רקע
אליעזר שטיינמן
אליעזר שטיינמן
(1892‏-1970)
סופר, עיתונאי, מסאי ועורך עברי ויידי שפעל בפולין ובישראל. חתן פרס ביאליק (1959) ופרס ישראל לספרות עברית לשנת תשכ"ג.


l פרוזה

 

הבן הנודד: ספור

ורשה: תרבות, תרפ"ג

אסתר חיות: רומן בשני חלקים

ורשה: א“י שטיבל, תרפ”ג 1922

ספורים

ורשה: א' שטינמן, תרפ"ג

זוגות: ספור בשני חלקים ופתח דבר

ברלין-תל אביב: א“י שטיבל, תר”ץ

דודאים: ספור

תל-אביב: כתובים, תרצ"א

סודות: ספור קורות אני והיא, בשני חלקים בתוספת יומן כמבוא

תל-אביב: א. י. שטיבל, תרצ"ה

בר מינן דו-פרצופי: ספור

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ד

משלים וגם סיפורים: לנוער ולכל בית ישראל. מיסודו של המגיד מדובנה

תל אביב: כנסת, תשי"ז

כתבי אליעזר שטיינמן

תל-אביב: הועד למען כתבי א. שטיינמן, תשט“ז–תשי”ח

ההר הירוק: סיפורים

תל אביב: תרבות וחינוך, 1965


מערת המכפלה

הרועה והמלכה

כחתן אל חופתו

דונה גרציה על ערש מותה

האהבה בחיק המוות

קורות איש לפידות

בר־מינן דו־פרצופי

הבכי על הידיד

רגע קטן

מקור הברכה

ההר הירוק

עין לא ראתה: סיפורים

תל אביב: תרבות וחינוך, 1967

פעמוני לילה

הבדלה על הפרח

בדרך מבית העלמין

אגרת מרחוק

חשבון בלילה

הידד

כי בשמחה תצאו

קין והבל

ללא מקום

אחד שהוא אחר

עליתי ברגל אל הרבן

בנוה שאנן

ההלך והגנן

האיש אשר שכח את שמו

עין לא ראתה

המלך עייף: ספור בשני חלקים

תל אביב: תרבות וחינוך, 1968

חלק ראשון: בן פורת יוסף

חלק שני: המלך במסבו

תכריכים ירוקים: עזה כמות אהבה

תל אביב: מיטב, תשל"ב

ידיד נפש

בר־מינן חי

שעטנז

מטרות

אדם ההגזמה

המפתחות והמנעולים

גן־עדן הבטלה

גשר המחשבות

האהבה והאיבה

בני רשף

העוגן שלי

נפטרים

צלילי ארגמן

תל אביב: מיטב, תשל"ב 1972

צלילי ארגמן

בני נוף השפע המקולל

בליל החתונה

דוד מדוד יאמץ

דודי נתן

בין הגבולין

שיחות עם הנכדה

תל-אביב: ספרית פועלים, תשמ"ג 1983

אנחנו ניצבים היום שנינו

לא כדאי לבכות

פרח השמים

חלב עם תמונה

שיח ושיג

שיחות עם נכדה קבוצה ב'

שאלות ותשובות

מנשיקות פיה

חיים של עבודה

ילדים

השם הבורח

התינוקת בגידולה

האורחת הקטנה

סמדר

מורינו ורבותינו התינוקות

פלאי מעשיות

תל אביב: מחברות לספרות, תשנ"ז 1997

a מאמרים ומסות

 

דוד פרישמאן

מתוך “כל כתבי דוד פרישמן ומבחר תרגומיו”, כרך י"ז, ורשה: ספרות, 1914

הבחירה בארץ הבחירה: פרקי תש“ה – תשט”ז

תל אביב: [חמו"ל], תשט"ז

הכל חולף (פתיחה)

תש"ה

תש"ו

תש"ז

תש"ח

תש"ט

תש"י

תשי"א

תשי"ב

תשי"ג

תשי"ד

תשט"ו

תשט"ז

חזק!

