רקע
ישראל זמורה
ישראל זמורה
(1899‏-1983)
עורך, מבקר ספרותי, מתרגם ומוציא לאור ישראלי


t שירה

 

אֲרֶשֶׁת: שִׁירִים וְתִרְגּוּמי שִׁירִים

תל אביב: מחברות לספרות, תשכ"ו 1965

מוּקְדָשׁ לִנְכָדַי — עֵרָן, שַׁחַר וְהִלָּי

כּוֹכָב נָפַל

חַלּוֹן נִפְתָּח

אֲרֶשֶׁת

עַרְבֵי סְתָו בְמוֹלְדּוֹבָה…

רָע

בְּקוּף הָאֶפֶס

לנשׁמת דבורה'לה

רוֹשׁ

ל' סוניטות: דברי הערכה של סופרים וספרים

תל אביב: ענף, תשל"א

a מאמרים ומסות

 

הקדמה ליום ירוק: שירים מאת בת־שבע אלטשולר

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ט

שני מספרים: ח' הזז, יעקב הורוביץ

תל אביב: מחברות לספרות, ת"ש

מבוא ל“ל”ח סוניטות" / עמנואל בן שלמה הרומי

תל אביב: צבי ע“י מחברות לספרות, תש”ד

מבוא ל“שיר ופולמוס” / דונש בן לברט

תל אביב: הוצאת צבי על-יד הוצאת מחברות לספרות, תש"ד

אחרית דבר ל“שירי חל” / רבי יהודה הלוי

תל אביב: מחברות לספרות, תש“ד-תש”ה

אחרית דבר ל“כתר מלכות” / רבי שלמה אבן גבירול

תל אביב: הוצאת צבי: ע“י מחברות לספרות, תש”ה

מבוא ל“שירי טבע” / משה אבן עזרא

תל אביב: צבי, תש"ה

מבוא כללי ואחרית־דבר לכל ספר, בתוך: “כל שירי רבי יהודה הלוי” בעשרה ספרים

תל אביב: מחברות לספרות, בסיוע מוסד הרב קוק, תש"ו

מבוא ל“כל כתבי אברהם אורי קובנר”

תל-אביב: מחברות לספרות, תש"ז

פתח דבר ל“ספר ההגיון” / רבי משה חיים לוצאטו

ירושלים: מוסד הרב קוק, תש"ח

אחרית דבר ל“מגדל עז, או, תמת ישרים” / רבי משה חיים לוצטו

ירושלים: מוסד הרב קוק, תש"י

אחרית דבר ל“דרך החכמה” / רבי משה חיים לוצאטו

ירושלים: מוסד הרב קוק, תש"י

אחרית דבר ל“ספר השירים” / רבי משה חיים לוצאטו

ירושלים: מוסד הרב קוק: תל אביב: מחברות לספרות, תש"י

אחרית דבר ל“מאמר העקרים” / רבי משה חיים לוצאטו

ירושלים: מוסד הרב קוק, תש"י 1949

אחרית דבר ל“ספר דרך תבונות” / רבי משה חיים לוצטו

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשי"א

אחרית דבר לספר “נֶזֶם זָהָב” /יוֹסֵף אַלְמַנְצִי הוצאת מחברות לספרות, תל אביב, תש"י

יוסף אלמנצי - אַחֲרִית־דָּבָר

אחרית דבר ל“כל הכתבים” / אברהם יעקב פאפירנא

תל-אביב: מחברות לספרות, תשי"ב

מבוא ל“תחכמוני” / רבי יהודה אלחריזי

תל-אביב: מחברות לספרות, תשי"ב

נביאים אחרונים: מסות

תל אביב: מחברות לספרות, תשי"ג

הנבואה

ישעיהו בן־אמוץ

ירמיהו בן חלקיהו

יחזקאל בן בּוּזי

הושע בן בארי

יואל בן־פתואל

עמוס

עובדיה

יונה בן אמתי

מיכה המורשתי

נחום האלקושי

חבקוק

צפניה בן כושי

חגי

זכריה בן ברכיה

מלאכי

צרכי הספרות העברית בשעה זאת, או: קוי־יסוד להוצאת מחברות לספרות

תל אביב: מחברות לספרות, תשי"ג

מבוא ל“ספורי פלאים: אגדות וגוזמאות עבריות מימי קדם” / זאב יעבץ

תל אביב: מחברות לספרות, תשי"ט

עיונים בספרות העמים

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ך

המבקר ד. א. פרידמן [אחרית דבר ל"עיוני שירה" / ד. א. פרידמן] / ישראל זמורה

בתוך: עיוני שירה: מסות ומאמרים על משוררים ושירה, [תל אביב]: מחברות לספרות, [תשכ"ד]

