רקע
יהושע חנא רבניצקי
יהושע חנא רבניצקי
(1859‏-1944)
סופר, מבקר ספרותי, עיתונאי, עורך, מוציא לאור ופובליציסט. שותף לחיים נחמן ביאליק בהוצאה לאור של מיזמים שונים, ובראשם: "ספר האגדה".


l פרוזה

 

הלל הזקן

אדעססא: אבא דוכנא, תרנ"א

רבי מאיר

אדעססא: מ“א בעלינסאן, תרנ”ה

אגדות לילדים

תל אביב: דביר, תשי"ב

a מאמרים ומסות

 

חבת ציון וציוניות

אודיסה: מוציא לאור לא ידוע, תרנ“ח-תרנ”ט

רבי שמואל מוהילבר

ברלין: אחיאסף, תרנ“ח-תרנ”ט

תעודת הציוניות

אודיסה: אחיאסף, תרס“ז-ס”ח

דור וסופריו: רשימות ודברי-זכרונות על סופרי דורי

תל אביב: דביר, תרפ“ז (c1926)-תרצ”ח (c1937)

הקדמה: "דור וסופריו"

יהודה ליב גורדון

מנדלי מוכר־ספרים

שלום עליכם

יצחק קַמינר

שמעון־שמואל פְרוּג

אברהם־שלום פרידברג

א. ל. לוינסקי

דוד פרישמן "הסופר"

אחד העם

חיים נחמן ביאליק

ספר שני

אחד־העם (על־פי אגרותיו)

על "אחד־העם"

אחד־העם ומַכּס נורדוי

שלום־עליכם ואחד־העם

מנדלי מוכר־ספרים: ליובל שנת השבעים וחמש

מנדלי מוכר־ספרים: האב והבן

משורר מפורסם ומשורר "מתחיל"

י. ל. פרץ בקראקא

משה־ליב לילינבלום

שמעון דוּבּנוֹב

בן־עמי: ליובל שנת השבעים וחמש

בן־עמי: פרקי זכרונות

יובל נשכח

ש. בן־ציון

ח. נ. ביאליק (קטעי זכרונות)

ח. נ. ביאליק ו"ספר האגדה"

שלש אֶפיזודות: א. מלחמה ושלום

שלש אֶפיזודות: ב. נִיצל בדרך נס

שלש אֶפיזודות: ג. נתבע למשפט השלום

הוא ולא אחר

מכתבים ממידד לאלדד (ה' מכתבים)

מנדלי מוכר ספרים: (שלום-יעקב בן משה-חיים אברמוביץ): קובץ מאמרים על תולדותיו וערכו האישי והספרותי (עם ח"נ ביאליק)

אודיסה: מוריה, תרע"ט

בשערי ספר / ליקט והקדים מבוא שלום קרמר

תל אביב: דביר, תשכ"א

w מכתבים

 

חליפת איגרות בין ש“י אברמוביץ ובין ח”נ ביאליק וי"א [צ“ל י”ח] רבניצקי בשנים 1905–1908

ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשל"ו 1976

v עיון

 

מורה שפת עבר: בשני חלקים חלק ראשון

אדעסא: דפוס איסקאוויטש ובעלינסאן, 1898

שירת ישראל: מבחר השירים העברים מימי ר' שמואל הנגיד ועד היום / מסדרים ומבארים לבני הנעורים (עם ח"נ ביאליק וש. בן-ציון)

קראקא: מוריה, תרס"ו

דברי נביאים: עם ציורים: פרקים מספרי הנביאים לנערים / מסודרים ומפורשים (עם ח"נ ביאליק, ש' בן-ציון)

קראקוי: מוריה, תרס"ו 1906

פרוש המלות ל“ספורי המקרא”: ספר שני / נסדרו (עם חיים נחמן ביאליק, שמחה בן-ציון)

אודיסה: הוצאת מוריה, תר"ע

דברי-משל ואמרות חכמים (לתלמידים): מלקטים מתוך התלמוד והמדרשים ושאר ספרים / סדורים לפי הענינים … (עם ח.נ. ביאליק)

