רקע
חיים נחמן ביאליק
חיים נחמן ביאליק
(1873‏-1934)
מגדולי המשוררים העבריים בעת החדשה, מסאי, סופר, מתרגם ועורך. זכה לתואר "המשורר הלאומי".


t שירה

 

שירים

אל הצפור

משוט במרחקים

בתשובתי

על אילת השחר

הרהורי לילה

עיניה

נושנות

אל האגדה

על ראש הראל

ברכת עם

שירת ישראל

על סף בית-המדרש

בשדה

אגרת קטנה

בערוב היום

גמדי ליל

דמעה נאמנה

מה רב, אוי מה רב

הצור והגל

משירי הקיץ א-ב

מתי מדבר האחרונים

ביום קיץ, יום חום

מכתב קטן לי כתבה

אכן חציר העם

על לבבכם ששמם

ילדות

מקראי ציון

בשל תפוח

אם-יש את-נפשך לדעת

תקון חצות

רזי לילה

כוכב נידח

תקות עני

אין זאת, כי רבת צררתונו

משומרים לבוקר

פעמי אביב

ביום סתיו

למתנדבים בעם

שירה יתומה

צפרירים

לא תמח

שירתי

זהר

עם פתיחת החלון

העינים הרעבות

הלילה ארבתי

רק קו שמש אחד

זריתי לרוח אנחתי

כוכבים מציצים וכבים

בית עולם

נטוף נטפה הדמעה

ים הדממה פולט סודות

לא זכיתי באור מן ההפקר

משירי החורף (הצור הוריד לנו)

עם דמדומי החמה

לבדי

לאחד העם

בת ישראל

בשורה א-ב

גבעולי אשתקד

על השחיטה

עם שמש

משירי החורף (צינת הבוקר)

אחרי מותי

איך?

צפורת

דבר

ואם ישאל המלאך

הכניסיני תחת כנפך

קומי צאי

הקיץ גווע

אכן גם זה מוסר אלהים

קראו לנחשים

ידעתי, בליל ערפל

על כף ים-מות זה

הולכת את מעמי

לנתיבך הנעלם

ערבית

היה ערב הקיץ

הם מתנערים מעפר

והיה כי יארכו הימים

לפני ארון הספרים

"חוזה, לך ברח"

והיה כי תמצאו

לא הראני אלהים

מי אני ומה אני

ויהי מי האיש

צנח לו זלזל

יהי חלקי עמכם

אחד אחד ובאין רואה

הציץ ומת

חלפה על פני

שחה נפשי

ינסר לו כלבבו

אמי, זכרונה לברכה

גם בהתערותו לעיניכם

ראיתיכם שוב בקוצר ידכם

על שילשים

יתמות

אבי

"שבעה"

אלמנות

פרדה

מזמורים ופזמונות

למנצח על-המחולות

מי יודע עיר לישטינא

בין נהר פרת ונהר חדקל

יש לי גן

תרזה יפה

מנהג חדש

לא ביום ולא בלילה

לא ידע איש מי היא

ציל-צליל

פלוני יש לו

למי אבן טובה

אחת, שתים

בהבטחות שוא

טוָס זהבי

יש פושט למרגלית יד

תאמר אהיה רב

היא יושבה לחלון

יעקב ועשו

לבנות שפיה

המכונית

מאחורי השער

בנכר

שבת המלכה

שיר העבודה והמלאכה

שירות

המתמיד

יונה החיט

מתי מדבר

בעיר ההרגה

הברכה

מגלת האש

שירים ופזמונות לילדים

דביר: תשל"א (הדפסה רביעית)

קן־ציפור

ציפור בגן

ציפורים ודובדבן

ציפורים ודבורה

דוב

בובה ועגלתה

שתי בנות

מקהלת נוגנים

מושי ותדי וצעצועיהם

נדנדה

פרש

ברכת המזון

מקפצה

דג ביבשה

עציץ פרחים

ארנבת

חרגול

סנאי

אונייה

מעבר לים

תרנגול

סעודה

שובך

שה

באר

עופר

איילה

דג

הפרח לפרפר

הפרפר לפרח

מזחלת

שכר הולכה

גדי ונבחי

נבחי וכדור

גד הגבור

מרכוף

הדג בחכה

סחרחרת

עגיל

קול מנסר

היתום המשרת

סוס ועגלה

גדי גדיי

הגדי בבית המלמד

קשת

אופניים

בין שבעים זאבים

אצבעוני

אם ועוללה

שכב, עוללי (שיר ערש)

שירת הציפורים ביער

רועת הכוכבים (שיר ערש)

ויהי נער קטן

מיכה אמן יד

שיר ערש

הרועה והצאן

נטע אל

מאחורי השער

אליהו הנביא

אלף־בית (שיר למשחק)

מורנו רב חסילא

גדוד בעיר

בגינת הירק

שיר העבודה והמלאכה

לכבוד שבת

שבת המלכה

לכבוד החנוכה

כרכרי

בנכר (לחג הסוכות)

חיבוט ערבה

קינה על האתרוג והלולב

אסרו חג

עבים חושרים

המכונית

מעשה ילדות (מעין שיחה)

קטינא כל־בו

הנער ביער

התרנגולים והשועל

גן־עדן התחתון


הַקַּיִץ גּוֵֹעַ [איורי לנדאו נוסח א] / איורים: חסידה לנדאו

מאוסף פרטי, תשכ"ב

גמדי ליל / איורים: חסידה לנדאו

מאוסף פרטי, תשכ"ב

הַקַּיִץ גּוֵֹעַ [איורי לנדאו נוסח ב]

מאוסף פרטי, תשל"א


איכה יירא את האש?

מב"ע: מחקרים בספרות עברית / זיוה שמיר, מאי 2023

שירים מן העזבון

שירים מעזבונו של ביאליק, כפי שקובצו ע"י משה אונגרפלד ונדפסו בקובץ “כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק והוצאת דביר.

באהל התורה

כתב יד בעזבון. נכתב בוולוזין באלול תר“ן. נדפס ב”כנסת" ב', תרצ"ז.

אכילת אשם (נקרא גם “הבעל תשובה”)

כתב יד, וולוזין תר“ן. פורסם בחוברת ט' של “דורנו” בשיקגו, ומופיע באגרות ביאליק כרך א‘, עמ’ כ”ד-כ"ו.

אל המשורר (נקרא גם “ראש רב מחשבה”)

כתב יד. מכתב מוולוזין, ז' אלול תר“ן; מופיע באגרות ביאליק כרך א‘, עמ’ מ”ב-מ"ג

האגדה

נוסח ראשון של “אל האגדה”. כתב יד מתקופת וולוז’ין. פורסם ב“הדאר” תש“ז, גליונות כ”ד-כ"ו.

ארץ שחולה כפנינים

כתב יד. פורסם ב“הדאר” תש“ז, גליונות כ”ד-כ"ו. מופיע גם בספר “ביאליק, חייו ויצירתו” מאת פ' לחובר, עמ' 84–85.

אל הצפור (כתב יד)

חלק ב‘, כתב יד. נכתב בוולוז’ין תר“ן-תרנ”א, ורק חלקו הראשון נדפס בשעתו, בשינויים, ב“הפרדס” גליון א’, בעריכת י"ח רבניצקי.

המלאך העף

כתב יד. נדפס באגרות ביאליק, כרך א‘, עמ’ ל"ח.

