רקע
דב סדן
דב סדן
(1902‏-1989)
חוקר ספרות, סופר, מתרגם, פובליציסט וחבר הכנסת. חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וחתן פרס ישראל לחכמת ישראל לשנת 1968.


t שירה

 

צלילים

l פרוזה

 

באלכסון: ספורים ובדומה להם

תל אביב: גזית, תש"ב

הסיפורים שבספר, נתחברו בשנת תרפ"ז –תרצ’א במקומות טלטולי בארצנו (בנימינה, בית-אלפא, זכרון-יעקב, פתח-תקוה, טבריה) בגולה (בסכסוניה התחתית), וכולם נדפסו בכתבי-עת (“דבר”, “הפועל-הצעיר”, “מאזנים”, “גזית”), רובם סמוך לחיבורם, ומיעוטם לאחר זמן, בכינוסם עתה לא הוטלו בנוסחתם הראשונה שינויים, זולת תיקוני לשון. דקדוק, כתיב, פיסוק ואילו השמטות קטנות. הסיפורים לא נדפסו לפי סידור כרונולוגי של כתיבתם אלא לפי ענינם למדוריהם.

צאלי הכפר

אבל מה הוא עשה?

הצל הטוב

במגרש

צללי מלחמה

המדחום

דחי

במעלה

מעבר

מוצאי שלום

בין רום ושקע

אלישע

הפלא

בגן הריק

בסוגר

הצלב

על מות

אבק מולדת

מסע

שלבים

בצל הכליה

שכול

לויה אחרונה

פרקי שלשום

בני כפרנו

סיפור שבע חומות

קונטרס הוכוח

בדיליז'נס

במסדרונו של עולם הבא

מעשים שהיו כך היו: עשרה ספורים קצרים

a מאמרים ומסות

 

אבני בדק: על ספרותנו, מסדה ואגפיה

תל אביב: הקבוץ המאוחד', תשכ"ב 1962

שלוש הערות: הקדמה ל"אבני בדק"

I

מסת־מבוא ל"אבני בדק" (מאמר א‘: מסגרת ובדיקתה; מאמר ב’: מסלול ופיתולו; מאמר ג‘: מסכת כלים; מאמר ד’: שרשים ונופים; מאמר ה‘: מרכזים ומרכז; מאמר ו’: אל השיתין)

II

שירה ומיבחרה

לחשבון הבית

III

לספרות המערב

בסוּגיית התרגום

תרגומי־בית

בין לעז ונכר

IV

בין סמכוּת להכרעה

ללשוננו נגביר

רשות הלשון

לדמות לשוננו ודרכה

לשון ולשונות

    א'

    ב'

V

בין לשון לאחותה

לביתי

קתידרה ליידיש

אחותנו את

על הנצח וכו'

VI

לביקורת הביקורת

שיחה בביקורת

מובן ושאינו־מובן

צחוק מרחוק ומקרוב

מבעד לדמעות

VII

על זאת

צנזורה

    א'

    ב'

קואליציה 

VIII

בין שמש ושבולת

בינה במקרא

בשוב נידחים

ספר הבגרות

על שלש תשובות

על הגבורה

על קידוש השם

אבני בחן

תל אביב: מחברות לספרות

אבני בוחן: הקדמה

I

עוגב רחל (על רחל מורפורגו)

בין השמשות (עם כל שירי נפתלי הירץ אימבר)

אבי המשחק (סביבי אברהם גולדפאדן)

בעל הפנקס (על זכרונות דוד ישעיהו זילברבוש)

שר ההומור (ששה מאמרים) (על שלום עליכם)

משל-השקמה (על נחום סוקולוב)

מזג טוב (על א. ל. לוינסקי)

בין שני נהרות (על שמריהו לוין)

II

אל השתין (על ח. נ. ביאליק, מאמר א‘: באפילת הסתירה; מאמר ב’: לאור המזיגה; מאמר ג: המשולש)

בלב הערבה (לשירת שאול טשרניחובסקי)

בין זעף לחנינה (על ז. שניאור)