אודיסא: דפוס ח“נ ביאליק וש. בורישקין, תרע”א

פתגמים ומבטאים: … מלוקטים מתוך התלמוד והמדרשים ומשאר ספרים / סדורים ע“פ א”ב ומפורשים (עם חיים נחמן ביאליק)

אודיסא: ביאליק, תרע"א

ליב ניקלאיביץ טולסטוי

וילנה: מזרח ומערב, תרע"ב

דברי כתובים: עם ציורים: פרקים מספרי הכתובים לנערים … תהלים, משלי ואיוב / מסודרים ומפורשים (עם ח. נ. ביאליק, ש. בן ציון)

אודיסה: מוריה, תרע"ד

דברי אגדה: מבחר האגדות שבתלמוד ומדרשים (לתלמידים) / סדורות, מפרשות ומנקדות (יחד עם ח"נ ביאליק)

אודיסה: הוצאת מוריה, תרע"ט

מדרשים קטנים / מקובצים, סדורים ומוגהים (עם ח.נ. ביאליק)

אודיסה: מוריה, תרע"ט

דברי תורה עם דברי חכמים (לתלמידים): כולל חלק המצוות שבתורה … / ערוכים ומסודרים (עם ח.נ. ביאליק)

ברלין: מוריה, תרפ"ב

מכתבים לבת ישראל: עשרה מכתבים על חנוך הבנים

תל אביב: מוריה, תרפ"ג

ספר המשלים והפתגמים: מלקטים מתוך המקרא, התלמוד והמדרשים והספרות שלאחריהם / סדורים, מנקדים ומבארים (עם ח.נ. ביאליק)

ברלין: דביר, תרפ"ד

שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול

תל-אביב: דביר, תרפ“ד 1924-תרצ”ב 1932

שירי משה בן יעקב אבן עזרא / מקובצים על-פי ספרים וכתבי-יד, סדורים ומוגהים (עם ח.נ. ביאליק ), בצרוף הערות ובאורים מאת המסדרים ועליהם הערות נוספות מאת ד. ילין.

תל אביב: דביר, תרפ"ח

ספורי המקרא לבתי ספר / (עם ח"נ ביאליק, ש' בן ציון); עם הוספות ותקונים ומלון עברית=אנגלית על ידי שלמה חיים אוזליאנער

ניו יארק: היברו פאבלישינג קאמפאני, ת"ש

ספר האגדה: מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים / סדורות לפי הענינים ומפורשות (עם ח"נ ביאליק)