חוה והנחש

כתב יד. נכתב תרנ“א-תרנ”ב. פורסם ב“הדאר” תש“ז, גליונות כ”ד-כ"ו.

תענית צבור לעצירת הצדיק

כתב יד, בחתימת “יקביאל”, מתקופת וולוז’ין-ז’יטומיר. פורסם ב“הדאר”, י“ח תמוז תש”ט.

חלום חזיון אביב

כתב יד. פורסם ב“הדאר” תש“ז, גליונות כ”ד-כ"ו.

לכי דודה

כתב יד. פורסם ב“הדאר” תש“ז, גליונות כ”ד-כ"ו.

מלכת שבא

כתב יד מתקופת וולוז’ין-ז’יטומיר. פורסם ב“עין הקורא”, ברלין, חוברת ב‘/ג’, עמ' 91–95, ניסן/אלול תרפ"ג, בחתימת “נחבי בן ופסי”.

חלום בתוך חלום

כתב יד. פורסם ב“כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק ודביר.

עלי ערש רעננה

כתב יד. פורסם ב“כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק ודביר. (בכתב היד יש עוד 21 שורות שטרם פוענחו.)

חושו רופאים

כתב יד. פורסם ב“כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק ודביר.

יעקב ועשו

כתב יד. חלק ממנו נדפס בשינויים ע“י ביאליק ב”קובץ לפורים" תרצ“ג. נוסח שני נדפס ב”הדאר" תש“ז, גליונות כ”ד-כ"ו.

על קבר אבות

כתב יד. נדפס בחלקו בספר “ביאליק, חייו ויצירותיו” מאת פ' לחובר, עמ' 109–111.

אחרי הדמעות

כתב יד. נדפס בספר “ביאליק, חייו ויצירותיו” מאת פ' לחובר, עמ' 117–118.

קומי וצאי לך

כתב יד. נדפס בחלקו בספר “ביאליק, חייו ויצירותיו” מאת פ' לחובר, עמ' 109–111. שיר זה נכלל, בשינויים, בשיר “לכי דודה” (ר' לעיל).

המחפש

כתב יד. פורסם ב“כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק ודביר.

בלב ים

כתב יד. פורסם ב“מאזנים” כרך י“ט, עמ' 128, ע”י מ' אונגרפלד.

הקיץ

כתב יד. פורסם ב“הדאר” תש“ז, גליונות כ”ד-כ"ו.

אחרי הקיץ

כתב יד. פורסם ב“הדאר” תש“ז, גליונות כ”ד-כ"ו.

מצבת זכרון

כתב יד. מצבה על קבר הרב עזריאל גרשון בן הרב משה טאווריג. פורסם ב“דבר” ו' טבת תשכ"ה על-ידי מ' אונגרפלד.

תראו אילי ברזל

כתב יד. פורסם ב“כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק ודביר.

חבל קבצנים

כתב יד. פורסם ב“כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק ודביר.

גסיסת חולה

כתב יד מתקופת ז’יטומיר. פורסם ב“כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק ודביר.

חוכרי הדעת המלומדים

כתב יד מתקופת ז’יטומיר. פורסם ב“כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק ודביר.

אד ירד

כתב יד מתקופת ז’יטומיר. פורסם ב“כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק ודביר.

מן המצר

כתב יד מתקופת ז’יטומיר. פורסם בחלקו בספר “ביאליק, חייו ויצירתו” מאת פ' לחובר, עמ' 128, ובמלואו ב“כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק ודביר.

התהפוכה

כתב יד. נדפס ב“כנסת” כרך א‘, תרצ"ו, עמ’ 16–18.

השירה מאין תמצא

כתב יד. נדפס ב“כנסת” כרך א‘, תרצ"ו, עמ’ 19.

יש שיתגעגע הלב (ע"פ היינה)

כתב יד. נדפס בחלקו בספר “ביאליק, חייו ויצירתו” מאת פ' לחובר, עמ' 142, ובמלואו ב“כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק ודביר.

תאמי יונים

כתב יד. פורסם ב“הדאר” תש"ז.

לא מגדות ירדן

נדפס בחלקו בספר “ביאליק, חייו ויצירתו” מאת פ' לחובר, עמ' 361–362.

בליל הרעש

קטע גנוז מתוך “המתמיד”, בכתב יד. פורסם ב“כנסת” א‘, תרצ"ו, עמ’ 3–7.

עצה בתפלה אוהארץ הלזו

כתב יד. נכתב בתרנ"ד. נדפס בספר “ביאליק, חייו ויצירתו” מאת פ' לחובר, עמ' 225–226.

עסק בנסתרות

כתב יד. פורסם ב“מאזנים” א' עמ' 116.

הדעה החיטית

שיר סאטירי משנת תרנ“ד. פורסם ב”הצפירה" 15 אפריל 1927, לפי כתב יד בארכיון “לוח אחיאסף”.

אשריך צעיר רודם

כתב יד. פורסם ב“כנסת” ב‘, תרצ"ח, עמ’ 22.

והיה ביום ההוא

כתב יד. פורסם ב“כנסת” ב‘, תרצ"ח, עמ’ 22.

בכרכי ים (חלק ב' של השיר “ילדות”)

כתב יד. נדפס בספר “ביאליק, חייו ויצירתו” מאת פ' לחובר, עמ' 234–235.

מחוץ לעיר

כתב יד. פורסם ב“כנסת” א‘, תרצ"ו, עמ’ 22–23.

אוי מלב בוקעת

כתב יד. פורסם ב“כנסת” ג‘, תרצ"ח, עמ’ 21.

לקדושים

אחים לצרה

שיר-מצבה על קבר אחים של הרוגי הפרעות באודסה בשנת תרט“ו. כתב יד, פורסם ב”כנסת" א‘, תרצ"ו, עמ’ 23.

חזק ואמץ

שיר-מצבה על קבר אחים של הרוגי הפרעות בביאליסטוק, תרס“ז; פורסם ב”הדרך" (ורשה), ו' בשבט תרצ“ג; וכן ב”הדאר" כ“ו אב, ת”ש.

עומד ומפשפש

כתב יד. גרסה מוקדמת ל“לפני ארון הספרים”. פורסם ב“כנסת” ג‘, תרצ"ז, עמ’ 11–12.

האופה והקטף

כתב יד. פורסם ב“כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק ודביר.

עבר הקיץ

כתב יד. נדפס ב“כנסת” א‘, תרצ"ו, עמ’ 21.

אל תראו

כתב יד. נדפס ב“כנסת” א‘, תרצ"ו, עמ’ 22.

קטעים של "שירי עם"

א. “אם השטן בי יתעלל” – כתב יד. נדפס ב“כנסת” ב‘, תרצ"ז, עמ’ 11–12. ב. “שב אנכי ממחפרות” – שם. ג. “דרך גגות וקרפיפות” – כנ"ל.

למי אוצרות קורח

שיר עם, נוסח ב‘, כתב-יד. נדפס ב“כנסת” א’, תרצ"ו, עמ' 24.

התעוני חרבוני צהרים

כתב-יד. נדפס ב“כנסת” ב‘, תרצ"ז, עמ’ 13.