כתבי אליעזר ירושלמי ז"ל

בתוך: באהלי ספרות / אליעזר ירושלמי ; ישראל: ממעמקים, ליד מחברות לספרות, תשכ"ו ; כנרת זמורה ביתן דביר

אחרית דבר ל“לישרים תהלה: שיר ידידות ליום חתונת כהר”ר יעקב די־גאויש" / משה חיים לוצאטו (רמח"ל)

ירושלים: שוקן, תשכ"ח

על הפרוזה העברית

תל-אביב: מחברות לספרות, תשכ-?

חמש מגילות: מסות

תל אביב: ענף, 1973

j זכרונות ויומנים

 

זכרונות והערכה ל“אי הזהב: שירים” / שמאי פינסקי

ירושלים: הוצאת חברים, תש"ז

v עיון

 

רינר מריה רילקה

תל אביב: כתובים, תרצ"ג

אברהם שלונסקי

תל אביב: יחדיו, תרצ"ז

ספרות על פרשת דורות

תל אביב: מחברות לספרות, תש“ט–תש”י

מֻקְדָּשׁ לְרַעֲיָתִי עָדָה

כרך א

מבוא: ספרות על פרשת דורות

בחינות

תכונותיה של הבקורת

הבקורת המסכנה

בקורת, מבקרים ומבוקרים

אפיגונים עברים לבקורת מרכסיסטית

הרהורים אלגיים של מבקר

שני מבקרים מודרניים: אפלטון ואריסטו

הבקורת ותולדותיה

תחומי הבקורת

בקורת תיאטרלית

מעמד הבקורת העברית

מבקרים ובעלי מסות:

אברהם אורי קובנר

דוד פרישמן המבקר

יעקב פיכמן בעל המסות

י. פיכמן על שירת ביאליק

ברשויותיו של ד"ר צ. וויסלבסקי

המסה הספורית של א. שטיינמן

נחום סוקולוב

ח. נ. ביאליק בעל המסות

אחד־העם ה"מתנגד" לשירה

הבחנות: שירה, שנאת שירה ותועלת שירה

שירה ועממיות

אי־הבנה אינה בחינה

המלים והשיר

החריזה והחרוז

על חרוזים ו"יד חרוזים"

אהבה ועוני בשירה

משוררים במערכת הזמן

חבלי יצירה ושעשועיה

השפעות ספרותיות

לשון קלה או כבדה של סופרים

תולדותיה של ספרות

משהו על מהפכנות וספרות

כשרון העממיות

משהו על עורכים ועריכה

"על עצמי"

הזולת על עצמי

הלב והמוח באמנות

בחינת אלמלא

דקדוקה של לשון ומדקדקיה

על פרוזה ועל סגנון פרוזאי

על תרגום

התרגום – בעיה

על תרגום ומתרגמים

ממבוא לתורת הספרות

הלשון

הסגנון

אגדת האגדה

על האגדה

הבלדה

הדיאלוג

הקומדיה

משלי־חכמה

משלי־חכמים

הפולמוס

המכתם

הפתגם – עדשת החכמה

החידה

לשונה של לשון

שיר למלאכת הקונקורדנציה

אנציקלופדיה

חוקרי־שירה ומדקדקים

אקלימי שירה

שירה עממית

מה זה קלסיקן

אחרית דבר (ספרות על פרשת דורות)

כרך ב

כמה הרהורים בשירתנו

הטרגדיה בשירת ח. נ. ביאליק

"מתי מדבר"