הדרך לשירת השלוה (על האידיליות של דוד שמעוני)

שירת הערער (על יעקב לרנר)

במעגל-ביניים (על שמעון גינזבורג)

יד החזון (על שירת יוסף צבי רמון. מאמר א‘: גינה אחות לנו; מאמר ב’: חלום ושליחות; מאמר ג': פינקס המאמין)

עיטורי בלדה (על שמשון מלצר)

בשער הנגינה (על אברהם איסר יוסקוביץ)

בין ליבנה לאורן (על זרובבל גלעד)

בסירה עטורת-ציצים (ציון לאגדה אקר)

III

בשדה-הקפיצה (על ש. בן-ציון)

בדרך לענווי-עולם (חתך בסיפורי י. ח. ברנר)

פנס ביער (על ג. שופמן)

המרחק הנורא (לנובילות של י. ד. ברקוביץ)

מעבר למראה (על ש"י עגנון, מאמר א‘: עם ארבעת הכרכים; מאמר ב’: מבוכה וגלגוליה; מאמר ג‘: מבית לפשטות; מאמר ד’: קונצפט למכתב ברכה; מאמר ה': בסוגריים)

מלוא עין (על ח. הזז)

בין מורא ופלא (על ברוך פישקו)

IV

בין-הצמדים (על אחד העם)

כנפי-עיט (על הרצל וסביביו, מאמר א‘: לצדי הדמות; מאמר ב’: פיסקאות מובלעות; מאמר ג‘: בקום חזונו; מאמר ד’: בין פתרון לחידה)

אביר התשובה (על נחום בירנבאום)

מקשה וזיזים (למשנתו של א. ד. גורדון)

משורר הקודש (לדמותו של הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק)

הרומנטיקן (דברי אזכרה על הלל צייטלין)

איש החומרה (מסות יעקב שטיינברג)

V

אומן מופלא (על ישראל רוחומובסקי)

בין סאטירה להומור (מכתב לאריה נבון)

VI

זמר עם (מאמר א‘: בין שיר למנגינה; מאמר ב’: בין בירור להשגה)

על מספר וסיפורו (עם ספרו של דוד כהן “אשר שמעתי וסיפרתי”)

משלי-עם בחרוזים (על ר' משה יצחק וולך)

VII

בשוב נידחים (עם תרגום הספרים החיצוניים)

אלה אזכרה בדמעות שליש (שלוש מאות שנה לגזירות ת"ח)

אבני גבול: על אישים ודרכים

תל אביב: מסדה, 1964

אבני גבול: שלוש הערות

I

כּרוֹז המיפנה (על משה הס)

האנונימוס (עם עצמות פינסקר)

בעל "חבצלת" (על ישראל דב פרומקין)

נועץ שרטון (על פרץ סמולנסקין)

בין השמשות (על נפתלי הירץ אימבר)

עוגב רחל (על רחל מורפוגו)

II

אביר התשובה (על נתן נחום בירנבאום)

כנפי עיט (על הרצל וסביביו)

III

בין סניגור לקטיגור, על יוסף שמואל בלוך

בין קברניט לעדה, על צבי פרץ חיות

נכד הרב, על מרדכי זאב ברודא

IV

בעל הפנקס (על זכרונות דוד ישעיהו זילברבוש)

בעל “המצפה” וסביביו, על שמעון מנחם לזר

בצל הקארפאטים, על ראובן פאהן

אָבני דור, על פינחס בן-סירה

V

שיור לקברניט, על אדולף שטאנד

לפרשת-תוגה, על קארל רוזנפלד

בדרך הביתה, על משה קלווארי (מאמר א‘: התחדשות וטיבה; מאמר ב’: עם ספרו)

קרבן עלומים, על ברנהארד שוטלנדר

VI

מבית לנפש, על זיגמונד פרויד (מאמר א‘: ליום גבורותיו; מאמר ב’: אורים בחשכה; מאמר ג': אימת הסתרים)

אבי יתומים, על יאנוש קורצ’אק (מאמר א‘: נכדו של זגג; מאמר ב’: פה ושם)