היי עוד הפעם מחסה לי

כתב-יד. מילואים לנוסח שני של “התעוני חרבוני צהרים”. נדפס ב“כנסת” ב‘, תרצ"ז, עמ’ 14.

משירי עם (בואה, נער, אל קיטוני וכו')

שיר עם. כתב-יד. נדפס ב“כנסת” ה‘, ת"ש, עמ’ 17.

אברם אברם

שיר עם. כתב-יד. פורסם ב“כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק ודביר.

למנצח על הנגינות

שיר עם, נוסח ב' ל“למנצח על המחולות”, כתב-יד. נדפס ב“כנסת” ו‘, תש"א, עמ’ 5.

דבורת הזהב

שיר בפרוזה. כתב יד. נדפס ב“כנסת” ד‘, תרצ"ט, עמ’ 4.

רסיסים

קטעי שירים שליקט יעקב כהן. נדפסו ב“כנסת” ה‘, ת"ש, עמ’ 16–17.

אהה, לו ידעתי איך אשכם

שורות שיר כתובות על דף בפנקס כיס קטן, שרשם ביאליק בעת מסעו בארה“ב בתרפ”ו. נתפרסם ב“כנסת” ו‘, תש"א, עמ’ 4.

שונות

לבי לגדות ירדן

בתוך: עלי חלדי: תרכ“ט–תרפ”ט / יצחק ניסנבוים, ירושלים: ראובן מס, תשכ"ט

l פרוזה

 

סיפורים

אריה "בעל גוף"

מאחורי הגדר

החצֹצרה נתבישה

יום הששי הקצר

ספיח

בת המלך ובן זוגה

איש הסִפּוּן

רשימות כלאחר יד:

סוחר

מעוות לא יוכל לתקן

לממשלת המרש

עשר שיחות לילדים

ירושלים, ברלין: אופיר, על יד מוריה, תרפ"ג

סיפורים מן העזבון

סיפורים וקטעי פרוזה מעזבונו של ביאליק, כפי שקובצו ע"י משה אונגרפלד ונדפסו בקובץ “כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק והוצאת דביר.

הבחור

כתב-יד. נדפס ב“כנסת” ב‘, תרצ"ו, עמ’ 6–10.

ר' ברוך אידלמן

כתב-יד. נדפס ב“כנסת” א‘, תרצ"ו, עמ’ 8–15.

כתבי המשתגע

מן העזבון, תרנ“א. נשמר אצל חברו מישיבת וולוז’ין פנחס טורברג. נתפרסם ב”הדאר“, ט”ז תמוז תש"ז, ובחלקו בספרו של לחובר על ביאליק, עמ' 62–63.

בבית אבא (מכתבי משכיל שלאחר זמנו)

כתב-יד. נדפס ב“כנסת” ג‘, תרצ"ח, עמ’ 4–20 (יצא כנראה מתוך הסיפור “סוחר”)

פסח שני

כתב יד. נדפס ב“כנסת” ד‘, תרצ"ט, עמ’ 5–19.

קטעי זכרונות

(סדר הקטעים וחלק מן הכותרות נקבעו ע"י עורכי “כנסת”.)

המפרפרים והמפרכסים

כתב יד. נדפס ב“כנסת” ה‘, ת"ש, עמ’ 4–5.

ארון הספרים

שם, עמ' 5–10.

זאת הפעם

שם, עמ' 10–11.

בעלית הגג

שם, עמ' 11–15.

הירושה

כתב-יד. קטע של סיפור. נדפס ב“כנסת” ז‘, תש"ב, עמ’ 4–6.

ר' יעקב משה

כתב-יד. נדפס ב“כנסת” ט‘, תש"ד, עמ’ ד‘-ה’.

בי יקננו נחשים

כתב-יד. נדפס ב“כנסת” ט‘, תש"ד, עמ’ י'.

ויהי היום

דִּבְרֵי אַגָּדָה כְּתוּבִים בִּידֵי חַיִּים נַחְמָן בְּיִאלִיק

הוקלד לפי מהדורת דביר תשכ"ה. המהדורה סודרה והוגהה בידי יצחק פיקסלר.

פתח דבר

מֵאַגָּדוֹת הַמֶּלֶךְ דָּוִד

מגלת ערפה (תוספת למגלת רות)

הנער דוד (מאגדות-עם)

דוד הרועה

דוד והמשגע

דוד והצרעה והעכביש

דוד וישבי

דוד נעים זמירות

מות דוד

שני הפועלים אשר הרסו לראות במערה

המערה וחרב הפחה

המערה והכובסת

המלך דוד במערה

מֵאֲגָדוֹת הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה

משפט הביצה

משפט הירושה

הנשר הלבן

האריה הלבן

שלמה המלך והדבורה

שלמה והתור המתהלל

שלשלת הדמים

מי ענד לדוכיפת ציצת נוצה

שלמה המלך והאדרת המעופפת

כסא שלמה

חלב הלביאה

מי הגנב

עוזיאל וחנה

שלמה ושלושת האחים

האשה ומשפטה עם הרוח

המלך שלמה ומלכת שבא

שלמה ובלקיס

שלמה ואשמדי

שור אבוס וארוחת ירק

אגדת שלושה וארבעה, נוסח אחד

אגדת שלושה וארבעה, נוסח שני

ספר בראשית

אלוף בצלות ואלוף שום

a מאמרים ומסות

 

דברי ספרות

חבלי לשון

גילוי וכיסוי בלשון

הספר העברי

צעירות או ילדות

לכנוסה של האגדה

הלכה ואגדה

שירתנו הצעירה

מנדלי ושלושת הכרכים

יוצר הנוסח

בגבורות

ומנדלי זקן

המנוח לוינסקי

האמנות הטהורה

א. ל. פסטרנק

תרבות ופוליטיקה

טעות נעימה

המליץ, הצפירה – וצבע הנייר

הבחור מפאדובה

לזכרו של ש. בן-ציון

משנה לעם

לכנוסה של שירת ספרד

על חכמת ישראל

לפתיחת האוניברסיטה בירושלים

האדם וקנינו

בַּיִת יָתוֹם שֶׁל אִבְּן גְּבִירוֹל

שיר לא נודע למשורר לא נודע משה בן יצחק [משה אבן אלתקאנה]

דברים שבעל-פה

על תעודת הכנסיה התרבותית (חשון, תרע"א)

על "אומה ולשון" (אייר תרע"ז)

על "החדר והתלמוד" (אייר, תרע"ז)

על החנוך והלשון (אלול, תרע"ז)

נאום בקונגרס הציוני הי"ב (אלול, תרפ"א)

על התרבות העברית (אלול, תרפ"א)

על "האותיות והמספרים" (טבת, תרפ"ב)

על ה"שניות בישראל" (אדר, תרפ"ב)

על מצב היהדות והספרות העברית בגולה (אדר, תרפ"ד)

לפתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים (ניסן, תרפ"ה)

על היחס לספרות העברית ולספר העברי (טבת, תרפ"ו)

על חורבן היהדות בגולה ובנין א"י (שבט, תרפ"ו)

על השליחות לאמריקה (שבט, תרפ"ו)

על כינוס הרוח (שבט, תרפ"ו)

עוד על כינוס הרוח (אדר, תרפ"ו)

אנגליה וארץ-ישראל (שבט, תרפ"ו)

על הביקור באמריקה (שבט, תרפ"ו)