השיר העממי והבדיחה החרוזה אצל ח. נ. ביאליק

שירי חשבון הנפש לח. נ. ביאליק

אגדה פילוסופית לח. נ. ביאליק

שאול טשרניחובסקי

על ש. טשרניחובסקי

כוכבי שמים רחוקים

הנוף בשירי יעקב פיכמן

דמויות קדומים בראי הליריקה של יעקב פיכמן

זמרת ערבו של יעקב פיכמן

שלש סוניטות לי. פיכמן

"דיגים על הירקון"

יהודה קרני

על יהודה קרני

"שיר ודמע"

"ירושלים"

י. שטינברג – משורר היאוש הנלחם

יעקב שטינברג, המשורר ובעל־הרשימות

יעקב שטיינברג

"לזה שאט המות"

על "המוקד הרן" של א. המאירי

"חלומות של בית־רבן"

יעקב לרנר

"כתרים" לי. צ. רמון

שירת אברהם בן־יצחק

אורי צבי גרינברג

הרהורים בשירתו של א. צ. גרינברג

אורי צבי גרינברג הבודד

קינתו של אורי צבי גרינברג

אורי צבי גרינברג על דרכי שירתו

"שירי המפֹּלת והפיוס" לא. שלונסקי

כ"ה שנים לשירת א. שלונסקי

"ארץ ישראל" לי. בת־מרים

י. בת־מרים

י. בת־מרים ושיריה לגיטו

"משירי רוסיא" לי. בת־מרים

שני ש. שלום

שירת סוד בנגלה (א. רגלסון)

שיר מזמור לאותיות העבריות

שירי נ. אלתרמן

שירה חכמה

"שמחת עניים"

שירי מכות מצרים

נתן אלתרמן – קוים לדמותו הפיוטית

על שירת נ. אלתרמן

שירי "הטור השביעי"

על "הטור השביעי"

"טבעות עשן" (לאה גולדברג)

"שבולת ירוקת העין"

"שמש בדרכים" לר. אליעז

"חפה שחורה" ליונתן רטוש

יחיאל פרלמוטר

"עם הרוח" מאת בנימים גלאי

משורר שאינו "מתבַּיֵת"

שירים בוכים

"יום ירוק" לבת־שבע אלטשולר

"שולל" מאת מירי

"קדים" לאהרן אמיר

היש יסוד ל"חששות קשים לשירתנו הלירית?"

אחרית דבר

כרך ג

על הפרוזה העברית

הפרוזה עברית

"ספר הקבצנים" למנדלי מו"ס

ש. בן־ציון

י. ד. ברקוביץ

זלמן שניאור הפרוזאיקן

י. ח. ברנר – מספר היסורים

יצירתו של ג. שופמן

מבוא למסה על א. נ. גנסין

קצור מסה על א. נ. גנסין

בשולי ה"קטטה" לא. נ. גנסין

יצירתו של ש. י. עגנון

משורר הדת (ש"י עגנון)

קוים אפיים ודרמתיים של ש. י. עגנון

על "שבועת אמונים" מאת ש"י עגנון

חיים הזז

אבנים רותחות של ח. הזז

ספורי דבורה בארון

קטנות מאת דבורה בארון

דבורה בארון

דבורה בארון — אמן הספור הקצר

"שברירים"

זוגות מאת א. שטיינמן

ניחוח דודאים (לא. שטיינמן)

אשר ברש בצל צהרים

יעקוב הורוביץ

ספר אור זרוע (לי. הורביץ)

ס. יזהר

רומן על רש"י לי. טברסקי

יצחק שנברג — מספר המסתכל ולא "מן־הצד"

ספורים על השכל הרגיש (נ. שחם)

מ. טביב – מספר תימני

שלשה פחדים (ג. שופמן, ח. הזז, ש"י עגנון)

עיונים בספרות העמים

על א. א. קרילוב ועל ממשלי משלים בכלל

על "יבגני אוניגין" ותרגומו לעברית

בֶּלינסקי ( ו. ג .)