תל אביב: דביר, תשי"ג 1953

ספר האגדה: הקדמה

ספר האגדה: חלק ראשון

א: פתיחה

א. האגדה והמשל

ב. אגדה והלכה

ב: מעשה־בראשית ודורות ראשונים

א. בריאת־העולם

ב. שמים וארץ

ג. האור

ד. המים

ה. דשאים ואילנות

ו. ירח

ז. בריות

ח. אדם

ט. העליונים והתחתונים

י. דברים שנבראו בערב שבת בין־השמשות

יא. סדרי בראשית ושינוייהם

יב. מעשה ידיו של הקדוש־ברוך־הוא

יג. שבחו של עולם

יד. חוה

טו. הנחש והחטא

טז. עץ־החיים ועץ־הדעת

יז. נחש הקדמוני

יח. אדם לאחר החטא

יט. קין והבל

כ. קלקול הדורות

כא. נֹח

כב. דור המבול

כג. נֹח והמבול

כד. נמרוד ודור־הפּלגה

ג: מעשי־אבות

א. אברהם אבינו

ב. תפילת אברהם וחטאות סדום

ג. זרעו של אברהם

ד. עקדת יצחק

ה. פטירתו של אברהם

ו. יצחק, רבקה וזרעם

ז. ברכת יצחק

ח. יעקב אבינו ביציאתו מבאר־שבע

ט. יעקב ועשו והמלאכים

י. חלוקת יעקב ועשו

יא. מיתת רבקה וקבורת רחל

יב. בית־יעקב ובית־עשו

יג. יוסף ואחיו

יד. ירידת יהודה

טו. יוסף במצרים

טז. יוסף לפני פרעה

יז. אחי יוסף במצרים

יח. יוסף מתוודע אל אחיו

יט. ירידת יעקב למצרים

כ. מיתתו וקבורתו של יעקב

ד: ישראל במצרים ויציאת מצרים

א. שעבוד מצרים

ב. לידתו וגידולו של משה

ג. משה יוצא אל אחיו

ד. משה במדיין

ה. נאקת בני ישראל ושליחותו של משה

ו. משה חוזר למצרים

ז. משה לפני פרעה

ח. קשי השעבוד

ט. האותות והמכות

י. קודם יציאת מצרים

יא. ביזת מצרים

יב. ארונו של יוסף

יג. יציאת מצרים

יד. קריעת ים־סוף וביזת הים

ה: ישראל במדבר

א. ממצרים למדבר

ב. המן

ג. הבאר

ד. ענני כבוד

ה. מלחמת עמלק

ו. מתן תורה

ז. נדב ואביהוא

ח. חטא העגל

ח. המשכן וכליו

ט. נסיעתם וחנייתם של ישראל במדבר

י. מרגלים

יא. מחלוקת קֹרח ועדתו

יב. מי מריבה

יג. טרחנים

יד. אהרן

טו. מיתתו של אהרן

טז. הניסים על נחל ארנון

יז. עוג מלך הבשן

יח. בלעם

יט. בנות צלפחד

כ. מלחמת מדיין

כא. סיפוק צרכיהם של ישראל במדבר

כב. סוף ארבעים שנה במדבר

כג. נבואתו של משה

כד. אלדד ומידד

כה. משה ויהושע

כו. מיתתו של משה

כז. קברו של משה

ו: שופטים, מלכים ונביאים

א. ארץ הבחירה

ב. יהושע

ג. בימי שפוט השופטים

ד. דבורה הנביאה

ה. יפתח ובתו

ו. שמשון

ז. פסל מיכה

ח. מגילת רות

ט. אלקנה וחנה

י. בני עלי

יא. שמואל

יב. חורבן שילֹה

יג. בני שמואל

יד. שאול המלך

טו. מיתתו של שאול

טז. דוד הרועה

יז. דוד ומעשי יי

יח. כינורו של דוד

יט. חטא דוד ותשובתו

כ. ענוונותו של דוד

כא. דוד ואבנר

כב. דוד ושונאי ישראל

כג. דוד ואבשלום בנו

כד. דוד וישבּי בנוב

כה. מיתתו של דוד

כו. חוכמתו וגדולתו של שלמה המלך

כז. בניין שלמה

כח. כיסא שלמה

כט. שלמה ומלכת שבא

ל. שלמה – מלך והדיוט

לא. ירבעם

לב. עמרי ואחאב

לג. אליהו ועובדי הבעל

לד. יונה

לה. גלות עשרת השבטים

לו. הכותים

לז. חזקיהו ומפלת סנחריב

לח. חזקיהו וישעיהו

לט. שכר שלוש פסיעותיו של מרודך־בלאדן

מ. מנשה

מא. צדקיהו המלך

מב. נבוכדנאצר

מג. יהויקים ויכניה

ז: חורבן בית ראשון

א. חורבן הבית

ב. תשעה באב

ג. על חורבות ירושלים

ד. סילוק שכינה

ה. הקדוש־ברוך־הוא בוכה

ו. אבל אבות

ז. דמו של זכריה

ח. יסורי הגולים

ט. על נהרות בבל

י. געגועים

יא. נחמה

ח: בין בית לבית

א. דניאל והתנין בבבל

ב. מתים שהחיה יחזקאל

ג. חנניה, מישאל ועזריה

ד. עזרא

ה. אנשי כנסת־הגדולה

ו. בימי מרדכי ואסתר

ז. דבורה ואסתר

ח. סעודת אחשוורוש

ט. בגתן ותרש

י. גדולת המן

יא. מחשבת המן

יב. מלשינות המן וגזרת אחשוורוש

יג. מפלת המן וגדולת מרדכי

יד. תליית המן

ט: בית שני בבניינו ובעבודתו

א. המקדש בתפארתו

ב. גניזת הארון

ג. כתר כהונה

ד. שמעון הצדיק

ה. מקדש חוניו

ו. דיופלוסטון של אלכסנדריא

ז. משפחות־כוהנים

ח. אלכסנדרוס מוקדון

ט. שעבוד יוון ומרשיעי ברית

י. אם הבנים

יא. בית חשמונאים

יב. בניין הורדוס

יג. העבודה בבית־המקדש

יד. ניסים בבית־המקדש

טו. כוהנים זריזים

טז. קרבן פסח

יז. העומר

יח. הבאת ביכורים

יט. עבודת יום־הכיפורים

כ. נטילת לולב

כא. ניסוך־המים

כב. שמחת בית־השאוּבה (השואבה)

