רקע
נורית גוברין
נורית גוברין
(1935‏-)
חוקרת, מורה, מרצה, ופרופסור אמריטה בחוג לספרות, אוניברסיטת תל אביב.


a מאמרים ומסות

הספרות, הסופרים והמדינה  

יעקב פיכמן: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו

מבוא: יצירתו של יעקב פיכמן בעיני הביקורת תל אביב: עם עובד, תשל"א 1971

נספחות ל"יעקב פיכמן: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו"

מיכה יוסף ברדיצ’בסקי (בן־גריון): מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו הסיפורית

תל אביב: עם עובד, תשל"ג 1973

מ.מ. פייטלסון: מיכה יוסף ברדיצ'בסקי מסַפר לירי

יוסף ־ חיים ברנר: "מהעבר הקרוב"

א.א. קבק: ברדיצ'בסקי המסַפּר

פ. לחובר: מעוֹמק החיים

אברהם אפשטיין: על דרך הסיפור של ברדיצ'בסקי

רחל כצנלסון־שזר: החטא וגמולו ביצירת מ. י. ברדיצ'בסקי

יעקב פיכמן: המספר ועולמו

דן מירון: ראשיתו של ברדיצ׳בסקי המספר

יוסף אבן: ״מחברם הבדוי״ של סיפורי ברדיצ׳בסקי * ־

ש״י פנואלי: העלילה שבסיפורי ברדיצ׳בסקי

א. יואב אלשטיין: המתח בין ישראל ו“אדום”

על־פי יצירותיו המאוחרות של ברדיצ׳בסקי

גרשון שקד: עיונים ב״בסתר רעם״

דן אלמגור: דמויות־אב ומצבי־מפתח בסיפורי ברדיצ׳בסקי

עמנואל בן־גריון: ״מרים״ ־ שיא יצירתו של ברדיצ׳בסקי ותכליתה

שמואל ורסס: על תפיסת הזמן בסיפורי ברדיצ׳בסקי

נספחות

א. תאריכים בחיי מיכה יוסף ברדיצ׳בסקי. כתבי ברדיצ׳בסקי

ב. מבחר מאמרים על יצירתו

ג. על חייו ואישיותו (מבחר)

ד.עתונים וכתבי־עת שהקדישו גליונות מיוחדים למי״ב (מבחר)

ה.ספרים על ברדיצ׳בסקי

ו.ביבליוגראפיה של כתבי מי״ב

מעגלים

רמת-גן: אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1975

בפתח הספר

מ. י. ברדיצ’בסקי

התפתחות הביקורת על יצירתו הסיפורית של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

עיונים בסיפור "אויבי"

מקורות הסיפור "ההפסקה" ודרכי עיבודם

ג. שופמן

ראשיתו של שופמן (תרס"ב–תרע"ג)

ראשית הביקורת על יצירתו

הלכה ומעשה ביצירתו

זיקת יצירתו של שופמן למקרא

על שניים מסיפורי ג. שופמן

"אל התהום"

דבורה בארון

ראשיתה של דבורה בארון

בין "קוצו של יוד" לקוצה של אות

הסיפור "מצולה" ומקורותיו

ג. שופמן: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו

תל אביב: עם עובד, תשל"ח 1978

מבוא: מהלכה של הביקורת על סיפורי ג. שופמן

תל אביב: עם עובד, תשל"ח

פלס: מחקרים בביקורת הספרות העברית: מאסף לזכר ש"י פנואלי

תל-אביב: מכון כץ לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב, תש"ם 1980

קריאת הדורות – ספרות עברית במעגליה

תל־אביב: גוונים ואוניברסיטת תל־אביב, תשע"ה 2002

קריאת הדורות: פתח דבר דו־שיח מתמיד

אבנר הולצמן: קווים למפעלה המחקרי של נורית גוברין: קריאת הדורות – ספרות עברית במעגליה