אבני גדר: על סופרים וספרים

שלוש הערות

I

בין מעין ליובליו, על ח. נ. ביאליק

    מאמר א: בין הגות וחזון

    מאמר ב: עודפה של שירה

    מאמר ג: עדוּת משולשת

    מאמר ד: בעניני נגינה

כמה פנים בשיר, על יעקב פיכמן

שירת השואה ומשוררה, על יצחק קצנלסון

במזל שיבה, על אריה לודוויג שטראוס

ןן

בשני נחיריך, על מנדלי מוכר ספרים

    מאמר א: ראשי פרקים

    מאמר ב: צבת ראשונה

    מאמר ג: בין שתי הלשונות

צדיק בדורותיו, על י. ח. ברנר

תשלום דיוקן, על ש"י עגנון

    מאמר א': בין צייר לשמאי

    מאמר ב': בשבחם של מיטיבי טעם

שלושה סיפורים וסביבתם (ברדיצ’בסקי, שופמן, עגנון)

בים רבים ליחיד, על יהודה יערי

III

בסודה של לשון, על חנוך ילון

בעל האוצרות, על ג. קרסל

פשר ודרכו, על משולם טוכנר

IV.

מלאכת מחשבת, על שלמה דיקמן

    מאמר א': חידה ופתרונה

    מאמר ב': נודר ומשלם

V

מאמר ישן ומבוא חדש לו, על ישורון קשת

בין בירור להשגה, על צבי וויסלבסקי

VI

סופר בשיחו, על יעקב רבינוביץ

אישי הסופר, על פישל לחובר

אבני זכרון

אבני מפתן: מסות על סופרי יידיש

תל אביב: י“ל פרץ, תשכ”ב

שלוש הערות

I

זמרי ברוד וירושתם

אבי המשחק (סביבי אברהם גולדפאדן)

שם דבר (על נחום מאיר שייקביץ. מאמר א‘: עם זכרונותיו; מאמר ב’: משפט וערעורו)

שר ההומור (ששה מאמרים) (על שלום עליכם)

נאמנות משולשת (על דוד פינסקי)

II

האורג: על יהואש

כיסופי גאולה: על ה. ליוויק (מאמר א‘: עם מגילת החזיונות; מאמר ב’: בין משכים למאחר)

כבשונה של שירה (על אהרן גלאַנץ-לעיעלעס)

סוד מכורה (על איציק מאנגר)

בין כפיפה לזקיפה

שלושה סעיפים

בקפלי דמויות

III

נוסח ז’ליחוב על איצי מאיר ווייסנברג וסביביו

בסוד ההיוליות על יואל מאסטבוים

אחוזה גדולה (על יוסף אופאטושו) (מאמר א‘: בין הווי ותולדה; מאמר ב’: כתום היום; מאמר ג': דבר מספד)

נוסח קורדון (על א. מ. פוקס)

מצבה (על בית ברגנר)

עיר וציירה (על הרץ ברגנר)

בינה בחשכה (על ישעיה שפיגל)

מבואי כפר (על יוסף ארליך)

IV

חטיבה ודרכה (על שירת יידיש בגליציה)

כפל בכורה (על שמואל יעקב אימבר)

דיוקן ומצבה (על בריש וויינשטיין)

שיטים פורחות (על דבורה פוגל)

לשירת המולדת (על יוסף פפירניקוב)

מוצאי שבת (על יחיאל לרר)

V

שומר החותם (על ישראל צינברג)

המבקר והיכלו (על שמואל ניגר) (מאמר א‘: דרכו של פוסק; מאמר ב’: תנופה והישג)

בעל מסות (על שלמה ביקל)

תיאטרון – גורל (על מיכאל ווייכרט) (מאמר א‘: דרך לתעודה; מאמר ב’: אוטופיה-למעשה)

VI

חומה (על א אלמי)

גוילים (על מנשה הלפרן)