ליהדות האמריקאית (שבט, תרפ"ו)

"אורח-חיים" ציוני (אדר, תרפ"ו)

דברי פרידה ליהדות האמריקאית (תמוז, תרפ"ו)

על אמריקה ויהודי אמריקה (אב, תרפ"ו)

תרבות ישראל בגולה ובמולדת (אלול, תרפ"ו)

על אמריקה (תשרי, תרפ"ז)

קרן הקימת וחג המכבים (כסלו, תרפ"ז)

תחית הספרדים (אדר, תרפ"ז)

הקרן הקימת והמצוות הלאומיות (ניסן, תרפ"ז)

בועידת הסופרים (ניסן, תרפ"ז)

עבודת הרוח והתרבות וחובת ההסתדרות הציונית אליה (תשרי, תרפ"ח)

צמצום והרחבה ב"קרן-הקימת" (כסלו, תרפ"ט)

אגודת הסופרים ועתונה (אדר, תרפ"ט)

התרבות היהודית החדשה בא"י (תשרי, תר"ץ)

הסופר העברי והספרות העברית (סיון, תר"ץ)

ארץ-ישראל (אלול, תר"ץ)

תחית התרבות בארץ-ישראל (אלול, תר"ץ)

הספרות והסופר העברי (סיון, תרצ"א)

לשאלת התרבות העברית (תמוז, תרצ"ב)

הציונים הכלליים ועבודת התרבות (תשרי, תרצ"ג)

בשעה זו (אייר, תרצ"ג)

נאום פתיחה בועידת הסופרים (סיון, תרצ"ג)

לתולדות השירה העברית החדשה (שבט תרע"ד)

על הספרות העברית הצעירה (ניסן תרפ"ו)

משהו על "מגלת האש" (שבט תרצ"ג)

חקר מדעי של התלמוד (טבת תרצ"ג)

על האגדה I (אייר תרצ"ג)

על האגדה II (אייר תרצ"ד)

על האגדה III (סיון תרצ"ד)

ליסוד אגודת "שוחרי האוניברסיטה העברית" בתל-אביב (ניסן תרצ"ג)

לפתיחת השעורים האוניברסיטאים בתל-אביב (טבת תרצ"ד)

באספת "שוחרי האוניברסיטה העברית" ־ סניף ת"א

באספת היסוד של "שוחרי האוניברסיטה העברית", סניף רחובות (טבת תרצ"ד)

על היסודות הדרמטיים בספרות העברית (תשרי תרפ"ב)

על "הבימה" (תמוז תרפ"ח)

על “הבימה” ו“אמנות החזיון” (טבת תרפ"ט)

דרכי התיאטרון העברי (ניסן תרצ"ג)

להצגה הראשונה של "הבימה" בא"י (ניסן תרפ"ח)

להצגת "כתר דוד" (אייר תרפ"ט)

להצגת "עמך" (חשון תרצ"ג)

להצגת "אותו ואת בנו" (שבט תרצ"ד)

להצגת מעשה כשפים (אייר תרצ"ד)

על קדש וחול בלשון (ניסן תרפ"ז)

הזלזול בלשון העברית וועד הלשון (אדר ב' תרפ"ט)

לשון הספר ולשון הדיבור (ניסן תרפ"ט)

מחסורי לשוננו ותקנתה (תמוז תרפ"ט)

שאלת הלשונות בישראל (אלול תר"ץ)

על "בית אחד העם" (שבט תרפ"ח)

על "אהל שם" ו"עונג שבת" (אייר תרפ"ח)

על תעודת "אהל שם" (ניסן תרפ"ט)

על ר' יהודה הלוי (תרע"ג)

על י"ל גורדון (טבת תרע"ג)

על י"מ פינס (ניסן תרע"ג)

על י' כהן וז' שניאור (חשון תרע"ד)

על הסופרים שמתו בשנות 1914–1917 (ניסן תרע"ז)

על מ"י ברדיצ'בסקי (שבט תרפ"ב)

על ש' צ'רניחובסקי וז' שניאור (אייר תרפ"ה)

על ז' שניאור, ג' שופמן, וי"ד ברקוביץ' (אב תרפ"ז)

על י"ד ברקוביץ' (אדר תרפ"ח)

על אחד העם I (אב תרפ"ו)

על אחד העם II (טבת תרפ"ז)

על אחד העם III (טבת תרפ"ח)

על אחד העם IV (טבת תרפ"ט)

על אחד העם V (טבת תר"ץ)

על אחד העם VI (טבת תרצ"ג)

על שלום אש ופרץ הירשבין (אייר תרפ"ז)

על שירתנו וקבוצת משוררים (תמוז תרפ"ז)

על מנדלי מוכר ספרים (סיון תרפ"ח)

על ד"ר א' מזיא (כסלו תרפ"ט)

על מות ד"ר מזיא (טבת תר"ץ)

על א"מ ברכיהו (אדר תר"ץ)

על ש' בן-ציון (אייר תרצ"ב)

על בן-עמי (אדר תרצ"ג)

הספד חיים ארלוזורוב (סיון תרצ"ג)

על ש"ל גורדון (כסלו תרצ"ד)

על פ' לחובר (טבת תרצ"ד)

[דברים אחרונים], (י“ט סיון תרצ”ד)

מאמרים, מסות, וחיבורים שונים מן העזבון

מאמרים, מסות, וחיבורים שונים מעזבונו של ביאליק, כפי שקובצו ע"י משה אונגרפלד ונדפסו בקובץ “כתבים גנוזים” בהוצאת בית ביאליק והוצאת דביר.

רעיון הישוב

מאמר שנכתב בוולוז’ין בשם האגודה “נצח ישראל” ונתפרסם ב“המליץ”, ט' ניסן תרנ"א (גליון 324).

קטעים אבטוביוגרפיים

נדפס ב“כנסת” ו‘, תש"א, עמ’ 6–17

בוקר חיי (קטעי זכרונות)

פורסם ב“העולם” שנה י“א, גליון ב', תרפ”ג.

מסיפורי האגדה

א. סדום; ב. יוסף ואחיו; ג. קבורת יעקב; ד. בגלל השבת. כתב-יד, נדפס ב“כנסת” ו‘, תש"א, עמ’ 18–28.

בדיחות

א. תחבולות חכמי חלם; ב. תעלולי הרשלי האוסטרופולי; ג. חכמת השע“. כתב-יד. נדפס ב”כנסת" ז‘, תש"ב, עמ’ 7–12.

שני משלים

א. חמשת העורים; ב. שלושת החרשים. כתב-יד. שם, עמ' 12–14.

על ספרים ואישים במקרא

פרקים שכתב ביאליק לספר “תולדות הספרות העברית לבני הנעורים” בעריכת א“ז רבינוביץ, שיצא ב”מוריה" תרס"ו.

בשולי יצירות ציירים

תשע-עשרה הקדמות קטנות ליצירות ציירים, שכתב ביאליק באלבום “כתבי הקודש בציוריהם של גדולי האמנות החדשה”, שיצא ב“מוריה”.

חקר מילים (מחקר בלשני)

כתב-יד. נדפס ב“כנסת” ג‘, תרצ"ח עמ’ 25–29.

