רקע
נורית גוברין
נורית גוברין
(1935‏-)
חוקרת, מורה, מרצה, ופרופסור אמריטה בחוג לספרות, אוניברסיטת תל אביב.


a מאמרים ומסות

 

יעקב פיכמן: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו

מבוא: יצירתו של יעקב פיכמן בעיני הביקורת תל אביב: עם עובד, תשל"א 1971

נספחות ל"יעקב פיכמן: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו"

מיכה יוסף ברדיצ’בסקי (בן־גריון): מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו הסיפורית

תל אביב: עם עובד, תשל"ג 1973

מ.מ. פייטלסון: מיכה יוסף ברדיצ'בסקי מסַפר לירי

יוסף ־ חיים ברנר: "מהעבר הקרוב"

א.א. קבק: ברדיצ'בסקי המסַפּר

פ. לחובר: מעוֹמק החיים

אברהם אפשטיין: על דרך הסיפור של ברדיצ'בסקי

רחל כצנלסון־שזר: החטא וגמולו ביצירת מ. י. ברדיצ'בסקי

יעקב פיכמן: המספר ועולמו

דן מירון: ראשיתו של ברדיצ׳בסקי המספר

יוסף אבן: ״מחברם הבדוי״ של סיפורי ברדיצ׳בסקי * ־

ש״י פנואלי: העלילה שבסיפורי ברדיצ׳בסקי

א. יואב אלשטיין: המתח בין ישראל ו“אדום”

על־פי יצירותיו המאוחרות של ברדיצ׳בסקי

גרשון שקד: עיונים ב״בסתר רעם״

דן אלמגור: דמויות־אב ומצבי־מפתח בסיפורי ברדיצ׳בסקי

עמנואל בן־גריון: ״מרים״ ־ שיא יצירתו של ברדיצ׳בסקי ותכליתה

שמואל ורסס: על תפיסת הזמן בסיפורי ברדיצ׳בסקי

נספחות

א. תאריכים בחיי מיכה יוסף ברדיצ׳בסקי. כתבי ברדיצ׳בסקי

ב. מבחר מאמרים על יצירתו

ג. על חייו ואישיותו (מבחר)

ד.עתונים וכתבי־עת שהקדישו גליונות מיוחדים למי״ב (מבחר)

ה.ספרים על ברדיצ׳בסקי

ו.ביבליוגראפיה של כתבי מי״ב

מעגלים

רמת-גן: אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1975

בפתח הספר

מ. י. ברדיצ’בסקי

התפתחות הביקורת על יצירתו הסיפורית של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

עיונים בסיפור "אויבי"

מקורות הסיפור "ההפסקה" ודרכי עיבודם

ג. שופמן

ראשיתו של שופמן (תרס"ב–תרע"ג)

ראשית הביקורת על יצירתו

הלכה ומעשה ביצירתו

זיקת יצירתו של שופמן למקרא

על שניים מסיפורי ג. שופמן

"אל התהום"

דבורה בארון

ראשיתה של דבורה בארון

בין "קוצו של יוד" לקוצה של אות

הסיפור "מצולה" ומקורותיו

ג. שופמן: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו

תל אביב: עם עובד, תשל"ח 1978

מבוא: מהלכה של הביקורת על סיפורי ג. שופמן

תל אביב: עם עובד, תשל"ח

פלס: מחקרים בביקורת הספרות העברית: מאסף לזכר ש"י פנואלי

תל-אביב: מכון כץ לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב, תש"ם 1980

מאמרים שונים

הבן והתלמיד; ענף עץ אבות

קריאת הדורות – ספרות עברית במעגליה

תל־אביב: גוונים ואוניברסיטת תל־אביב, תשע"ה 2002

פתח דבר: דו־שיח מתמיד

אבנר הולצמן: קווים למפעלה המחקרי של נורית גוברין

כרך א

שער ראשון: לא בחלל הריק

לא בחלל הריק — ספרות בהקשריה

מסורת המחאה בספרות העברית

בין הסופר לשׂררה

בשבחה של ספרות מגויסת

הספרות, הסופרים והמדינה

גיאוגרפיה יהודית

זיכרון עתיד

שער שני: דורות בשירה

י. י. גורדון:

שׂר השׁרים. מאה שנה למותוֹ

שירים־לעת־מצוא

משולם זלמן גולדבוים:

ביוגרפיה של משורר שנשכח

עיונים במחזה “ידידיה האיסי”

על סף המאה העשרים

יעקב פיכמן:

“אידיליות־ים” — פואמה לירית

"רוח־קדים — שיר־מפתח

בין יעקב פיכמן לנתן אלתרמן

על אברהם ברוידס

שער שלישי: דורות בפרוזה

'אהבה לבבית טהורה': בן־ציון אלפס ומלחמתו לחינוך הנשים

“לשנה הבאה בירושלים”. על סיפורו של ש"י עגנון “מסובין”

הנסתרות בַּנִגְלוֹת — על השירה והפרוזה של אשר ברש

אשר ברש: בין תדמית למציאות

שופמן כסופר־ילדים
חפצה בחיים ובחרה במוות: "בת־הרב" ליעקב שטיינברג"
יהודה יערי: "אין המולדת מוציאה את האדם מיגונו"
האימה הגדולה והשאיפה לגאולה
שער רביעי: דורות בספרות השואה

מִבְּשָׂרָם מֵרָחוֹק — התגובות על השואה של מי שלא היו “שם”

הפרדוקס והנסיון להיחלץ ממנו. על הקשר בין מסותיו של אפלפלד לסיפוריו

השואה בספרות העברית של הדור הצעיר

“כפו עלי חיים של אחרת” — רישומה של השואה בסיפורת הנשים העברית

שער חמישי: שיח יוצרים ויצירות

סגנון המקאמה בספרות העברית בדורות האחרונים

חכמת הפרצוף — מ.י. ברדיצ’בסקי בזיכרונותיהם של בני זמנו

ויכוח שאחר לבוא. פולמוס מ. י. ברדיצ’בסקי ויעקב קלצקין

מכתבי סופרים כפתח הצצה לעולמם

בין אסון לישועה — פסילתו של גט בספרות העברית.