כרך א

שער ראשון: לא בחלל הריק

לא בחלל הריק: ספרות בהקשריה

מסורת המחאה בספרות העברית

בין הסופר לשׂררה

בשבחה של ספרות מגויסת

הספרות, הסופרים והמדינה

גיאוגרפיה יהודית

זיכרון עתיד

שער שני: דורות בשירה
י. ל. גורדון:

שׂר השׁרים. מאה שנה למותוֹ

שירים־לעת־מצוא

משולם זלמן גולדבוים:

ביוגרפיה של משורר שנשכח

עיונים במחזה "ידידיה האיסי"

על סף המאה העשרים

יעקב פיכמן:

"אידיליות ים" – פואמה לירית

"רוּח־הַקָּדִים" – שיר־מפתח

בין יעקב פיכמן לנתן אלתרמן

על אברהם ברוידס

שער שלישי: דורות בפרוזה

'אהבה לבבית טהורה': בן־ציון אלפס ומלחמתו לחינוך הנשים

"לשנה הבאה בירושלים" – על סיפורו של ש"י עגנון "מסובין"

הנסתרות בַּנִּגְלוֹת – על השירה והפרוזה של אשר ברש

אשר ברש: בין תדמית למציאות

שופמן כסופר־ילדים
חפצה בחיים ובחרה במוות: "בת־הרב" ליעקב שטיינברג
יהודה יערי: "אין המולדת מוציאה את האדם מיגונו"
האימה הגדולה והשאיפה לגאולה
שער רביעי: דורות בספרות השואה

מִבְּשָׂרָם מֵרָחוֹק: התגובות על השואה בספרות העברית של מי שלא היו "שָם"

הפרדוקס והניסיון להיחלץ ממנו: על הקשר בין מסותיו של אפלפלד לסיפוריו

השואה בספרות העברית של הדור הצעיר

"כפו עלי חיים של אחרת" – רישומה של השואה בסיפורת הנשים העברית

שער חמישי: שיח יוצרים ויצירות

סגנון המקאמה בספרות העברית בדורות האחרונים

חכמת הפרצוף – מיכה יוסף ברדיצ'בסקי בזיכרונותיהם של בני זמנו

ויכוח שאיחר לבוא – פולמוס מ. י. ברדיצ'בסקי ויעקב קלצקין

מכתבי סופרים כפתח הצצה לעולמם – “המכסה אני מברנר…?!” (עגנון לברנר, ברלין 1913)

בין אסון לישועה — פסילתו של גט בספרות העברית.

תוכחה מְגוּלָה

"חיפוש החוטם" בספרות הארץ־ישראלית בראשיתה – המקרה: א. ד. גורדון

ל"ו תרגומים ועוד שניים

כרך ב

שער ששי: כתבי־עת ספרותיים

מניפסטים ספרותיים

המניפסט כז'אנר ספרותי

המוזות והתותחים: 'הצעיר' (ורשה תרס"ח)

"רם יתנופף דגל ישראל" – הקמת המדינה ב'דבר לילדים'

'פָּמַלְיָה' בעריכת ישראל כהן

בין נכס לנטל

שער שביעי: דור בארץ

‘לקוט הרֵעים’ – מציאות של המשך ומיתוס של התחלה

“אדם במלחמה” – ‘קשת סופרים’ ילקוט לדברי-ספרו של סופרים חיילים'

במבוֹך. בנימין תמוז: 'מינוטאור'

"הזכרונות חיים – והחיים הם זכרונות". משה שמיר: עד הסוף'

ספר של תיקון. 'צְדָדִיִּים' לס. יזהר

שער שמיני: נשים בספרות

אנדה עמיר:

כניעה צורך כיבוש

“בִּרְכַּת המוות השלווה”

היא נפלה בשדות. על ברברה פרופר משדה-בוקר

“להב יסורים ועליצות הקרב”. מן השוליים למרכז: על שירת גיטל מישקובסקי

עוף-החול. שולמית לפיד: ‘גיא-אוני’