כג. פרשת־המלך

כד. שמיני־עצרת ומוצאי־החג

כה. עלייה לרגל

כו. עלייה בשעת הגזרה

כז. חוכמתם של בני ירושלים

י: חורבן בית שני והארץ

א. קודם החורבן

ב. על מה חרבה הארץ?

ג. רשעת אדריאנוס

ד. בני ציון היקרים

ה. הקדוש־ברוך־הוא מתאבל

ו. מנחם

ז. אבלי ציון

ח. מיום שחרב בית־המקדש

ט. תנחומים

ספר האגדה: חלק שני

יא: מעשי־חכמים

א. רבי שמעון בן־שטח

ב. חוני המעגל וזרעו

ג. הלל הזקן

ד. עקביא בן־מהללאל

ה. רבן גמליאל הזקן

ו. ר' צדוק ובנו ר' אלעזר

ז. בית־שמאי ובית־הלל

ח. יונתן בן־עוזיאל

ט. שמואל הקטן

י. רבן יוחנן בן־זכאי

יא. ר' דוסא בן־הרכינס

יב. ר' חנינא בן־דוסא

יג. רבן גמליאל (השני)

יד. ר' אליעזר (הגדול) בן־הורקנוס

טו. ר' יהושע בן־חנניה

טז. נחום איש גם־זו (גמזו)

יז. ר' טרפון

יח. ר' עקיבא

יט. עשרה הרוגי מלכות

כ. ר' מאיר, אלישע בן־אבויה (אחר), ברוריה

כא. רבי שמעון בן־יוחאי ובנו רבי אלעזר

כב. ר' יוסי בן־חלפתא ובנו ר' ישמעאל

כג. ר' יהודה בר אלעי

כד. ר' אלעזר בן־שמוע ובנו ר' שמעון

כה. רבן שמעון בן־גמליאל

כו. ר' פינחס בן־יאיר

כז. ר' יהודה הנשיא (רבי, רבנו הקדוש), ר' חִיא הגדול ובניו

כח. בר קפרא

כט. ר' שמעון בן־חלפתא

ל. ר' חנינא בר חמא

לא. ר' אושעיא הגדול בן־ר' חמא

לב. ר' יהושע בן־לוי

לג. ר' יוחנן (בן־הנפח) ור' שמעון בן־לקיש (ריש־לקיש)

לד. ר' יהודה נשיאה (ר' יודן נשִיָא)

לה. ר' אלעזר בן־פדת

לו. ר' אבהו

לז. ר' זירא (זעירא)

לח. רב (ר' אבא בר איבו)

לט. שמואל

מ. רב יהודה (בר יחזקאל)

מא. ר' ירמיה

מב. רב הונא

מג. רב חסדא

מד. רב ששת

מה. רב נחמן (בר יעקב)

מו. רבה (בר נחמני)

מז. רב יוסף

מח. אביי (בר כיליל?)

מט. רבא (בר יוסף בר חמא)

נ. רב פפא

נא. רב אשי

נב. נשיא וראש־גולה

נג. שבחם של חכמים

נד. ראשונים ואחרונים

נה. חכמי ארץ־ישראל וחכמי בבל

נו. חכמי בית־המדרש בכניסתם ויציאתם

נז. מיתתם והספדם של חכמים

ספר האגדה: חלק שלישי

א: ישראל ואומות־העולם

א. חיבתם של ישראל

ב. בין ישראל לעמים

ג. טיבם של ישראל

ד. ישראל וייסורים

ה. סימניהם של ישראל

ו. פושעי־ישראל

ז. ישראל אגודה אחת

ח. שונאיהם ואוהביהם של ישראל

ט. אין מזל לישראל

י. ישראל קיימים לעולם

יא. טהרת המשפחות בישראל

יב. גרים בישראל

יג. גרי אריות (כותים)