מכתב לעורך "הדור"

תשובת ביאליק על מאמרו של יעקב רבינוביץ “בתי חרושת לספרות”, שנתפרסם ב“הדור” בעריכת דוד פרישמן, שנה ב‘, חוברת 27. התשובה נדפסה ב“הדור”, שנה ב’, חוברת 30, עמ' 28–30.

הקדמה ל"ששה סדרי מדע"

הקדמה לספרו של ד“ר בנימין שרשבסקי, שיצא בשנת תרע”א באודסה בבית הדפוס של ביאליק ובורישקין.

הקדמה ל"מדרשים קטנים"

נאספו ע“י ש' אסף ויצאו ע”י “מוריה” באודסה תרע"ט.

ברכות למנדלי מוכר ספרים

הקדמה ל"מגילת הטבח"

הקדמה לספר של א“ד רוזנטאל, שהופיע בשנת תרפ”ז בפלשתינה.

ר' משה חיים לוצאטו

כתב-יד. נכתב כנראה בשביל החלק השני של האנתולוגיה “שירת ישראל” ולא יצא בדפוס. נתפרסם ע“י מ' אונגרפלד ב”מולד", גליון 131.

ר' נפתלי הרץ ויזל

כתב-יד. נתפרסם ע“י מ' אונגרפלד ב”כנסת" המחודשת, שיצאה בעריכת א' קריב, בתש"ך, עמ' 262–264.

יהודה ליב גורדון

קטעים מתוך כתב-יד פגום. נדפס ב“כנסת”, כנ"ל, עמ' 264–268.

גורל הספר והתרבות

זה המאמר “קריאה גדולה” שכתב ביאליק בשנת תרצ"א לפני צאתו לאירופה למסע תעמולה למען הפצת הספר העברי מטעם “בצר” (הוצאות הספרים “דביר”, “אמנות”, “שטיבל”), ורק קטעים ממנו נתפרסמו בשעתו בעתונים.

ספרות ישראלית בלשון לועזית

כתב-יד. התחלה של מאמר. נדפס ב“כנסת” ט‘, תש"ד, עמ’ ו‘-ט’.

דברי ספרות ואמנות לקטנים

נתפרסם ב“עין הקורא” בעריכת ד“א פרידמן, חוברת א‘, עמ’ 167, ברלין תרפ”ג.

ביאליק על עצמו

כתב-יד. תשובת ביאליק לנאומים ולמאמרים לכבוד יובל החמישים שלו בתרפ“ג. נתפרסם ב”מולד“, גליון 183–184, כסלו-טבת תשכ”ד.

דביר ומוריה

דברים על פעולת הוצאות הספרים שלו, שפרסם ביאליק בחוברת מיוחדת בשנת תרפ"ו.

מאמרים שלא כונסו

הציר ראובן: לתערוכתו

עיתון הארץ, 18 בפברואר, 1927

w מכתבים

 

שנת תר"ן

שנת תרנ"א

שנת תרנ"ב

שנת תרנ"ג

שנת תרנ"ד

שנת תרנ"ה

שנת תרנ"ו

שנת תרנ"ז

שנת תרנ"ח

שנת תרנ"ט

שנת תר"ס

שנת תרס"א

שנת תרס"ב

שנת תרס"ג

שנת תרס"ד

שנת תרס"ה

כרך שני

שנת תרס"ו

שנת תרס"ז

תרס"ח

רכט. ליעקב כהן

רל. ליעקב פיכמן

רלא. לי. ח. ברנר

רלב. למ. טמקין

רלג־רלו. לי. ח. ברנר

רלז. ליעקב כהן

רלח. לי. ח. ברנר

רלט. לבן־עמי

רמ. לי.ח. ברנר

רמא. למ. טמקין

תרס"ט

רמב. ליהודי קרני

רמג. לא. ז. רבינוביץ

רמד. ליעקב פיכמן

רמה. לד. פרישמן

רמו. לשלום־עליכם

רמז. לש. בן־ציון

רמח. לא. ז. רבינוביץ

רמט. ליעקב לרנר

רנ. לשמעון גינצבורג

רנא–רנה. לגב' מאניה ביאליק

רנו־רנז. לשלום־עליכם

תר"ע

רנח. ליעקב דינזון

רנט. ליעקב פיכמן

רס. לא. ז. רבינוביץ

רסא. למ. בן־אליעזר

רסב. לש. בן־ציון

רסג. לי. ח. ברנר

רסד. לשלום־עליכם

רסה. לא. דרויאנוב

תרע"א

רסו. לא. ז. רבינוביץ

רסז. למ. בן־אליעזר

רסח. לי. ד. ברקוביץ

רסט. למ. בן־אליעזר

רע. לד. פרישמן

רעא. לש. טשרנוביץ

רעב. לש. בן־ציון

רעג. לשמעון גינצבורג

רעד־רעה. ליעקב פיכמן

רעו. לחיים טשרנוביץ

רעז. לבן־עמי

תרע"ב

רעח. לי. דינזון

רעט. לי. ח. רבניצקי

רפ. לי. ל. פרץ

רפא. לח. טשרנוביץ

רפב. לש. אנ־סקי

רפג. לח. שטרנוביץ

תרע"ג

רפד. לבן־עמי

רפה. לש. אנ־סקי

רפו. לח. טשרנוביץ

רפז–רפח. לבן־עמי

רפט. לח. פ. ברגמן

רצ. לבעלי “ספרנו”

רצא. לי"ח לונסקי

רצב–רצג. לי. ח. רבניצקי

תרע"ד

רצד–רצה. לש. אנ־סקי

רצו. למ. י. ברדיצ’בסקי

רצז. לשמעון דובנוב

רצח–רצט. לש. אנ־סקי

ש. לש. בן־ציון

שא. לד. פרישמן

שב. למ. שיינקין

שג. למ. י. ברדיצ’בסקי

שד. לבנימין מנדל מארקוס

שה–שו. לד"ר א. קמינקא

תרע"ה

שז. לש. קולקר וד"ר י. נארודיצקי

שח. לד"ר יעקב נאכט

שט. לח. קצנלסון

שי־שיג. לי. דינזון

שיד. לש. ל. ציטרון

שטו. לי. דינזון

שטז. לד. פרישמן

שיז. לי. ח. רבניצקי

שיח. לד. פרישמן

שיט. לי. ח. רבניצקי

שכ. לש. קולקר

שנת תרע"ו

שנת תרע"ז

שנת תרע"ח

שנת תר"פ

שנת תרפ"א

שנת תרפ"ב

תרפ"ג

שפב. לי. ח. רבניצקי

שפג־שפד. לי. ח. רבניצקי

שפה. לא. דרויאנוב

שפו. לי. ח. רבניצקי

שפז. לבן־עמי

שפח. לזלמן רייזין

שפט. לש. א. הורודצקי

שצ. ליוחנן טברסקי

שצא. לד. שמעונוביץ

שצב. לבן עמי

שצג. לד"ר יעקב קלצקין

שצד. לי. ח. רבניצקי

שצה. לבן־עמי

שצו. לד"ר יעקב קלצקין

שצז. לש. זלצמן

שצח. לי. ח. רבניצקי

שצט. לד"ר עמנואל וליקובסקי

ת. לחיים וויינר

כרך שלישי

שנת תרפ"ד

שנת תרפ"ה

שנת תרפ"ו

שנת תרפ"ז

שנת תר"ץ

שנת תרצ"א

שנת תרצ"ב

שנת תרצ"ג

שנת תרצ"ד

v עיון

 