אבני שעשוע

אבני שפה

אור זרוע: בינה בלשונותיו של שמשון מלצר

אחרית השעשועים

אלופי ומיודעי: אישים במעגל תנועת העבודה

אלכה ואשובה: דברים בעניני אמונות ודעות

ארחות ושבילים: מסה, עיון חקר

תל אביב: עם עובד, 1978

ארחות ושבילים - שלוש הערות

כרך א'

I. בין שיכחה וזכרון

מאמר א: האבכה בחודש החמישי

מאמר ב: על גזירות ת"ח

מאמר ג: פולין העדינה

מאמר ד: גולת ישראל הטבוחה

מאמר ה: אספקלריה קטנה

מאמר ו: תוכחה ומעשה שהיה

מאמר ז: כאֲבל אם וכאֵבל יחיד

II. בעקבי הלוח

מאמר א: הרהורי מועדים

מאמר ב: מכתב לעורך "לוח המעורר"

III. מרחוק ומקרוב – בין אמונות ודעות

מאמר א: שאלה ותשובה לה

מאמר ב: רוב דחיה ומעט קירוב

מאמר ג: קצת הרהורים בעניני תפילה

מאמר ד: בין שרשים לספיחים

מאמר ה: בין צדק לצדקה

IV. אגפים ובית

מאמר א: בין מיצר למרחב

מאמר ב: בין קודש לחול

מאמר ג: דגושין ורפויין

מאמר ד: בין הלכה למעשה

מאמר ה: בית מקרא

V. פרטות וכללות

מאמר א: בין ספרות־הדור לספרות־הדורות

מאמר ב: על ספרותנו – מסת־חיתום

VI. סעיפים קטנים

מאמר א: בענין האידיליה

מאמר ב: לביקורת הדגם וטיבה

מאמר ג: על פוגרום זוטא

מאמר ד: חצי נחמה וגם הוא מסופק

מאמר ה: עָניה של חריזה

מאמר ו: בת־השירה לעת־קרב

מאמר ז: בקו ההערכה

מאמר ח: חומר ורוח

מאמר ט: אשכנז וספרד

מאמר י: בין רומן לנובילה

מאמר י"א: בסימטת־האלמונים

מאמר י"ב: מומחים ללוָיות

VII. משוט בקהילות הקודש

מאמר א: סטרי-עיר וחינה

מאמר ב: גלינא – עיירה וזיוה

מאמר ג: סטאניסלאב – קהילה וסופריה

מאמר ד: בבין קריתיִם

מאמר ה: מרחוק תראה את טליסט

מאמר ו: בויבריק ובניה

מאמר ז: מאולסק עד ביסק

מאמר ח: טרנופול – תוכה וברה

מאמר ט: ברשאד – עיר וחמדתה

מאמר י: שפולה – עירו של סבא

מאמר יא: מורשת יהדות פולין

מאמר יב: לבוב המעטירה וזכרון אחריתה

מאמר יג: נפה ורחשה

מאמר יד: בקהילת אושויֶנצ'ים

מאמר טו: בירכּתי עיר-האבות

כרך ב'