השטן בקרית האמנים

תל אביב: ספרית פועלים, תשנ"ב 1992

מבוא / ד"ר תקוה מרוז [מוגנת בזכויות יוצרים]

אמנות של קידושין

המובן והבלתי־מובן באמנות

אמנות

זרעים

יחדיו

השטן בקרית האמנים

בין גבורה וסנסציה לרוח הקודש

בין סיטרא דא לסיטרא אחרא

החסיד והמשורר

הלשון על האבניים

תבוסת הסיפור

מחשבות בזמנן

הגעגועים על “הקורא הנכבד”

זמן חיינו: מחקרים ומסות

תל־אביב: תשט"ז [1956]

כרך ג'

א. פרקי אדם

פרקי אדם

תהילה לאשה

פרשת זקנים

טעם זקנים

זמן חיינו ואורך ימינו

מדרש לילה

בסוד שיח עם המות

המות עלה בחלונותינו

במערת המכפלה

עמוד המדע

עמוד האמנות

אמנות של קידושין

פרשת תרומה

חמדת הנצח

חזות קשה לאמנות הלשון

פליאות יום־יום

מסך עשן

ארבע כוסות

קשרי תרבות

סודו של סוקרטס

חיים גמורים

שיחת היום על עולם המחר

ב. שער הספר והסופר

עט הסופר

הסופר הראשון

משורר השכל הראשון

הסוס, החמור והשיר

אין אוהבים סופרים

המשפט על פלובר

ספרים גנוזים

סופר מהו אומר

המהפכה באספקלרית המשורר

גורלו של שלמה החכם

שירי אהבה

השיר במשפט

געגועים על יפי הרוח

הספרות בבית הספר

שקיעת הטעם הטוב

הפרידה והפרודה

לקול החליל: מסות, בשעפים מחזיונות

תל אביב: תרבות וחינוך, (1968)

במעגל הדורות

תל-אביב: עם עובד, תש"ד

בּראש המעגל

אהבת־ציוֹן – אהבת עוֹלם

מיכל דמעה

חתן־שירה

פייארבֱרג בּעינינוּ

בּעד מנדלי

טבילת הזעם (מפּי דוד פרישמן)

ציוּן לבן-עמי

הלל צייטלין

פּעם בּבית בּרנפלד

נחלשתי…

נוּסח אוֹדיסה

אנוֹש בּאנוֹש לא פּגע

גוֹרדוֹן וּמלוֹאוֹ

הלך-נפש

בּילינסוֹן יקר

יוֹסף אהרוֹנוֹביץ

על-פּה

חזיוֹנוֹת ניתזים

פרודות: פרקים לפי אלף-בית

תל אביב: תרבות וחינוך, תשכ"ה 1965

משיחיות: קובץ מאמרים

תל אביב: כתובים, תר"ץ

צרור מפתחות: פרקי עיון על אדם וגורלו

תל אביב: אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תש"י

ברכי נפשי: מסות

תל אביב: תרבות וחינוך, (1965)

פך השמש

תל אביב: מיטב, תשל"ג)

ידיד נפש

בר־מינן חי

שעטנז

מטרות

אדם ההגזמה

המפתחות והמנעולים

גן־עדן הבטלה

גשר המחשבות

האהבה והאיבה

בני רשף

העוגן שלי

נפטרים

שער הוכוח: סדרה של הרצאות ומאמרים: בירורים והסברים למחלוקת הדעות בבעיות החברה והאמנות

תל אביב: א' מוזס, תרצ"ג

ילקוט מאמרים: לבתי ספר התיכוניים

כפר הירוק: מוציא לאור לא ידוע; דפוס אחדות, תשי"ח

ילקוט מסות

תל אביב: יחדיו, (תשל"ב)

במזרה הזמן: (לתולדות ספרותנו החדשה)

תל-אביב: אמודאים, תרצ"א

היסוד בחנוך: מאמרים

תל-אביב: כתובים, תר"ץ

שחור על גבי תכלת: קובץ מאמרים, תרצ“ו-ת”ש

תל-אביב: חמו“ל, ת”ש

ספר המאמרים

ורשה: דרכים, תרפ"ד

חיים של שפע

תל אביב: עם עובד - תרבות וחינוך, (תשל“ח-תש”מ)