ספר האגדה (עם י"ח רבניצקי): מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים סדורות לפי הענינים ומפורשות

תל-אביב: דביר, תשמ"ז 1987

ספר האגדה: הקדמה

ספר האגדה: חלק ראשון

א: פתיחה

א. האגדה והמשל

ב. אגדה והלכה

ב: מעשה־בראשית ודורות ראשונים

א. בריאת־העולם

ב. שמים וארץ

ג. האור

ד. המים

ה. דשאים ואילנות

ו. ירח

ז. בריות

ח. אדם

ט. העליונים והתחתונים

י. דברים שנבראו בערב שבת בין־השמשות

יא. סדרי בראשית ושינוייהם

יב. מעשה ידיו של הקדוש־ברוך־הוא

יג. שבחו של עולם

יד. חוה

טו. הנחש והחטא

טז. עץ־החיים ועץ־הדעת

יז. נחש הקדמוני

יח. אדם לאחר החטא

יט. קין והבל

כ. קלקול הדורות

כא. נֹח

כב. דור המבול

כג. נֹח והמבול

כד. נמרוד ודור־הפּלגה

ג: מעשי־אבות

א. אברהם אבינו

ב. תפילת אברהם וחטאות סדום

ג. זרעו של אברהם

ד. עקדת יצחק

ה. פטירתו של אברהם

ו. יצחק, רבקה וזרעם

ז. ברכת יצחק

ח. יעקב אבינו ביציאתו מבאר־שבע

ט. יעקב ועשו והמלאכים

י. חלוקת יעקב ועשו

יא. מיתת רבקה וקבורת רחל

יב. בית־יעקב ובית־עשו

יג. יוסף ואחיו

יד. ירידת יהודה

טו. יוסף במצרים

טז. יוסף לפני פרעה

יז. אחי יוסף במצרים

יח. יוסף מתוודע אל אחיו

יט. ירידת יעקב למצרים

כ. מיתתו וקבורתו של יעקב

ד: ישראל במצרים ויציאת מצרים

א. שעבוד מצרים

ב. לידתו וגידולו של משה

ג. משה יוצא אל אחיו

ד. משה במדיין

ה. נאקת בני ישראל ושליחותו של משה

ו. משה חוזר למצרים

ז. משה לפני פרעה

ח. קשי השעבוד

ט. האותות והמכות

י. קודם יציאת מצרים

יא. ביזת מצרים

יב. ארונו של יוסף

יג. יציאת מצרים

יד. קריעת ים־סוף וביזת הים

ה: ישראל במדבר

א. ממצרים למדבר

ב. המן

ג. הבאר

ד. ענני כבוד

ה. מלחמת עמלק

ו. מתן תורה

ז. נדב ואביהוא

ח. חטא העגל

ח. המשכן וכליו

ט. נסיעתם וחנייתם של ישראל במדבר

י. מרגלים

יא. מחלוקת קֹרח ועדתו

יב. מי מריבה

יג. טרחנים

יד. אהרן

טו. מיתתו של אהרן

טז. הניסים על נחל ארנון

יז. עוג מלך הבשן

יח. בלעם

יט. בנות צלפחד

כ. מלחמת מדיין

כא. סיפוק צרכיהם של ישראל במדבר

כב. סוף ארבעים שנה במדבר

כג. נבואתו של משה

כד. אלדד ומידד

כה. משה ויהושע

כו. מיתתו של משה

כז. קברו של משה

ו: שופטים, מלכים ונביאים

א. ארץ הבחירה

ב. יהושע

ג. בימי שפוט השופטים

ד. דבורה הנביאה

ה. יפתח ובתו

ו. שמשון

ז. פסל מיכה

ח. מגילת רות

ט. אלקנה וחנה

י. בני עלי

יא. שמואל

יב. חורבן שילֹה

יג. בני שמואל

יד. שאול המלך

טו. מיתתו של שאול

טז. דוד הרועה

יז. דוד ומעשי יי

יח. כינורו של דוד

יט. חטא דוד ותשובתו

כ. ענוונותו של דוד

כא. דוד ואבנר

כב. דוד ושונאי ישראל

כג. דוד ואבשלום בנו

כד. דוד וישבּי בנוב

כה. מיתתו של דוד

כו. חוכמתו וגדולתו של שלמה המלך

כז. בניין שלמה

כח. כיסא שלמה

כט. שלמה ומלכת שבא

ל. שלמה – מלך והדיוט

לא. ירבעם

לב. עמרי ואחאב

לג. אליהו ועובדי הבעל

לד. יונה

לה. גלות עשרת השבטים

לו. הכותים

לז. חזקיהו ומפלת סנחריב

לח. חזקיהו וישעיהו

לט. שכר שלוש פסיעותיו של מרודך־בלאדן

מ. מנשה

מא. צדקיהו המלך

מב. נבוכדנאצר

מג. יהויקים ויכניה

ז: חורבן בית ראשון

א. חורבן הבית

ב. תשעה באב

ג. על חורבות ירושלים

ד. סילוק שכינה

ה. הקדוש־ברוך־הוא בוכה

ו. אבל אבות

ז. דמו של זכריה

ח. יסורי הגולים

ט. על נהרות בבל

י. געגועים

יא. נחמה

ח: בין בית לבית

א. דניאל והתנין בבבל

ב. מתים שהחיה יחזקאל

ג. חנניה, מישאל ועזריה

ד. עזרא

ה. אנשי כנסת־הגדולה

ו. בימי מרדכי ואסתר

ז. דבורה ואסתר

ח. סעודת אחשוורוש

ט. בגתן ותרש

י. גדולת המן

יא. מחשבת המן

יב. מלשינות המן וגזרת אחשוורוש

יג. מפלת המן וגדולת מרדכי

יד. תליית המן

ט: בית שני בבניינו ובעבודתו

א. המקדש בתפארתו

ב. גניזת הארון

ג. כתר כהונה

ד. שמעון הצדיק

ה. מקדש חוניו

ו. דיופלוסטון של אלכסנדריא

ז. משפחות־כוהנים

ח. אלכסנדרוס מוקדון

ט. שעבוד יוון ומרשיעי ברית

י. אם הבנים

יא. בית חשמונאים

יב. בניין הורדוס

יג. העבודה בבית־המקדש

יד. ניסים בבית־המקדש

טו. כוהנים זריזים

טז. קרבן פסח

יז. העומר

יח. הבאת ביכורים

יט. עבודת יום־הכיפורים

כ. נטילת לולב

כא. ניסוך־המים

כב. שמחת בית־השאוּבה (השואבה)

כג. פרשת־המלך

כד. שמיני־עצרת ומוצאי־החג

כה. עלייה לרגל

כו. עלייה בשעת הגזרה

כז. חוכמתם של בני ירושלים

י: חורבן בית שני והארץ

א. קודם החורבן

ב. על מה חרבה הארץ?