I

שרשי שירה – על שאול טשרניחובסקי

מאמר א: חלוקה משולשת

מאמר ב: ערב חג זיקנתו

בין מזג לשירה – על יעקב פיכמן

מעלות השיר – על א.צ. גרינברג

מאמר א: שליחות ותודעתה

מאמר ב: סעיפים במגילת יוחסין

מאמר ג: עם גבורותיו

מלשון ללשון – על אברהם שלונסקי

בין שירה לשיר – על יוכבד בת-מרים

מאמר א: גאולת כיסופים

מאמר ב: חירות כפולה

שיבת-משנה – על אנדה עמיר

מאמר א: ממה שהיה

מאמר ב: אשה והיא משוררת

כליל-זמירות – על נתן אלתרמן

מאמר א: על מות לבן

מאמר ב: ויהי מי האיש…

מאמר ג: בין זיקה למצפון

אפלה וכוכבים בה – על לאה גולדברג

II מבואי עדות – על י.ח. ברנר

מאמר א: בין חקר לזכרון

מאמר ב: ואיך היו הדברים

במפולש – על גרשם שופמן

בית-מידות ואגפיו – על חיים הזז

מאמר א: עם י"ב ספריו

מאמר ב: זימוני שבטים

מאמר ג: בין סב לנכדו

מאמר ד: גרם-המעלות

מעמר ה: בין מדע ללשון

בין גילוי לעילום – על צבי ישראל שבייד

בכבודם של שני מסַפרים: על יהודה יערי ושרגא קדרי

הר וצלעותיו – על עמוס עוז

III

בין מזמור למצעד – על יעקב נתנאלי

בין מקור לתרגום – על שלמה שפאן

מאמר א: עם כתביו

מאמר ב: תורגמן ודרכו

פלאי־סגולה – על שלמה דיקמן

נתיב יאיר – על צבי מאיר שטיינמץ

IV

חומרת הקו – על שלמה צמח

מאמר א: ניצוץ של קוצץ

מאמר ב: אהבת שלמה

בין אפשרות לממשות – על אליעזר מאיר ליפשיץ

בין חקר ותוכחה – על אברהם יעקב בראור

בעל סיפורי-המעשיות – על מרדכי בן-יחזקאל

סביביו נשערה מאד – על אברם קריב

מאמר א: שלוש עטרות

מאמר ב: בין לאו להן

מאמר ג: פן ופנים

הולך חשכים ונוגה לו – יעל ירוחם טולקס,

V

זקן שבחבורות – על דויד זכאי

בין הקטבים – על שלמה לביא

בין עתון וספר – על ברכה חבס

פרקי יותם – על ישעיהו אברך

מאמר א: שבתו של מי ומה

מאמר ב: בהתלכד המה והאיך

שליח ודרכו – על משה ישי

VI

אחרון – על משה אהרן ויזן

מרום הגותו – על שמואל הוגו ברגמן

גולה-המאורות – על גרשם שלום

בין הגות לעשיה – על נתן רוטנשטרייך

VII

בין בבל לירושלים – על יצחק גרינבוים

לב של שני ברדלסים – על דויד בן-גוריון

לדרכו של בעל-אגדה – על דויד כהן

מאמר א: אבי הנוער העובד

מאמר ב: בין מספר לסיפורו

VIII

חכמת המסכן – על יוסף האגר

בין תולדה לשעה – על נתן מיכאל גלבר

משכיל הרבים – על ג. קרסל

IX

דורש לציון – על מאיר גייאר

בדרך הביתה – על ירמיה פרנקל

שי למורה – על אברהם פרנס

על הני תרי צנתרי דמוסט רבתי

פרק ראשון: על יעקב ראפאפורט

פרק אחרון: על משה שטרקמן

בין זכרון ידיעה – על פנחס האלר

X

גלויה לבעל הגלויות – אל אריה נבון ועליו

סאלוט לכליזמרים – עם יהויכין סטוצ’בסקי ועליו

IX

בשערי כרך – על ליאופולד קומפרט

בסוד נאמנים – על ריכארד בר-הופמן

בים קוצים – על הנריק וורגלאנד

כרך ג'

I

משורר והוא בן מאה – על יעקב אדלר

אחרון הצעירים – על י. י. שוארץ

נפתולי גאולה – עם ספרו של י. ח. בילצקי על ה. לייויק

רב-מג בלשונותיִם

מאמר א: פתיחה להרצאתו של אהרן צייטלין באוניברסיטה העברית

מאמר ב: אב ובנו

בין אוניקום לקוריוז – על יעקב גרופר

שומרת האוצר – על מרים אולינובר וספרה

שירה של עדנה – על רוזה גוטמן

בין לודמיר ללודמיר – על שירתו של קהת קליגר

בין בוקר לבוקר – על משה וואלדמאן

II

קומדיה כפולה – על “האוצר” לשלום עליכם

בן-הרב – על זלמן יצחק אנוכי

אוצר ישן ומחדשו – על ב. יאושזון

בנתיבי ההעלם – לדרכו של דער נסתר

מאמר א: פרחי נוער

מאמר ב: על כוכב הגאולה

בין תה ליין – על אברהם משה פוקס

חלום ושברו – במבואי ספרו של ז. ברכות “הירדן הסואן”