ניקולי ס. לֶסקוב

"שדוכים" לנ. ו. גוגול

היסוד הטרגי של נ. ו. גוגול

ק' שנה ליצירת־הבכורה של פ. מ. דוסטויבסקי

מכסים גורקי

על ספוריו של י. בַּבֶּל

עם קריאה נוספת בב. פַּסטֶרנק

"ברכבות מוקדמות", מאת בוריס פסטרנק

משפיעים ומושפעים: משהו על בוריס פסטרנק ו"פסטרנקיות"

לב שֶׁסטוב

אלכסנדר בּלוק

למותו של אַנדרֵיי בֶּילי

סטפן גיאורגה

"טורסו" ספרותי

מיכאל די־מונטן

"פדרה" לז'. רסין

ס. מלרמה — המשורר למשוררים

פול ורלן

פול ולרי

נפש לפול ולרי

"פאוסט שלי" לפ. ולרי

על ה. ברגסון

מרסל פרוּסט

רומן רולן

"נשי וינדזור העליזות" בתרגום עברי

"נשי וינדזור העליזות"

ג'מס ג'ויס

אדגר א. פּוֹ – "סופר העצבים"

משהו על ג'וֹבַני בּוֹקַצ'וֹ וה"דקמרון" שלו

משוררים אפיים ודרמתיים

אחרית־דבר

המספר קו לקו: אורי ניסן גנסין: פספס של הבאות, נתוחים והערכות

תל אביב: מחברות לספרות, תשי"א

נשים בתנ“ך: והשתקפותן באגדה, בשיר, בספור, במסה ובמחקר, בלוית קונקורדנציה בשני חלקים: חלק א: שמות הנשים בתנ”ך, חלק ב: הויות הנשים בתנ"ך

תל אביב: מחברות לספרות, תשכ"ד 1964

s יצירות מתורגמות

 

קירה קירילינה: רומן / מספורי אדרין זוגרף / פנאיט איסטרטי

ירושלים: מצפה, תרפ"ז

ארטורו טוסקאניני: דמותו / סטיפאן צווייג

תל אביב: י' זמורה, 1936

מכתבים לבנים/ קרל ליבקנכט

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ב

חליפת־מכתבים משתי זויות / ויצ’סלב איבנוב, מיכאל גרשנזון

תל-אביב: מחברות לספרות, תש"ג

לידי מקבת ממחוז מצנסק / ניקולי סמיונוביץ לסקוב

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ו

גיאורג ברנדס - פרידריך ניצ’שה: חליפת מכתבים

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ט

אדון טסט / פול ולרי

תל אביב: מחברות לספרות, תשי"א

משלי אזופוס / ל"נ טולסטוי

תל אביב: מחברות לספרות, תשי"א

הַגְּבֶרֶת עִם הַכְּלַבְלֵב/ אנטון פבלוביץ' צ’כוב

תל-אביב: מחברות לספרות, תשי"א

בַּעֲלֵי-אֲחֻזָּה נֹסַח יָשָׁן / ניקולי וסיליביץ' גוגול /ציר פָּבֶל סוֹקוֹלוֹב

תל אביב: מחברות לספרות, תשי"א

אוגוסט רודן / רינר מריה רילקה

תל-אביב: מחברות לספרות, תשי"ב

אוֹגוּסט רוֹדֶן

רוֹדֶן וְרִילְקֶה: אחרית דבר ל"אוגוסט רודן"

