רקע
יצחק ליבוש פרץ
יצחק ליבוש פרץ
(1852‏-1915)
מחשובי הסופרים ביידיש ובעברית ואחד מאבות תקופת התחייה בספרות.


l פרוזה

 

מפי העם

עברית במקור

למראשותיו של גוסס

ה"עושה נפלאות"

"טוב"

שלוש מתנות

חיים-יונה ויטלס

סדר של כלבים

הפקדון

האוצר

התאוה לבגדים

עינים מושפלות

נשמות אילמות

א. הקדמה לנשמות אילמות: שני דרכים, שני משלים

ב. פסוקי דזמרא או יוחנן שואב המים וה"אורח חיים"

ג. שמע ישראל

ד. נסים על הים

לא תחמוד

מסירות נפש

משפט אלמנה עם הרוח

יידיש במקור, בתרגום שמשון מלצר (מובא ברשות בעלי הזכויות)

כל השנה מבוסם – בפורים מפוכח

הבעל-שם מביא שדוּך לידי גמר

מתנות דרשה

מלווה-מלכה

פדיון שבויים

הזווּג או שׂרה בת טובים

החוכר

בשל ריחה של טבק

הסינור

המנגן

באויר הצח

חלומו של מלמד ליטאי

מוֹטל פּרינץ

יחדיו

הקרבן

שלוֹש חוּפּוֹת - שתים אדומות – אחת שחורה

חסידות

עברית במקור

שהשמחה במעונו

בין שני הרים

גלגולו של ניגון

שיחת חסידים

אם לא למעלה מזה

משנת חסידים

כרת

נסים ונפלאות

כיצד מתגלין

העופות והגווילים

מספורי יוחנן המלמד

מאן דיהיב חיי יהיב מזוני

פוחת והולך

קללת שכיב-מרע

רוחות מספרות

העונש

מעשה בר' יוחנן הגבאי

מקטרתו של הרבי

הגבור שמעיה

המקובלים

חורבן בית צדיק: דרמה בארבע מערכות

יידיש במקור, בתרגום שמשון מלצר (מובא ברשות בעלי הזכויות)

ברל החייט

שמחה שבשמחה

התגלות או המעשה בשעיר-העזים (ממעשיותיו של ר' נחמנ’קה)

“תורה”

מספורי יוחנן המלמד:

ו. מה לי לשקר?

ז. כבּוּד אב.

נעילה בגיהנום (מילתא דבדיחותא)

הכנסת כלה

הוא, זכרונו לברכה, והמקורבים שלו

במשכנות עוני

עברית במקור

ציורי מסע

א. במקום הקדמה

ב. בטחון

ג. קח ולך

ד. וכי מרובים הם צרכי אשה?

ה. מספר 42

ו. המשכיל

ז. הרב

ח. ספורי מעשיות

ט. היתום

י. הרב מיארטשוב

יא. לאשטשוב

יב. הנסיון הראשון

יג. נסיון שני

יד. בבית השוחט

טו. הרבנית מסקול

טז. באחריות של אש

יז. הנשרף

יח. המהגר

יט. המשוגע

כ. רשימות

כא. אחד מל"ו

כב. מלשין

תמונות

א. עיר המתים

ב. ר' בריל

ג. הנדיב

ד. עסקי קהל

ה. בתולה נישאת

ו. האשה מרת חנה (צרור מכתבים)

ז. תמונות מעולם התוהו

ח. טורקומדא שלנו

ט. יורשי פרעה

יידיש במקור, בתרגום שמשון מלצר (מובא ברשות בעלי הזכויות)

ציורי מסע

אמת המים

הבאר המאוררת

הכלונס

בקרון הדואר

ספורים של עץ

תמונות

הגוי של שבת

השטריימי״ל

ימות המשיח

מבית המשוגעים

אל עולם התוהו

יצא זכאי

נחת מבנים

מוסר

הבריאה המשונה

בונצי שתוק

תמונות קטנות

אחיות

שלום בית

עברית במקור

מה היא נשמה

"שלום בית"

הקוראת

שבת שהושבתה

האלמנה

המשולח

הקדיש

זוג מספר

נעילה

דודי שכנא ודודתי יחנא

אשת חבר

האילמת

מנדל בריינה'ס

גלמוד

ניגון חדש

פטירת המנגן

משני עברי הדלת

ליל זועה

הצטדקות הנאשם

ארבעה דורות - ארבע מיתות

יידיש במקור, בתרגום שמשון מלצר (מובא ברשות בעלי הזכויות)

ילדים

אהבת אורג (ספור במכתבים)

בלא נדוניה גרוע יותר מאבעבועות

משופע

התפוח

הנער החולה

מנורת חנוכה

נס חנוכה

לא טוב

מה שהללו יכולים!