בצדי המסילה – עם מבחר ספריו של יוסף פאלק

בענין הפרס ומקבלו – על יצחק באשוויס-זינגר

חולשת-הגוף וגבורת הרוח – על יחיאל הופר

בין קרושניק לריו – על רוזה פאלאטניק

מבית לבית – עם סיפורי שלמה וורזאגר

פרס וחתניו

III

בין תשתית לקומה – על שלמה גרודזנסקי

איש ונתיב לו – על לייב שפיזמן

צוָאתם של יהודי וארשה – עם ספרה של רחל אוירבך

IV

הרוגי מלכות

מאמר א: שאלה גדולה ושכמותה

מאמר ב: על הדם ושופכיו

שבים עולי גולה לפדיום – עם עלייתו של ליזר פודראצ’יק

קלעים ואחורי-קלעים – לזכרונותיו של מאיר ברוידא

V

על יידיש – ובקיצור

לשון ואוצרה – על יודל מארק

הנחה המחייבת מסקנה – עם שיקל פישמן ועליו

בין גורל לתעודה

מאמר א: לקצב חצי הלל

מאמר ב: הכא והתא

VI

בשער-לשונותים

מאמר א: פולמוס מוקדם יותר

מאמר ב: בירור מאוחר יותר

מאמר ג: שלמוּת ופירושה

בגולה ובמולדת: זכרונות

בין דין לחשבון

בין שאילה לקנין

בלשון מדבר בעדו: פרקים שבעל פה

בצאתך ובאהלך: מנין חקרי-ספרות

גורל והכרעה: משנתו של שלמה שילר

גלגל מועדים: שבת ושלוש רגלים, גלגולי פיוט, אגדה ושעשוע

המנגן המופלא: חיי יוסף גוזיקוב וסביביהם

המשורר – ברו ותוכו


הנמר וידידו המנמנם: אסופת מאמרים

מבוא ל"הנמר וידידו המנמנם: אסופת מאמרים"

אחינוּ מצוֹדד העכבּרים

על מוסר כליות

מאמר א: אֵלת־היהוּדים

מאמר ב: בסימטה ובספר

מאמר ג: שלוש פּגישוֹת

מבחן וכשלוֹנוֹ

אספקלריה ובבואותיה

מאמר א': בחזון־דמדומים

מאמר ב': בראי קאריקאטורה

בתוך הסוגר

מאמר א': הנמר וידידו המנמנם

מאמר ב': ידידות ובחינתה

מאמר ג': בין אנפאס לפרוֹפיל

מאמר ד': פּיקח והוא עיור

מאמר ה': ענק ועיני אש לו

מאמר ו': על תהום רבה

צרור עדויות

מאמר א': בין מרד לגולה

מאמר ב': בין סדר לצדק

מאמר ג': הוויה קומדיאנטית

מאמר ד': הבל על קין

מבוך ומבואיו

מאמר א': בשדה־זרים

מאמר ב': שירי בן־שם

מאמר ג': תלמיד ורבו

באבק ההשליה

לנושא: שתי גרמניה

מאמר א': בין פרידריקוס ללסינג

מאמר ב': בין כלב לאדוניו

מאמר ג': בין דב לכבשה

מאמר ד': בין כומר לראש־אזרחים


כוכב נידח

מרחביה: ספרית פועלים, 1950

מדרש פסיכואנליטי: פרקים בפסיכולוגיה של י"ח ברנר

מכוחו של מקרא: תריסר חקרי כתובים

ממחוז הילדות: כתבי וידוי וזכרון

תל אביב: עם עובד, 1981

מריבי בית: עם, חברה, פלגות

עיר ואם בעיני בניה

על ספרותנו: מסת מבוא

מתוך: ערכים - ספרית המגון למדריכים; ירושלים: המחלקה לעניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, בהוצאת ראובן מס; תש"י