"עמוק בתוך מחילות הזיכרון" – נאוה סמל: "כובע זכוכית

אשת־הסופר – לזכרה של גוסטה סדן

רק שביל – על ספרה של רבקה גוּבר

שער תשיעי: בין יהודים לערבים

בין אויב לבן-דוד

“אכן נוכחתי לדעת כי טעיתי…” חוג’ה מוסה: “השיר עבד אל-קדר”

“כי נגע בהם המוֶת ולא הֶמִיתָם”. יעקב שטיינברג: “ישמעאל”

שני מספרים שמשפטם שונה: בין ברנר לדבורה בארון

עלילת השבוי

ברנר והסכם השלום עם הפלשתינים

שער עשירי: דב סדן

נקודות-המשען בביקורת הספרות של דב סדן

דב סדן כעורך

מאויב לאוהב – בין דב סדן לאורי צבי גרינברג

“נשים כאנשים” – דב סדן כפמיניסט

דב סדן הפולמוסן

“על אֵם הדרך” – שיר-העם במִשנתו של דב סדן

שעשועיו הרציניים של דב סדן[בין תמימות לביקורת – הבדיחה כאסטרטגיה

היחיד: עם פטירתו של דב סדן

שער אחד-עשר: מֵחיי הספרות

מחיר הראשונוּת – מחדשים ופורצים-דרך בספרות העברית

מרכז לסופרים

הזמנה למלחמת-שניים

צריך ביוגרפיות מצולמות

שֵמוֹת במסכות

“הכאב הציוני” (י. ח. ברנר)

אשרי מי שמת והשלום למראשותיו

עמנועל בן-גריון:

הבן והתלמיד

ענף עץ אבות

שער אחרון: שני דורות – אב ובת

חשבון-הדורות וחשבון-הדור. מדיניות התרבות של ישראל כהן

לאחוז בשולי ההיסטוריה. דור שנות ה-30 ומשהו – קטלוג חוויות

הערה ביבליוגרפית

כרך ג

פתח דבר: המשך וחידוש

שער ראשון: לא בחלל הריק

המאבק על הזיכרון

הלוח העברי

דב סדן – אב הבניין

“צריך ביוגרפיות”

על דעת המקום והזמן

שילוב דורות

עם פרישה

שער שני: בין ספרות למקרא

כותרות מקראיות

"ויתרוצצו הבנים בקִרבָּהּ" – רבקה בתנ"ך ובספרות

שער שלישי: סופרי מופת

מיכה יוסף ברדיצ’בסקי

“הנשמה פתחה את לועה”: יחסו של ברדיצ’בסקי אל החסידות

המשיכה אל התהום בספרות העברית

כוחה של מחלוקת

חדרי־חדרים: ביקורת סדרי הלימוד ב“חדר”

חיים נחמן ביאליק

“בעיר ההרגה” בדורה ולדורות

ביאליק שלי

שאול טשרניחובסקי: שני מכתבים

כאב התוכחה – יוסף חיים ברנר בדורו ולדורות

ג. שופמן

שופמן והספרות הרוסית

בין אזעקה לארגעה

“הסרטן דבר נפלא”

האשמת שווא נוראה

ידידות עמוקה – שופמן וק. צטניק

קראה והתאהבה – שופמן, ק. צטניק ורעייתו נינה

התכווצו מזמן

דמויות “אסורות”

ש"י עגנון

במחיצתו של עגנון

עגנון ומבקריו הראשונים

עגנון ומפרשיו

שער רביעי: נשים בספרות

נשים בעתונות העברית – ההתחלות

נושאות הכלים: נשים במערכות ישראל, בראי הספרות העברית

קריאה בסמוי מן העין: דרכה של זיוה שמיר בחקר ביאליק

נחמה פוחצ’בסקי

האם לנגן וַגנר?