בשער הספר

מסה על המסות

ד' אמות של ספרות

תבוסת הספור

אותיות וספרות

על טהרת האמנות

אמנות המחשבה

ודע את עצמך

הכסיל על הבמה

עבודת אלוהים של סוקרטס

תהלה למלים

על ספרים וסופרים

געגועים על “הקורא הנכבד”

בראי השירה

בכנף השיר

אמן לדור

ענוותנותו של האמן

ספר, סופר, מספר

הדרך אל הספר

חוש ההומור

צבעי הקשת

אמנות הספור

שאלות שאינן יורדות מעל הפרק

מבקרים, סוקרים ומעשי־סיקריקי

דפי חיבור וחיסור

הגיון בשיר

עתר ענן אבק

הספר הטוב והספר המענין

אהבת הגאון

ללא שלמי תודה

סופר המופת

שקיעת הרומן הביוגרפי

ספרים חדשים וישנים

בין חיים למתים

כהן ונביא

עולם ללא חסר וללא אושר

מלחמת העולמות

עתים לספרות

יצר הטרגדיה

אקדמות לספרות ההשכלה

דעת יחיד על פרסים רבים

"אל הערפל אשר שם"

נקודות

אגרות חכמים ושיחותיהם

הכל עורכים

מבחר ואין בוחר

והכל שוחטין

על נמרים וחתולים

פרקי קטגוריה וסנגוריה

על הספרות

קליפת נוגה

על חופש הדיבור

דור תהפוכות

עולם ללא רחמנות

ספרות של שבט נפתלי

מיתוס בן־זמננו

האם ידע פרויד עברית

ספרות ילדים

סופר לסופרים

האמן בדרך היסורים

הספרות בבית הספר

השירה בעמק החיים

האם קיימת עוד ספרות עברית

עלים מעץ הדעת: אמרות

תל-אביב: ספרית פועלים, תשמ"ט 1988

טיולים בפרדס אליעזר שטיינמן: ליקוטים מתוך כתביו

תל אביב: דביר, תשל"ח 1977

j זכרונות ויומנים

 

כה אמר פרישמן: פרקי שיחות וזכרונות

מרחביה: ספרית פועלים, 1950

מדור אל דור: פרקי שיחות וזכרונות

תל-אביב: מ. ניומן, תשי"א

בצל מנדלי

עם ביאליק

סדר פרישמאן

מחבואים (א. א. קבק)

מדריגתו של אנכי

מפי יעקב רבינוביץ

האיש ומקלו (י. קרני)

השכן הקרוב (י. ח. רביניצקי)

פסוקי הפטרה

פני עצמי

תל אביב: מיטב, תשל"ב 1971

v עיון

 

באר החסידות: ספר על אדמו"רי גליציה והונגריה: תורות, שיחות וסיפורים

תל-אביב: כנסת, תשכ"א

באר התלמוד

תל-אביב: מסדה, 1963–1965

ספר שער החסידות: תורות, שיחות, סיפורים ופרקי תולדות של חכמי החסידות מזמן הבעש"ט ועד ימינו, בצירוף מבואות והערכות

תל-אביב: מ. ניומן, תשי"ז 1957

גן החסידות

ירושלים: המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תשי"ז 1957

צנצנת המן: פרשיות-עיון וסיפורי-מעשיות על גדולי התורה לדורותיהם: בלימוד ובדרוש, במידות ובהתנהגות, בתורת המיסתורין ובפרקי מוסר, בפתגמי-חכמה ובשיחות-חולין

תל אביב: מורשת, תשכ“ד-תשכ”ח

ספר השמות של רחובות תל אביב / בעריכת בנימין מינץ ואליעזר שטיינמן …

תל אביב: המעביר, תש"ד

ספר הבעש"ט

ירושלים: מכון להוצאת ספרי קבלה, מחשבה, חסידות, תשמ"ג

רבי ישראל בעל שם טוב

ירושלים: המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תש"ך

בריסק-דליטא / העורך - אליעזר שטיינמן.