תוכחה מְגוּלָה

חיפוש החוטם בספרות הארץ ישראלית בראשיתה — המקרה: א. ד. גורדון

ל"ו תרגומים ועוד שניים

הערה ביבליוגרפית

אנתולוגיה. ימי הקורונה. מסה, שירה וסיפורת

v עיון

 

ראובן פאהן - חייו ויצירתו

תל אביב: תשכ“ז הוגש כעבודת גמר לקראת התואר ‘מוסמך למדעי הרוח’ באוניברסיטת תל-אביב, החוג לספרות עברית, בהדרכת דב סדן.” נוספו סיכום ושער באנגלית

משולם זלמן גולדבוים: ביוגרפיה של משורר שנשכח

תל אביב: [מוציא לאור לא ידוע], [1968]

פרסומיו של בנציון בנשלום (כ"ץ)

תל אביב: [מוציא לאור לא ידוע], [תשכ"ט]

העומר וש. בן-ציון עורכו

תל אביב: תשל"ב דיסרטציה בהדרכת דב סדן ודן מירון, אוניברסיטת תל אביב. עם סיכום ושער נוסף באנגלית

בודד במערבו: ברדיצ'בסקי בזכרונם של בני זמנו (מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו הסיפורית)

תל אביב: עם עובד, (תשל"ג)

מפתחות

תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב, הקיבוץ המאוחד, תשל"ח 1978

העומר: תנופתו של כתב-עת ואחריתו

ירושלים: יד יצחק בן צבי, תש"ם 1980

שורשים וצמרות: רישומה של העלייה הראשונה בספרות העברית

תל-אביב: פפירוס, תשמ"א 1981

מאופק אל אופק: ג. שופמן - חייו ויצירתו

תל-אביב: יחדיו, אוניברסיטת תל-אביב, תשמ"ג 1982

מאורע ברנר: המאבק על חופש הביטוי (תרע"א-תרע"ג)

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשמ"ה

תלישות והתחדשות: הסיפורת העברית בראשית המאה ה-20 בגולה ובארץ-ישראל

תל-אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשמ"ה 1985

הספרות הארץ־ישראלית בראשית ימי היישוב

ירושלים: המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, אלול תשמ"ה אוגוסט 1985

המחצית הראשונה: דבורה בארון – חייה ויצירתה, תרמ"ח–תרפ"ג

ירושלים: מוסד ביאליק, תשמ"ח 1988

דבש מסלע: מחקרים בספרות ארץ-ישראל

תל אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשמ"ט 1989

ברנר: "אובד־עצות" ומורה דרך

תל אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשנ"א 1991

צריבה: שירת-התמיד לברנר

תל אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, בית-הספר למדעי היהדות - אוניברסיטת תל-אביב: תשנ"ה 1995

כתיבת הארץ

ירושלים: כרמל, תשנ"ט 1998

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של נורית גוברין

הקלידו

 • אייל להמן
 • אורי ארליך
 • אילנה רונן
 • אסף מלין
 • אסתר ברזילי
 • בלהה ארגון
 • ברוריה בן ברוך
 • בתיה פריד
 • גיורא הידש
 • גילה ברנס
 • גליה גזית
 • דביר תורג’מן
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • לאה ברזילי
 • מיכל רק
 • מירה ברק
 • נורית לוינסון
 • ניצה ולדמן
 • עדינה קופלמן
 • עדנה פולק
 • עמירה ביידר
 • ערן גרף
 • רותי בראל
 • רותי לרנר
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל
 • שלומית אפל
 • שמוליק שורץ
 • שרית פרקול
 • תאיר אלוף

הגיהו

 • אייל דולב
 • אודי מנור
 • אסתר ברזילי
 • בני סורקין
 • דליה יעקבי
 • דרור איל
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • עמי זהבי
 • עמליה הרן
 • צחה וקנין־כרמל
 • רחל ויטנברג
 • רן נוה
 • שולמית רפאלי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של נורית גוברין

הקלידו

 • אייל להמן
 • אורי ארליך
 • אילנה רונן
 • אסף מלין
 • אסתר ברזילי
 • בלהה ארגון
 • ברוריה בן ברוך
 • בתיה פריד
 • גיורא הידש
 • גילה ברנס
 • גליה גזית
 • דביר תורג’מן
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • לאה ברזילי
 • מיכל רק
 • מירה ברק
 • נורית לוינסון
 • ניצה ולדמן
 • עדינה קופלמן
 • עדנה פולק
 • עמירה ביידר
 • ערן גרף
 • רותי בראל
 • רותי לרנר
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל
 • שלומית אפל
 • שמוליק שורץ
 • שרית פרקול
 • תאיר אלוף

הגיהו

 • אייל דולב
 • אודי מנור
 • אסתר ברזילי
 • בני סורקין
 • דליה יעקבי
 • דרור איל
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • עמי זהבי
 • עמליה הרן
 • צחה וקנין־כרמל
 • רחל ויטנברג
 • רן נוה
 • שולמית רפאלי