‘בַּמִּדְרוֹן’ – רומן של החמצה

דבורה בארון

אהבת בן־אליעזר לדבורה בארון

שיח ושיג עם המתים והתעלמות מן החיים

אגדת בת המלכה הכלואה בביתה

אלפוונס דּוֹדֶה בעברית

דבר (שלא) בשם אומרו

שער חמישי: ספרות ארץ־ישראל

הקול המזרחי בספרות העברית – ההתחלות

“יצירות נאות שרוח ארץ־ישראל שׁוֹרָה עליהן”

שתי פְּרָדוֹת – בין שלמה צמח לדוד בן־גוריון

פרפרים ופרחים: חינוך מיני לנוער בארץ־ישראל – ההתחלות

דב סדן כעורך המוסף לספרות של ‘דבר’

גלות בארץ־ישראל – עולי גרמניה ביצירתו של יצחק שנהר

הערה ביבליוגרפית

אנתולוגיה. ימי הקורונה. מסה, שירה וסיפורת

דבש מסלע: מחקרים בספרות ארץ-ישראל

תל אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשמ"ט 1989

מבוא(דבש מסלע): עצים ויער

מ"י ברדיצ'בסקי והרעיון הציוני

הרצוי כמצוי – זאב יעבץ

למצוא את בני רֵכב - חמדה בן־יהודה

בין נוצרים ליהודים – מנחם אוסישקין

קנאי, זועם, אוהב – יעקב מלכּוב

נפ"ש מראשון לציון הומיה – נחמה פוחצ’בסקי

כנגד ההצטלמוּת הספרותית – מחאתו של א"ד גורדון

"עצב ציוני אמיתי" – ק"ל סילמן

'חיינו' – עיתון קצר־ימים

מתנת־בשר – "כַּפָּרוֹת": סיפור עלום של ש"י עגנון

העולה שירד – סיפוריו הארץ־ישראליים של אריה יפה

בתוך היישוב הישן וכנגדו – י"צ רמון

מחיר הראשונוּת – שׂ. בן־ציון

חוות־החיות בארץ־ישראל – ש. בן־ציון ופרשת 'מולדת'

"פחד להחזיק בעט־כותבים" – בין נחום גוטמן לאביו

אִשה לבדה – הציירת אירה יאן כמספרת ארץ־ישראלית

מבוא כהצהרת אהבה מוסווית בין אירה יאן לביאליק

דבש מסלע הערה ביבליוגראפית

מאמרים שונים

הבן והתלמיד; ענף עץ אבות

בפתח הספר חילופי־מכתבים בין ישראל כהן ובין ש"י עגנון ודוד בן־גוריון

תל־אביב: עקד; תשמ"ה

v עיון

 

ראובן פאהן - חייו ויצירתו

תל אביב: תשכ“ז הוגש כעבודת גמר לקראת התואר ‘מוסמך למדעי הרוח’ באוניברסיטת תל-אביב, החוג לספרות עברית, בהדרכת דב סדן.” נוספו סיכום ושער באנגלית

משולם זלמן גולדבוים: ביוגרפיה של משורר שנשכח

תל אביב: [מוציא לאור לא ידוע], [1968]

פרסומיו של בנציון בנשלום (כ"ץ)

תל אביב: [מוציא לאור לא ידוע], [תשכ"ט]

העומר וש. בן-ציון עורכו

תל אביב: תשל"ב דיסרטציה בהדרכת דב סדן ודן מירון, אוניברסיטת תל אביב. עם סיכום ושער נוסף באנגלית

בודד במערבו: ברדיצ'בסקי בזכרונם של בני זמנו (מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו הסיפורית)

תל אביב: עם עובד, (תשל"ג)

מפתחות

תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב, הקיבוץ המאוחד, תשל"ח 1978

העומר: תנופתו של כתב-עת ואחריתו

ירושלים: יד יצחק בן צבי, תש"ם 1980

שורשים וצמרות: רישומה של העלייה הראשונה בספרות העברית

תל-אביב: פפירוס, תשמ"א 1981

מאופק אל אופק: ג. שופמן - חייו ויצירתו

תל-אביב: יחדיו, אוניברסיטת תל-אביב, תשמ"ג 1982

מאורע ברנר: המאבק על חופש הביטוי (תרע"א-תרע"ג)