ירושלים: חברת אנציקלופדיה של גלויות, תשט"ו 1954

זהרים: קובץ לזכר לייב גלאנץ

תל-אביב: מכון תל אביב למוסיקה דתית יהודית - האקדמיה לחזנות, תשכ"ה

ספר המעלות: פרשיות מחיי אנשי שם בישראל, מגילות, תעודות וצוואות / ערוך ומסודר בידי אליעזר שטיינמן.

תל אביב: י' צ’צ’יק, תשט"ז

כתבי המגיד מדובנה

תל אביב: כנסת, תשי“ב-תשי”ג

בנתיבות האמונה: ט"ו פרקים

תל אביב: דפוס אחדות, תש"ג

ספר בר מצוה / [עורך] א. שטיינמן.

תל אביב: מסדה, (1962)

ספר מאה שנה: דוגמת הספר, התכן והמפתחות / סודר ונערך בידי יצחק טריואקס, אליעזר שטינמן; השתתף בלקט חומר יעקב יערי-פולסקין.

תל אביב: י. טריואקס, ת’פ’ר’י’ח' תרצ"ח 1938

s יצירות מתורגמות

 

הנזירה ביאטריסה: מיסטריון בשלש מערכות / מוריס מטרלינק

מוסקבה: שטיבל, 1918

מונה ונה: מחזה בשלש מערכות / מוריס מטרלינק

מוסקבה: שטיבל, תרע"ח

חלכאים ונדכאים: רומן / פיודור דוסטוייבסקי

תל אביב: נ' טברסקי, תש"ז 1947

בדד: ספור / אוגוסט סטרינדברג

ורשה; ברלין: חברת אחיספר, תרע"ג

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אליעזר שטיינמן

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אמיר ברטוב
 • ברוריה שרון
 • גליה גזית
 • דפנה פילובסקי
 • הניה וילף
 • ורדה ברגמן
 • זהבה שוורץ
 • חווה ראוך־סטקלוב
 • חנה וכטל
 • חנה נבון
 • יונה שורק
 • יואל דונחין
 • יעל ריישר
 • לאה ברזילי
 • מירה ברק
 • נאוה פריימן
 • נורית לוינסון
 • נועה הורן
 • נגה דורון ארד
 • עדינה קופלמן
 • עדנה פולאק
 • קטיה בנוביץ'
 • רונית שפינדל
 • רותי לרנר
 • רבקה קולבינגר
 • שי כהן
 • שילה גל ז"ל
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • שלי אוקמן
 • שמעון לאור
 • תאיר אלוף
 • תמר קליין

הגיהו

 • אייל דולב
 • גדעון ביגר
 • דליה יעקבי
 • יהודית להב
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • צפורה ניצן
 • רותי פחימה-אילן
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • רן נוה
 • שלי אוקמן

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אליעזר שטיינמן

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אמיר ברטוב
 • ברוריה שרון
 • גליה גזית
 • דפנה פילובסקי
 • הניה וילף
 • ורדה ברגמן
 • זהבה שוורץ
 • חווה ראוך־סטקלוב
 • חנה וכטל
 • חנה נבון
 • יונה שורק
 • יואל דונחין
 • יעל ריישר
 • לאה ברזילי
 • מירה ברק
 • נאוה פריימן
 • נורית לוינסון
 • נועה הורן
 • נגה דורון ארד
 • עדינה קופלמן
 • עדנה פולאק
 • קטיה בנוביץ'
 • רונית שפינדל
 • רותי לרנר
 • רבקה קולבינגר
 • שי כהן
 • שילה גל ז"ל
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • שלי אוקמן
 • שמעון לאור
 • תאיר אלוף
 • תמר קליין

הגיהו

 • אייל דולב
 • גדעון ביגר
 • דליה יעקבי
 • יהודית להב
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • צפורה ניצן
 • רותי פחימה-אילן
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • רן נוה
 • שלי אוקמן