יד. אומות העולם

ב: ארץ־ישראל

א. הארץ וישראל

ב. הארץ ויישובה

ג. חיבת הארץ

ד. קדושת הארץ

ה. תורת הארץ

ו. ערכה של הארץ

ז. ארץ זבת חלב ודבש

ח. ירושלים

ג: לשון

א. לשון־הקודש

ב. לשון הקודש ושאר לשונות

ג. דקדוק בלשון

ד: גלות

א. קשי הגלות ושעבוד מלכויות

ב. ישראל לחרפה בגויים

ג. הקדוש־ברוך־הוא שותף בצערם של ישראל

ד. שומר ישראל

ה. “שומר, מה מלילה?”

ה: גאולה וימות־המשיח

א. גנזי צרות וגנזי־ישועות

ב. זכות אבות

ג. הקץ

ד. עקבות המשיח

ה. גאולה וקיבוץ גלויות

ו. יום חושך ואור

ז. משיח

ו: לעתיד לבוא

א. הטובה העתידה

ב. תחיית המתים

ז: תורה

א. שבחה של תורה ותלמוד תורה

ב. במה התורה נקנית ובמי מתקיימת

ג. תורה לשמה

ד. מלמדי־תורה ודרכי־לימוד

ה. לומדי־תורה ודרכי־תלמוד

ה. רב וחבר. שימושה־של־תורה

ו. כבוד התורה ולומדיה

ז. תלמיד־חכם ועם־הארץ

ח. תורה שבעל־פה

ט. כתבי־הקודש ושאר ספרים

י. לשון־תורה ותרגום

יא. תלמוד ומעשה

יב. מצוות התורה

יג. סייג לתורה

יד. סתרי־תורה

ח: חוכמה, נבואה ושירה

א. חוכמה

ב. נבואה ורוח־הקודש

ג. שירה

ט: שבת, ימים־טובים וצומות

א. שבת

ב. קידוש־החודש ועיבור־השנה

ג. ראש־השנה ויום־הכיפורים

ד. רגלים

ה. חנוכה ופורים

ו. מגילת תענית

ז. צומות

ספר האגדה: חלק רביעי

י: הקדוש־ברוך־הוא ובין אדם למקום

א. הקדוש־ברוך־הוא

ב. פמליא של מעלה

ג. עבודה־זרה

ד. מינים

ה. בין אדם למקום

ו. תפילה

ז. ברכות

יא: טוב ורע

א. יצר־טוב ויצר רע

ב. מצווה ועברה

ג. צדיק ורשע

ד. תשובה

ה. שכר ועונש

ו. העולם הבא

ז. גן־עדן וגיהנום

ספר האגדה: חלק חמישי

א: אדם וצרכיו

א. אדם בלידתו, בזקנתו ובמיתתו

ב. נשמתו של אדם

ג. הנאת האדם

ד. אכילה ושתייה

ה. דרך־ארץ בסעודה

ו. בגדיו של אדם

ז. רחיצה וסיכה

ח. רפואת הגוף

ט. שמירת הגוף

י. מזונותיו של אדם. עניות ועשירות

יא. יגיע כפיים

יב. עבודת אדמה ומשא־ומתן

ב: ביתו של אדם

א. נישואים

ב. טיבה של אישה

ג. דברים שבינו לבינה

ד. בנים וגידול בנים

ה. כיבוד אב ואם

ג: בין אדם לחברו

א. דרך ישרה ושם טוב

ב. כבוד הבריות

ג. אהבת הבריות ושנאת הבריות

ד. חבר

ה. מידות ודרך־ארץ שבין אדם לחברו

ו. גנבה, גזלה ושפיכות־דמים

ז. אונאה וגנבת־דעת

ח. השבת־אבדה

ט. פועלים ועבדים

י. רחמים על הבריות

יא. צדקה

יב. דרכי צדקה

יג. גבאי־צדקה

יד. גידול יתומים ופדיון־שבויים

טו. גמילות־חסדים

טז. הכנסת־אורחים

יז. פיקוח־נפש והצלתה

יח. ביקור־חולים

יט. קבורת־מתים וניחום־אבלים

ד: מידות ודעות

א. שלום ומחלוקת

ב. הכרעה לכף־זכות וחשד

ג. תוכחה, חנופה וצביעות

ד. לשון־הרע וגילוי־סוד

ה. אמת ושקר. נדרים ושבועות

ו. לשון נקייה וניבול־פה

ז. שתיקה ודיבור

ח. כעס

ט. ענווה וגאווה

י. בושת־פנים ועזות־פנים

יא. שמחה ועצבות. שחוק וקלות־ראש

יב. קבלת־ייסורים

יג. מיצוי המידות

ה: ציבור ומדינה וצרכיהם