ג. רשעת אדריאנוס

ד. בני ציון היקרים

ה. הקדוש־ברוך־הוא מתאבל

ו. מנחם

ז. אבלי ציון

ח. מיום שחרב בית־המקדש

ט. תנחומים

ספר האגדה: חלק שני

יא: מעשי־חכמים

א. רבי שמעון בן־שטח

ב. חוני המעגל וזרעו

ג. הלל הזקן

ד. עקביא בן־מהללאל

ה. רבן גמליאל הזקן

ו. ר' צדוק ובנו ר' אלעזר

ז. בית־שמאי ובית־הלל

ח. יונתן בן־עוזיאל

ט. שמואל הקטן

י. רבן יוחנן בן־זכאי

יא. ר' דוסא בן־הרכינס

יב. ר' חנינא בן־דוסא

יג. רבן גמליאל (השני)

יד. ר' אליעזר (הגדול) בן־הורקנוס

טו. ר' יהושע בן־חנניה

טז. נחום איש גם־זו (גמזו)

יז. ר' טרפון

יח. ר' עקיבא

יט. עשרה הרוגי מלכות

כ. ר' מאיר, אלישע בן־אבויה (אחר), ברוריה

כא. רבי שמעון בן־יוחאי ובנו רבי אלעזר

כב. ר' יוסי בן־חלפתא ובנו ר' ישמעאל

כג. ר' יהודה בר אלעי

כד. ר' אלעזר בן־שמוע ובנו ר' שמעון

כה. רבן שמעון בן־גמליאל

כו. ר' פינחס בן־יאיר

כז. ר' יהודה הנשיא (רבי, רבנו הקדוש), ר' חִיא הגדול ובניו

כח. בר קפרא

כט. ר' שמעון בן־חלפתא

ל. ר' חנינא בר חמא

לא. ר' אושעיא הגדול בן־ר' חמא

לב. ר' יהושע בן־לוי

לג. ר' יוחנן (בן־הנפח) ור' שמעון בן־לקיש (ריש־לקיש)

לד. ר' יהודה נשיאה (ר' יודן נשִיָא)

לה. ר' אלעזר בן־פדת

לו. ר' אבהו

לז. ר' זירא (זעירא)

לח. רב (ר' אבא בר איבו)

לט. שמואל

מ. רב יהודה (בר יחזקאל)

מא. ר' ירמיה

מב. רב הונא

מג. רב חסדא

מד. רב ששת

מה. רב נחמן (בר יעקב)

מו. רבה (בר נחמני)

מז. רב יוסף

מח. אביי (בר כיליל?)

מט. רבא (בר יוסף בר חמא)

נ. רב פפא

נא. רב אשי

נב. נשיא וראש־גולה

נג. שבחם של חכמים

נד. ראשונים ואחרונים

נה. חכמי ארץ־ישראל וחכמי בבל

נו. חכמי בית־המדרש בכניסתם ויציאתם

נז. מיתתם והספדם של חכמים

ספר האגדה: חלק שלישי

א: ישראל ואומות־העולם

א. חיבתם של ישראל

ב. בין ישראל לעמים

ג. טיבם של ישראל

ד. ישראל וייסורים

ה. סימניהם של ישראל

ו. פושעי־ישראל

ז. ישראל אגודה אחת

ח. שונאיהם ואוהביהם של ישראל

ט. אין מזל לישראל

י. ישראל קיימים לעולם

יא. טהרת המשפחות בישראל

יב. גרים בישראל

יג. גרי אריות (כותים)

יד. אומות העולם

ב: ארץ־ישראל

א. הארץ וישראל

ב. הארץ ויישובה

ג. חיבת הארץ

ד. קדושת הארץ

ה. תורת הארץ

ו. ערכה של הארץ

ז. ארץ זבת חלב ודבש

ח. ירושלים

ג: לשון

א. לשון־הקודש

ב. לשון הקודש ושאר לשונות

ג. דקדוק בלשון

ד: גלות

א. קשי הגלות ושעבוד מלכויות

ב. ישראל לחרפה בגויים

ג. הקדוש־ברוך־הוא שותף בצערם של ישראל

ד. שומר ישראל

ה. “שומר, מה מלילה?”