אמרות, או, הרהורים וכללי מוסר / פרנסואה לה רושפוקו

תל אביב: מחברות לספרות, תשי"ז

ספורי ציד / מיכאיל פרישוין

תל אביב: מחברות לספרות, תשכ"א

לֶחֶם הַשּׁוּעָלִים / מיכאיל פרישווין

עוֹרֵב־הַזֶרַע הַמְּדַבֵּר / מיכאיל פרישווין

שִׂיחַת יַרְגָּזִים / מיכאיל פרישווין

הַכְּרוּכְיָּה / מיכאיל פרישווין

הַנַקָּר וְאִצְטְרֻבָּלוֹ / מיכאיל פרישווין

לִינַת אַרְנָבוֹת / מיכאיל פרישווין

הַדֹּב הַיָּדִיד / מיכאיל פרישווין

הַצִּפֳּרִים זָכְרוּ… / מיכאיל פרישווין

כּוּשִׁית וְנַבְחָנִית / מיכאיל פרישווין

אָחוּ זָהוּב / מיכאיל פרישווין

הַקִּפּוֹד / מיכאיל פרישווין

כֵּיצַד לִמַדְתִּי אֶת כְּלָבַי לֶאֱכֹל אֲפוּנָה / מיכאיל פרישווין

הַקִּוִּית / מיכאיל פרישווין

שִׂיחַ עוֹפוֹת וְחַיּוֹת / מיכאיל פרישווין

הַמַּמְצִיא / מיכאיל פרישווין

הַיַּנְשׁוּף / מיכאיל פרישווין

קוֹמוֹת הַיַּעַר / מיכאיל פרישווין

יָרִיק / מיכאיל פרישווין

נֶרְל / מיכאיל פרישווין

התנ"ך כהיסטוריה / ורנר קלר

תל-אביב: מחברות לספרות, תשכ"א 1961

מכתבים למשורר צעיר: מכתבים לאשה צעירה / רינר מריה רילקה

תל-אביב: מחברות לספרות, תשכ"ב

הנפש והרקוד / פול ולרי

תל אביב: מחברות לספרות, תשכ"ד 1964

ארשת

תל אביב: מחברות לספרות, תשכ"ו 1965

[שָׂא אֶת חַיֶּיךָ] / ריינר מריה רילקה / שפת מקור גרמנית

[יָדַיִם הַנּוֹתְנוֹת] / ריינר מריה רילקה / שפת מקור גרמנית

[אֶת הַמִּלִּים הָעֲנִיּוֹת] / ריינר מריה רילקה / שפת מקור גרמנית

[יָרֵא אֲנִי] / ריינר מריה רילקה / שפת מקור גרמנית

[נוֹפְלִים עָלִים] / ריינר מריה רילקה / שפת מקור גרמנית

[עִוֵּר אֲנִי] / ריינר מריה רילקה / שפת מקור גרמנית

[לֹא הָיָה בִי] / ריינר מריה רילקה / שפת מקור גרמנית

[כַּבֵּה עֵינַי] / ריינר מריה רילקה / שפת מקור גרמנית

[אַתָּה עָנִי] / ריינר מריה רילקה / שפת מקור גרמנית

יַד הֶעָנִי / ריינר מריה רילקה / שפת מקור גרמנית

חֲצוֹת / מאת תודור אַרְגֶזִי; מקור: רומנית

שִׁיר לְבִתִּי / מאת תודור אַרְגֶזִי; מקור: רומנית

[בְּנוּחַ מַבַּט עֵינָי] / מאת לוצ’יאן בְּלָגֶה; שפת מקור רומנית

[עַל בְּהוֹנוֹת] / מאת לוצ’יאן בְּלָגֶה / שפת מקור רומנית

חַוָּה / מאת לוצ’יאן בְּלָגֶה / שפת מקור רומנית

הַדִּמְעָה / מאת לוצ’יאן בְּלָגֶה / שפת מקור רומנית

שְׁלשָׁה / מאת לוצ’יאן בְּלָגֶה / שפת מקור רומנית

[הַכֹּל יֵשׁ לָהֶם] / מאת סטיפן גיאורגה / שפת מקור רומנית

אֵיךְ מְצַיְּרִים דְּיוֹקַן צִפּוֹר / מאת זַ’ק פְּרֶבֶר; שפת מקור צרפתית

רוּחַ יָם חֲרִישִׁית / מאת סטפן מלארמה / שפת מקור צרפתית

אחרית – דבר

מרי פופינס

תל אביב: רמדור, 1965

דונלד הברוז והעז / וולט דיסני

תל אביב: רמדור, 1965

ריכרדה הוך / פריץ שטריך

בתוך: מבחר כתבים: סיפורים ומסות ; ישראל: מחברות לספרות, תשכ"ו 1965