כשאומרים: משוגע – האמן!

בלא מזל / יצחק ליבוש פרץ

דם חוטא / יצחק ליבוש פרץ

החשוב אצל זקן הכמרים / יצחק ליבוש פרץ

נר השבת השביעי / יצחק ליבוש פרץ

הנרות הללו / יצחק ליבוש פרץ

הנדחת / יצחק ליבוש פרץ

משל ודמיון

עברית במקור

חזון אם

הולדת משה

ארבע אבנים טובות

סתמי פיך!

בין המצרים

מה שמו

מספורי הלבנה

צללי אור

א. קין והבל

ב. אורות וצבעים

ג. הוללות

ד. פרומיתיאוס

המחשבה והכנור

א. המחשבה

ב. הכנור

שלוש קריאות

מקור הנשמות

הוא והיא

מנגינות הזמן

במעון קיץ

מעשיות

החדרה, שקצים!

המתייאש

ונוס ושולמית

יוסי בחור הישיבה

באגף המשוגעים

המדור השמיני בגיהנום

שיחת מתים

ברכת הגומל

המלמד מחלם

בשעת נעילה

הציץ ונפגע

מי אנוכי

מנורת החנוכה (מתוך “ספר המועדים”, כרך ה', אגודת עונג שבת, דביר תשי"ד)

יידיש במקור, בתרגום שמשון מלצר (מובא ברשות בעלי הזכויות)

הירושה (במקום הקדמה)

כוכבים

נטה ממסילתו

מוסר של עששית

שני עצים

אימתי פרץ העץ העתיק בצחוק

השושנה

כנפים

צירי-צירי

הצפור מחוץ-לארץ

בבצה

זאבי מים

קל-וחומר של בן-בקר

חלומות של תרנגולת

חלומות של אשפה

המלאך

שומרת האש הקדושה בהיכל

הַפַּסָל

השׁר

חנוכת התליה

שני אחים

האות

החלום

שאֵלה

אצל הפאקיר

הנסיכה קוּניגוּנדא והנסיך צפרדעון

בקוּר אצל הצפרדעים

שלום-הנצח בארץ-אי-שם

קרן האור

ביום סתיו

הלב הקטן מפרפר

הזר

אלמונית

על משכבו

פניני-לבנה ובלויי-סחבות

לשנה החדשה

לכבוד חנוכה

פורים

שׂחקני פורים

נושנות: מפי רב של פורים

פסח ממשמש ובא

ל"ג בעומר

פעֶן-דעֶ-סיעֶקל

הגולם

חוֹיזיק

הדין-תורה

מנין באה המימרא: "הוא מנגן בשביל השד"

הפרוּש והדוב

כיצד פסק הפרוש מלהיות פרוש

כיצד נתבטלה ישיבת היער

אף זה קרבן

ר' שמעון הזקן

שמאי ראַטמאַן

מתוך הקבר

על שׂחיין, סכך-גגות וילדה של חרסינה

מעשיותיו של ר' שלמה:

א. הקדמה

ב. היהלום

ג. בבית-המשוגעים

ד. קופים

ה. סוסים, פרות ועגלים

ו. הפנס בעל ארבעת הצבעים

הזגוגית

a מאמרים ומסות

 

אבן ואבן (מאמרים ופליטונים)

אבן ואבן, איפה ואיפה

על אודות ה"שולחן ערוך"

שאלת השיטות

מעין ביקורת

עבדים היינו?

התהום בין האבות והבנים

בחיים ובספרות

א. בחיים

ב. בספרות

ג. רשימות של בעל מרה שחורה

היחיד ברשות הרבים

א. אני והקורא

ב. מי ישחט?

ג. להשכלת העם

ד. מנהגי בית הכנסת שלנו

ה. הרהורים רעים

ו. הכול מסוכן…

ז. האינו-מבין

ח. האינו-מרגיש

ט. מכתב של “בעל השושנים” מאת “בעל החוחים”

י. מוסר של מי-קרקע

יא. לעג השאננים

יב. לעג מר

יג. באולם קריבולט

יד. אחת השאלות

טו. חתול צדיק

הכבד מכול

מתנגד הלאומיות

הסנדל למינהו

הרהורי שכיב-מרע

ואויבינו פלילים

מעשה בג' קבצנים

עוד מעט קש וגבבא

רעמים וברקים

על המדוכה

מעשה בשני חרשים

יונים צלויות

בין האורוה והרפת

משוט בארץ

מנגינת היהודים

הגיון בעשרה מאמרות

בעולם האותיות המחכימות

מה היה גורדון, בלשן או משורר?