ה: גאולה וימות־המשיח

א. גנזי צרות וגנזי־ישועות

ב. זכות אבות

ג. הקץ

ד. עקבות המשיח

ה. גאולה וקיבוץ גלויות

ו. יום חושך ואור

ז. משיח

ו: לעתיד לבוא

א. הטובה העתידה

ב. תחיית המתים

ז: תורה

א. שבחה של תורה ותלמוד תורה

ב. במה התורה נקנית ובמי מתקיימת

ג. תורה לשמה

ד. מלמדי־תורה ודרכי־לימוד

ה. לומדי־תורה ודרכי־תלמוד

ה. רב וחבר. שימושה־של־תורה

ו. כבוד התורה ולומדיה

ז. תלמיד־חכם ועם־הארץ

ח. תורה שבעל־פה

ט. כתבי־הקודש ושאר ספרים

י. לשון־תורה ותרגום

יא. תלמוד ומעשה

יב. מצוות התורה

יג. סייג לתורה

יד. סתרי־תורה

ח: חוכמה, נבואה ושירה

א. חוכמה

ב. נבואה ורוח־הקודש

ג. שירה

ט: שבת, ימים־טובים וצומות

א. שבת

ב. קידוש־החודש ועיבור־השנה

ג. ראש־השנה ויום־הכיפורים

ד. רגלים

ה. חנוכה ופורים

ו. מגילת תענית

ז. צומות

ספר האגדה: חלק רביעי

י: הקדוש־ברוך־הוא ובין אדם למקום

א. הקדוש־ברוך־הוא

ב. פמליא של מעלה

ג. עבודה־זרה

ד. מינים

ה. בין אדם למקום

ו. תפילה

ז. ברכות

יא: טוב ורע

א. יצר־טוב ויצר רע

ב. מצווה ועברה

ג. צדיק ורשע

ד. תשובה

ה. שכר ועונש

ו. העולם הבא

ז. גן־עדן וגיהנום

ספר האגדה: חלק חמישי

א: אדם וצרכיו

א. אדם בלידתו, בזקנתו ובמיתתו

ב. נשמתו של אדם

ג. הנאת האדם

ד. אכילה ושתייה

ה. דרך־ארץ בסעודה

ו. בגדיו של אדם

ז. רחיצה וסיכה

ח. רפואת הגוף

ט. שמירת הגוף

י. מזונותיו של אדם. עניות ועשירות

יא. יגיע כפיים

יב. עבודת אדמה ומשא־ומתן

ב: ביתו של אדם

א. נישואים

ב. טיבה של אישה

ג. דברים שבינו לבינה

ד. בנים וגידול בנים

ה. כיבוד אב ואם

ג: בין אדם לחברו

א. דרך ישרה ושם טוב

ב. כבוד הבריות

ג. אהבת הבריות ושנאת הבריות

ד. חבר

ה. מידות ודרך־ארץ שבין אדם לחברו

ו. גנבה, גזלה ושפיכות־דמים

ז. אונאה וגנבת־דעת

ח. השבת־אבדה

ט. פועלים ועבדים

י. רחמים על הבריות

יא. צדקה

יב. דרכי צדקה

יג. גבאי־צדקה

יד. גידול יתומים ופדיון־שבויים

טו. גמילות־חסדים

טז. הכנסת־אורחים

יז. פיקוח־נפש והצלתה

יח. ביקור־חולים

יט. קבורת־מתים וניחום־אבלים

ד: מידות ודעות

א. שלום ומחלוקת

ב. הכרעה לכף־זכות וחשד

ג. תוכחה, חנופה וצביעות

ד. לשון־הרע וגילוי־סוד

ה. אמת ושקר. נדרים ושבועות

ו. לשון נקייה וניבול־פה

ז. שתיקה ודיבור

ח. כעס

ט. ענווה וגאווה

י. בושת־פנים ועזות־פנים

יא. שמחה ועצבות. שחוק וקלות־ראש

יב. קבלת־ייסורים

יג. מיצוי המידות

ה: ציבור ומדינה וצרכיהם

א. יחיד וציבור

ב. העמלים עם הציבור ומזכי הרבים

ג. פרנס על הציבור

ד. מלך

ה. דין ודיינים

ו. מקח שוחד ומשוא־פנים

ז. פשרה ולפנים משורת הדין

ח. בתי־דינים וסדר־הדין

ט. ערי מקלט

י. לתקנת הרבים

יא. צרת רבים ותענית ציבור

יב. מלחמה

ספר האגדה: חלק ששי

א: עולם ומלואו

א. העולם

ב. השמים והמאורות

ג. הארץ

ד. ברקים ורעמים, עננים וגשמים, קשת וזוועות

ה. אש, רוח

ו. ימים ונהרות

ז. זהב ואבנים טובות

ח. עשבים ואילנות

ט. מיני בריות

י. עופות

יא. שרצים ורמשים

יב. בהמות וחיות

יג. שיחות עוברי־דרכים

יד. בני אדם

ב: ענייני ניחוש ורפואות

א. מזל

ב. חלומות

ג. מזיקים

ד. כשפים ואחיזת עיניים

ה. לחשים ורפואות

ו. דרכי אמורי וסימנים

ז. עין הרע

ג: משלים, פתגמים ומבטאים

א. משלים

ב. פתגמים ומבטאים

ד: תערובת

א. דברים שבמניין

ב. עניינים שונים

s יצירות מתורגמות

 

הדיבוק / ש' אנסקי

דון קישוט איש למנשא / מיגל דה סרואנטס

תל אביב: דביר, 1937

וילהלם טל / פרידריך שילר

יוליוס קיסר (מערכה ראשונה) / וויליאם שייקספיר


ראו גם ביאליק ביידיש (באתר חיצוני לפרויקט בן־יהודה)

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של חיים נחמן ביאליק

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אורה ברמן
 • אילנה רונן
 • אלי דיין
 • אלירן ברמי
 • אלקנה דוד
 • אמיר ברטוב
 • אסף ברטוב
 • אסף ברקת
 • אתי גודר
 • בלהה ארגון
 • בנימין בן־ציוני
 • ברוריה בן-ברוך
 • ברוריה שרון
 • ברק שקד
 • בתיה שוורץ
 • ג"ס
 • גלי סנדיק
 • דליה יעקבי
 • דנה פז פרינס
 • דניאל פריש
 • דפנה מרון
 • דפנה פילובסקי
 • דרור אבנרי
 • הדר בן-יהודה
 • היידי דאן-הלוי
 • הילה לוי
 • זאב ערבות
 • זהבה שוורץ
 • חגית עופרן
 • חיים לוי
 • חנה טל
 • חנה מורגנשטרן
 • טוני נגל
 • טלי אוקמן
 • טלי אלמוג
 • ירון גונן
 • ישעיהו ברוט
 • ישראל ויסברוט
 • ישראל לוין
 • מיה קיסרי
 • מינה סלונים
 • מרגלית מנדלסון
 • מרדכי אפלבאום
 • מרים קורקין
 • מתי שפרירי
 • נאוה בת-צו"ר
 • נאוה שגיב
 • נורית רכס
 • נורית שושני
 • נילי אפשטיין
 • נירה פרדקין
 • נעה אופנהיים
 • נעה אורן
 • סיון רדט
 • עדי ארמוזה
 • עדינה קופלמן
 • עדנה הדר
 • עופר סמוכה
 • עמירה ביידר
 • ענבל אגוז
 • ענת סטולרסקי
 • ערן גרף
 • צאלה זילכה
 • צוות DP: נחום ונגרוב; טל בנאבידור; סיגל אלון; “white_cat”
 • צחה וקנין
 • ראובן ריבלין
 • רבקה קולבינגר
 • רות קרטמזוב
 • רות ששון
 • רותי לרנר
 • רחל אוסטרובסקי
 • רינה גולן
 • רקפת בן-נון
 • שושי סרברו
 • שלומית אפל
 • שלי אוקמן
 • תמר ניצן
 • תמר קליין

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • אורה ברמן
 • איילת צנקל
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • דרור איל
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • משה נועם
 • נורית רכס
 • ניצן ורדי
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין־כרמל
 • רותי פחימה אילן
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • רן נוה
 • שלי אוקמן
 • שלמה טיקוצ’ינסקי

סרקו

 • הילה לוי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
קישוריוֹת חיצוניות (תיפתחנה בלשונית חדשה)
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של חיים נחמן ביאליק

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אורה ברמן
 • אילנה רונן
 • אלי דיין
 • אלירן ברמי
 • אלקנה דוד
 • אמיר ברטוב
 • אסף ברטוב
 • אסף ברקת
 • אתי גודר
 • בלהה ארגון
 • בנימין בן־ציוני
 • ברוריה בן-ברוך
 • ברוריה שרון
 • ברק שקד
 • בתיה שוורץ
 • ג"ס
 • גלי סנדיק
 • דליה יעקבי
 • דנה פז פרינס
 • דניאל פריש
 • דפנה מרון
 • דפנה פילובסקי
 • דרור אבנרי
 • הדר בן-יהודה
 • היידי דאן-הלוי
 • הילה לוי
 • זאב ערבות
 • זהבה שוורץ
 • חגית עופרן
 • חיים לוי
 • חנה טל
 • חנה מורגנשטרן
 • טוני נגל
 • טלי אוקמן
 • טלי אלמוג
 • ירון גונן
 • ישעיהו ברוט
 • ישראל ויסברוט
 • ישראל לוין
 • מיה קיסרי
 • מינה סלונים
 • מרגלית מנדלסון
 • מרדכי אפלבאום
 • מרים קורקין
 • מתי שפרירי
 • נאוה בת-צו"ר
 • נאוה שגיב
 • נורית רכס
 • נורית שושני
 • נילי אפשטיין
 • נירה פרדקין
 • נעה אופנהיים
 • נעה אורן
 • סיון רדט
 • עדי ארמוזה
 • עדינה קופלמן
 • עדנה הדר
 • עופר סמוכה
 • עמירה ביידר
 • ענבל אגוז
 • ענת סטולרסקי
 • ערן גרף
 • צאלה זילכה
 • צוות DP: נחום ונגרוב; טל בנאבידור; סיגל אלון; “white_cat”
 • צחה וקנין
 • ראובן ריבלין
 • רבקה קולבינגר
 • רות קרטמזוב
 • רות ששון
 • רותי לרנר
 • רחל אוסטרובסקי
 • רינה גולן
 • רקפת בן-נון
 • שושי סרברו
 • שלומית אפל
 • שלי אוקמן
 • תמר ניצן
 • תמר קליין

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • אורה ברמן
 • איילת צנקל
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • דרור איל
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • משה נועם
 • נורית רכס
 • ניצן ורדי
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין־כרמל
 • רותי פחימה אילן
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • רן נוה
 • שלי אוקמן
 • שלמה טיקוצ’ינסקי

סרקו

 • הילה לוי