טעמם של כתבי הקודש / ריכרדה הוך

בתוך: מבחר כתבים: סיפורים ומסות ; ישראל: מחברות לספרות, תשכ"ו 1965

העבר חשוב כמת / ריכרדה הוך

בתוך: מבחר כתבים: סיפורים ומסות ; ישראל: מחברות לספרות, תשכ"ו 1965

ספרים רומנטיים / ריכרדה הוך

בתוך: מבחר כתבים: סיפורים ומסות ; ישראל: מחברות לספרות, תשכ"ו 1965

ארבעה ספורי מופת רוסיים /מאת ל“נ טולסטוי, נ”ו גוגול, א' צ’חוב, נ"ס לסקוב

תל-אביב: מחברות לספרות, 1966

מדבּד / ל. נ. טולסטוי

בעלי אחוזה נוסח ישן / נ. ו. גוגול [ראו למעלה]

הַגְּבֶרֶת עִם הַכְּלַבְלֵב/ אנטון פבלוביץ' צ'כוב

לידי מקבת ממחוז מצנסק / ניקולאי לסקוב

פלאי עולם החי / אוטו פון פריש

תל אביב: מסדה, 1967

צרור שירים / אסיה [אברמוב לבית שיפרין]

תל-אביב: מחברות לספרות, 1969

יומנה של נינה קוסטרינה / נינה קוסטרינה

רמת גן: מסדה, 1970

פתגמים ואמרות / לרושפוקו

תל אביב: מחברות לספרות, תשנ"ו 1996

השמש שקעה בדרום / ב' אפשטיין

תל אביב: המנורה, תש"ל 1970

רשימותיו של מלטה לאורידס בריגה /רינר מריה רילקה

תל אביב: מחברות לספרות בשתוף עם א. לוין-אפשטין, תשל"ב

ירח נוהג בכוכבים: סיפורים / יעקב יקיר (מתרגמים נוספים: אברהם יהל, שלמה שנהוד)

תל אביב: הקיבוץ המאוחד: אגודת הסופרים העברים, תשל"ה

בקולי: שירים / אסיה [אברמוב, לבית שיפרין]

תל אביב: שירה, תשל"ו 1976

הפרחים אוהבים נגינה: שירי עולה מרוסיה / נלי גוקילובה

ירושלים; תל אביב: מ' ניומן, תשל"ז

הזכרונות הלא־כתובים / קאטיה מאן

תל אביב: זמורה, ביתן, מודן, תשל"ט 1979

בעקבות הגאולה: נהגי הפרדות בגליפולי / אפרים אוירבך

ירושלים-תל-אביב: דביר, תשמ"א 1980

בעקבות הזמן האבוד - במחוזו של סבן

תל אביב: מחברות לספרות, תשל"ב 1972

הברון מינכהויזן / גוטפריד אוגוסט בירגר

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ן 1989

אל בני דורי: כתבים קצרים / היינריך פון קלייסט [איורים: מקס ליברמן]

תל אביב: מחברות לספרות, תשנ"ו 1996 ; כנרת זמורה ביתן דביר

אֶל בְּנֵי דּוֹרִי

אָנֶקְדּוֹטָה מִן הַמִּלְחָמָה הַפְּרוּסִית הָאַחֲרוֹנָה

מֻפְלָאוֹת עַל הַגֶּנֶרַל וֶסְטֶרְמַן

אַנֶקְדוֹטָה (שני מתאגרפים)

אִגַּרְתּוֹ שֶׁל צַיָּר אֶל בְּנוֹ

אַנֶּקְדוֹטָה (התליה)

שִׁכּוֹר יַיִן־הַשָּׂרָף וּפַעֲמוֹנֵי בֶּרְלִין

עַל תֵּאַטְרוֹן הַבֻּבּוֹת

תַּרְגִּיּל צָרְפַתִי שֶׁכְּדַאי לְחַקּוֹתוֹ

הַכְּלָבִים וְהַצִּפּוֹר

מְאֹרַע־יוֹם

וֶרְטֶר הֶחָדָשׁ ( הַמְאֻשָּׁר יוֹתֵר)

מְבוּכָתוֹ שֶׁל רֹאשׁ־עִיר

עֻבְדוֹת בִּלְתִּי־מֻסְבָּרוֹת

אֲנֶקְדּוֹטָה מִן הַמִּלְחָמָה הָאַחֲרוֹנָה

סִפּוּרוֹ שֶׁל דּוּ־קְרָב מְעַנְיֵן

אַהֲבַת־אֵם

זְדוֹן הַשָּׁמַיִם

מָבוֹא לַעִתּוֹן "גֶרְמַנְיָה"

עַל הַצָּלָתָהּ שֶׁל אוֹסְטְרִיָּה

מָה יּוּכְרַע בַּמִּלְחָמָה הַזֹּאת?