דברי וכוח

אבני פינה בתרגום שמשון מלצר (מובא ברשות בעלי הזכויות)

בענין היסטוֹריה

הוּרמוּז ואהרימן

מעט תולדות-הטבע

הויכּוּח

הספרות והחיים

בענין שריפות

בדבר חוּצפה יהודית

ערוֹב

הלוָיה

העובדה והעתוֹנוּת

סבתא יחנא

אלוהי, עד שלא נוצרתי

ידידים טובים

התנועה החדשה

אותו היום

מכתב מוַארשה

באסיפה

מן הימים הקשים

תקוָה ופחד

באירוֹפּא ואצלנו מאחורי התנור

רעיונות על אודות הספרות

הזמנים משתנים

שירים

הרהורים בעלמא

והידים ידי עשו

אני מסתלק

מה חסר לה לספרותנו

דרכים המרחיקות מן היהדות

א. הסכנה

ב. יש להבהיר את הדבר

ג. ה"מוֹדרנה" – מאמר המוסגר

ד. הסכנה המוֹדרנית

ה. רוצחי האלהים והדת

ו. מי אשם?

ז. הרפסודת והמבצר

ח. "ככל הגוֹיים"…

ט. ההבדל

י. עוד דרכים

אל "הגרים" החוזרים בתשובה

ל"גרים" שחזרו בתשובה עצה שניה

לחוזרים בתשובה עצה שלישית

בשביל הבאים עוד עצה

הדבר האחרון למתבוללים בוארשה

היו שקטים!

חרם

מחלו לי

וכּוּח

זמנים ובדיחותיהם

יותר מדי בעלי בתי־חרוֹשת ופועלים

סנדקאות

עֵשָׂו מנגן

פרט וכלל

פורים

על אודות שערוּרית המילה

אף זה ליל סדר

אחר חצות

j זכרונות ויומנים

 

זכרונותי

כרך תשיעי ספר ראשון; מתורגם ע“י ש' מלצר; תל אביב: דביר, תשכ”א

השׂכלה; עלילה; אברהם מאניס; שוב השׂכלה

השכלה; ר' משה ואַהל; אהבת שלוש אחיות

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק ליבוש פרץ

הקלדה

 • אבנר בהט
 • אודי יוליס ז"ל
 • אורי בלסבלג
 • אורה ברמן
 • אילנה רונן
 • אמיר ברטוב
 • בלהה ארגון
 • דנה פז-פרינס
 • דיתי בכור
 • חגית עופרן
 • חנה טל
 • חנה מורגנשטרן
 • טלי אוקמן
 • טלי פריימוביץ
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • מאיה פארן
 • מזל תם
 • מרדכי אפלבאום
 • מרים דהאן
 • מרים קורקין
 • נאוה טובה
 • נירה פרדקין
 • סוניה הרטמן
 • עדנה הדר
 • עליזה רובנר
 • רבקה קולבינגר
 • רחל דנא
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • שרה פוסטבסקי

הגהה

 • אבנר בהט
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • עדנה הדר
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • ציפי טל
 • רינה רוזן
 • רחל ויטנברג

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק ליבוש פרץ

הקלדה

 • אבנר בהט
 • אודי יוליס ז"ל
 • אורי בלסבלג
 • אורה ברמן
 • אילנה רונן
 • אמיר ברטוב
 • בלהה ארגון
 • דנה פז-פרינס
 • דיתי בכור
 • חגית עופרן
 • חנה טל
 • חנה מורגנשטרן
 • טלי אוקמן
 • טלי פריימוביץ
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • מאיה פארן
 • מזל תם
 • מרדכי אפלבאום
 • מרים דהאן
 • מרים קורקין
 • נאוה טובה
 • נירה פרדקין
 • סוניה הרטמן
 • עדנה הדר
 • עליזה רובנר
 • רבקה קולבינגר
 • רחל דנא
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • שרה פוסטבסקי

הגהה

 • אבנר בהט
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • עדנה הדר
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • ציפי טל
 • רינה רוזן
 • רחל ויטנברג