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשמ"ה

תלישות והתחדשות: הסיפורת העברית בראשית המאה ה-20 בגולה ובארץ-ישראל

תל-אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשמ"ה 1985

הספרות הארץ־ישראלית בראשית ימי היישוב

ירושלים: המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, אלול תשמ"ה אוגוסט 1985

המחצית הראשונה: דבורה בארון – חייה ויצירתה, תרמ"ח–תרפ"ג

ירושלים: מוסד ביאליק, תשמ"ח 1988

ברנר: "אובד־עצות" ומורה דרך

תל אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשנ"א 1991

צריבה: שירת-התמיד לברנר

תל אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, בית-הספר למדעי היהדות - אוניברסיטת תל-אביב: תשנ"ה 1995

כתיבת הארץ

ירושלים: כרמל, תשנ"ט 1998

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של נורית גוברין

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אייל להמן
 • אורי ארליך
 • אילנה רונן
 • אסנת קליימן
 • אסף מלין
 • אסתר ברזילי
 • בלהה ארגון
 • ברוריה בן ברוך
 • בתיה פריד
 • גיורא הידש
 • גילה ברנס
 • גליה גזית
 • דביר תורג’מן
 • זהבה שוורץ
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • ישראל בן אפרים
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • לאה ברזילי
 • מיכל רק
 • מירה ברק
 • נורית לוינסון
 • ניצה ולדמן
 • עדינה קופלמן
 • עדנה פולק
 • עמירה ביידר
 • ערן גרף
 • פנינה סטריקובסקי
 • צפורה ניצן
 • רותי בראל
 • רותי לרנר
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל
 • שלומית אפל
 • שלינה פריד
 • שמוליק שורץ
 • שרית פרקול
 • תאיר אלוף

הגיהו

 • אייל דולב
 • אודי מנור
 • אירית חיל
 • אסתר ברזילי
 • בני סורקין
 • ברוריה בן ברוך
 • בתיה שוורץ
 • גידי בלייכר
 • דליה יעקבי
 • דרור איל
 • יעל זילברמן
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • עמליה הרן
 • ענת פלס בורץ
 • צחה וקנין־כרמל
 • רחל ויטנברג
 • רן נוה
 • שולמית רפאלי
 • שמעון קובו

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של נורית גוברין

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אייל להמן
 • אורי ארליך
 • אילנה רונן
 • אסנת קליימן
 • אסף מלין
 • אסתר ברזילי
 • בלהה ארגון
 • ברוריה בן ברוך
 • בתיה פריד
 • גיורא הידש
 • גילה ברנס
 • גליה גזית
 • דביר תורג’מן
 • זהבה שוורץ
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • ישראל בן אפרים
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • לאה ברזילי
 • מיכל רק
 • מירה ברק
 • נורית לוינסון
 • ניצה ולדמן
 • עדינה קופלמן
 • עדנה פולק
 • עמירה ביידר
 • ערן גרף
 • פנינה סטריקובסקי
 • צפורה ניצן
 • רותי בראל
 • רותי לרנר
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל
 • שלומית אפל
 • שלינה פריד
 • שמוליק שורץ
 • שרית פרקול
 • תאיר אלוף

הגיהו

 • אייל דולב
 • אודי מנור
 • אירית חיל
 • אסתר ברזילי
 • בני סורקין
 • ברוריה בן ברוך
 • בתיה שוורץ
 • גידי בלייכר
 • דליה יעקבי
 • דרור איל
 • יעל זילברמן
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • עמליה הרן
 • ענת פלס בורץ
 • צחה וקנין־כרמל
 • רחל ויטנברג
 • רן נוה
 • שולמית רפאלי
 • שמעון קובו