אחרית דבר ל"אל בני דורי" / היינריך פון קלייסט / ישראל זמורה

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישראל זמורה

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אורית סימוביץ־עמירן
 • ברוריה בן ברוך
 • גיורא הידש
 • גלי סנדיק
 • דפנה פילובסקי
 • הילה מורדל
 • זהבה שורץ
 • יואל דונחין
 • ישראל בן אפרים
 • משה אוקמן
 • נורית לוינסון
 • עדה ורדינון
 • עתליה יופה
 • רבקה קולבינגר
 • רותי לרנר *רות פחימה אילן
 • רחל ויטנברג
 • שלומית אפל
 • תאיר אלוף

הגיהו

 • גיורא הידש
 • דליה יעקבי
 • יהודית להב
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מרגלית נדן
 • עדנה הדר
 • עמי זהבי
 • ענבל ברנר
 • ענת פלס בורץ
 • שולמית רפאלי
 • תמר הקר

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

הקדמה ליום ירוק: שירים מאת בת־שבע אלטשולר; צרכי הספרות העברית בשעה זאת, או: קוי־יסוד להוצאת מחברות לספרות; מכתבים לבנים (תרגום); התנ"ך כהיסטוריה (תרגום); המבקר ד. א. פרידמן [אחרית דבר ל"עיוני שירה"]; זְדוֹן הַשָּׁמַיִם (תרגום); אַהֲבַת־אֵם (תרגום); אחרית דבר: אל בני דורי: כתבים קצרים / היינריך פון קלייסט ; מָה יּוּכְרַע בַּמִּלְחָמָה הַזֹּאת? (תרגום); עַל הַצָּלָתָהּ שֶׁל אוֹסְטְרִיָּה (תרגום); אֲנֶקְדּוֹטָה מִן הַמִּלְחָמָה הָאַחֲרוֹנָה (תרגום); סִפּוּרוֹ שֶׁל דּוּ־קְרָב מְעַנְיֵן (תרגום); מָבוֹא לַעִתּוֹן "גֶרְמַנְיָה" (תרגום); עֻבְדוֹת בִּלְתִּי־מֻסְבָּרוֹת (תרגום); מְבוּכָתוֹ שֶׁל רֹאשׁ־עִיר (תרגום); וֶרְטֶר הֶחָדָשׁ ( הַמְאֻשָּׁר יוֹתֵר) (תרגום); עַל תֵּאַטְרוֹן הַבֻּבּוֹת (תרגום); תַּרְגִּיּל צָרְפַתִי שֶׁכְּדַאי לְחַקּוֹתוֹ (תרגום); מְאֹרַע־יוֹם (תרגום); הַכְּלָבִים וְהַצִּפּוֹר (תרגום)

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישראל זמורה

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אורית סימוביץ־עמירן
 • ברוריה בן ברוך
 • גיורא הידש
 • גלי סנדיק
 • דפנה פילובסקי
 • הילה מורדל
 • זהבה שורץ
 • יואל דונחין
 • ישראל בן אפרים
 • משה אוקמן
 • נורית לוינסון
 • עדה ורדינון
 • עתליה יופה
 • רבקה קולבינגר
 • רותי לרנר *רות פחימה אילן
 • רחל ויטנברג
 • שלומית אפל
 • תאיר אלוף

הגיהו

 • גיורא הידש
 • דליה יעקבי
 • יהודית להב
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מרגלית נדן
 • עדנה הדר
 • עמי זהבי
 • ענבל ברנר
 • ענת פלס בורץ
 • שולמית רפאלי
 • תמר הקר