א. יחיד וציבור

ב. העמלים עם הציבור ומזכי הרבים

ג. פרנס על הציבור

ד. מלך

ה. דין ודיינים

ו. מקח שוחד ומשוא־פנים

ז. פשרה ולפנים משורת הדין

ח. בתי־דינים וסדר־הדין

ט. ערי מקלט

י. לתקנת הרבים

יא. צרת רבים ותענית ציבור

יב. מלחמה

ספר האגדה: חלק ששי

א: עולם ומלואו

א. העולם

ב. השמים והמאורות

ג. הארץ

ד. ברקים ורעמים, עננים וגשמים, קשת וזוועות

ה. אש, רוח

ו. ימים ונהרות

ז. זהב ואבנים טובות

ח. עשבים ואילנות

ט. מיני בריות

י. עופות

יא. שרצים ורמשים

יב. בהמות וחיות

יג. שיחות עוברי־דרכים

יד. בני אדם

ב: ענייני ניחוש ורפואות

א. מזל

ב. חלומות

ג. מזיקים

ד. כשפים ואחיזת עיניים

ה. לחשים ורפואות

ו. דרכי אמורי וסימנים

ז. עין הרע

ג: משלים, פתגמים ומבטאים

א. משלים

ב. פתגמים ומבטאים

ד: תערובת

א. דברים שבמניין

ב. עניינים שונים

ספורי המקרא לילדים / נסדרו (עם ח.נ. ביאליק, ש. בן-ציון); הציורים נעשו בידי נחום גוטמן

תל אביב: הוצאת דביר, תשי"ח 1958

ספר האגדה לבתי הספר: מבחר לבתי-הספר התיכונים מתוך “ספר האגדה” לח“נ ביאליק וי”ח רבניצקי / מלקט בידי יוסף שכטר

תל אביב: דביר, (תשכ"ו)

פרקי אגדה לבתי הספר היסודיים: מתוך ספר האגדה / לח“נ ביאליק וי”ח רבניצקי

תל אביב: דביר, תשכ"ט

ספר האגדה: מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים / סדורות לפי הענינים ומפורשות על ידי ח“נ ביאליק וי”ח רבניצקי; ריענן והוסיף פירוש חדש: אביגדור שנאן בלווית שותפים רבים לעשייה

אור יהודה: דביר, תשע"ו 2015

s יצירות מתורגמות

 

באין משפחה / הקטור מלו

תל אביב: אמנות, תשכ"ו 1966

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהושע חנא רבניצקי

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אילנה רונן
 • גלי סנדיק
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • ויטנברג רחל
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • יעל זאבי
 • מתי שפרירי
 • עדנה הדר
 • רבקה לבני
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • שלי אוקמן

הגיהו

 • איילת צנקל
 • דרור איל
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • רותי פחימה אילן
 • רן נוה
 • שלי אוקמן
 • שלמה טיקוצ’ינסקי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהושע חנא רבניצקי

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אילנה רונן
 • גלי סנדיק
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • ויטנברג רחל
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • יעל זאבי
 • מתי שפרירי
 • עדנה הדר
 • רבקה לבני
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • שלי אוקמן

הגיהו

 • איילת צנקל
 • דרור איל
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • רותי פחימה אילן
 • רן נוה
 • שלי אוקמן
 • שלמה טיקוצ’ינסקי