענן והוסיף פירוש חדש: אביגדור שנאן בלווית שותפים רבים לעשייה

אור יהודה: דביר, תשע"ו 2015

מגילת איכה: המגילה ורשמיה בארון הספרים היהודי לדורותיו (עם יאיר זקוביץ)

ראשון לציון: משכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע"ז 2017

מגילת שיר השירים: פירוש ישראלי חדש: הדי המגילה בארון הספרים היהודי לדורותיו (עם יאיר זקוביץ)

ראשון לציון: משכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד, תש"ף 2020

מגילת קהלת - פירוש ישראלי חדש

משכל חמד+ידיעות אחרונות, 2021

s יצירות מתורגמות

 

ישו והנצרות - תרתי דסתרי: סיפור עלילותיה ומסע הרפתקאותיה של מיסטריה מן העידן הבתר־פגאני / מילטון ארון

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשנ"ג

עולמות שזורים: ביקורת המקרא המוסלמית בימי הביניים / חוה לצרוס־יפה

ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ט 1998

אדם וביתו: שש מסות על חיי המשפחה / הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק

ירושלים: עמותת תורת הרב, תשס"ב

מן הסערה: מסות על אבלות, ייסורים והמצב האנושי / הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק

ירושלים: עמותת תורת הרב, תשס"ד

עבודה שבלב: מסות על התפילה

אלון שבות: עמותת תורת הרב, תשס"ו

זמן חירותנו: מסות על חג הפסח ועל ההגדה / הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק

ירושלים: עמותת תורת הרב, תשס"ז

אדם וביתו: על חיי המשפחה / יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק

תל אביב: משכל, 2009

זמן חירותנו: על חג הפסח ועל ההגדה / הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק

תל אביב: משכל, 2010

על התשועות: על פורים וחנוכה / יוסף דוב הלוי סולוביצי’ק

תל אביב: משכל, 2011

איש על העדה: מבחר איגרות, ראיונות והצהרות / יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק

תל-אביב: ידיעות אחרונות, 2011

עמודו של עולם: על אברהם אבינו / הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק

תל-אביב: ידיעות אחרונות: ספרי חמד, 2016

הגדת מסורת הרב / בביאור מרן הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק

ירושלים: מגיד; New York, NY: OUPress, ‏ 2019

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אביגדור שנאן

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אביגדור שנאן

הקלידו

הגיהו