על ש"י עגנון: מסה, עיון וחקר

עצים ואבנים: לתולדות מליצה אחת

פולמוס ושווה-פולמוס: בין רשות הספרות וחובת הסופרים

פרקי קריאה וניתוח: שעורים בסוגיה: מבוא לספרות בדורות האחרונים

ש“י עולמות: י”ב מחקרי פולקלור

שנות חיים

במבואי האסופה "על נהרות" מאת שמשון מלצר

במבואי תימן – הקדמה לספר בין עדן לתימן / מהלל העדני

בתוך: תל אביב: מהלל, תשמ"ח

על ישראל זרחי

בתוך: כפר השילוח – ישראל זרחי; עם עובד, תל אביב, תש"ח

שלש הערות: לספר משפחות סופרים / יהושע רדלר־פלדמן [ר' בנימין]

ירושלים: [הועד הציבורי להוצאת כתבי ר' בנימין], תש"ך 1960.

עַל הַשִּׁירָה וּמְשׁוֹרְרָהּ / יחיאל לרר

בתוך : בית אבא / יחיאל לרר; הקדמה מאת: דב שטוק (דב סדן)

מבוא ל"מבחר כתבי יצחק לופבן"

ישראל: עיינות, 1954

שומר אמונים, הקדמה ל"קשב" / יצחק מטיסיס

תל אביב: הוצאת חברים, תש”ט

j זכרונות ויומנים

 

ממעגל הנעורים: כתבי וידוי וזכרון

תל אביב: עם עובד, תשמ"א 1981

v עיון

 

קערת אגוזים, או אלף בדיחה ובדיחה: אסופת הומור בישראל

תל־אביב: מ' ניומן, תשי"ג

לזכר מורי וידידי אָשֵׁר בַּרַשׁ לוטש ברקת־ההומור ומעַדנה עד דק

שלוש הערות

אהלי תורה

חצרות צדיקים

ארחות חסידים

דרך משכילים

אסיפת חכמים

פליטת סופרים

כת אמנים

כּנסת דַבָּרים

עשהין ולאווין

קוצים ותלים

בינינו לבינם

שבטי ישורון

ציצי בית

מושב לצים

עצרת תמים

s יצירות מתורגמות

 

אגרות הרצל –

כרך ראשון <מאי 1895-אוגוסט 1897> / בנימין זאב הרצל

תל אביב: מ' ניומן, תש"ח

אחריתו של נאצי: רומן / אנטול סטרן (1968–1899)

אנהלי / יוליוש סלובצקי

עם שירת "אנהלי" ותירגומה

אפקים בוערים / יוסף ארליך

בטרם מבול / פליקס ולטש

בין זרע לקציר / משה בן יקותיאל קלורי

גלילי הכבול / מקס ברוד

הנזיר והגדייה: סיפורים, שירים, מאמרים / דער נסתר

כתבים: פרוזה פיוטית / יאנוש קורצ’ק

אדם עם אלוהיו (תרגם אורי אורלב)

קצר ללא בושה (תרגם אורי אורלב)

סנאט המטורפים (תרגם אורי אורלב)

שיחות רדיו (תרגם אורי אורלב)

פדגוגיה מבדחת (תרגם אורי אורלב)

ילדי התנ"ך: משה

כתבים פדגוגיים (3 כרכים) / יאנוש קורצ’ק

כרך א: זכות הילד לכבוד

עין חרוד: הקיבוץ המאוחד, תש"ה

כרך ב: כאשר אשוב ואהיה קטן

עין חרוד: הקיבוץ המאוחד, תש"ה

כרך ג: כזה וכזאת על ילדים

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשכ"ב.

[הקדמה לכרך ג] מאת דב סדן

מפה לאוזן

כזה וכזאת על ילדים

מאלי פשגלונד (עתון הילדים והנוער)

דת הילד (מבוא לסיפור)

על אפוס חדש

ילדי התנ"ך: משה

רשמי ארץ-ישראל

יובל המעשה

אגרות

דת הילד/תירגמו מפולנית: דב סדן וצבי ארד

מבוא לספר "עם הילד" / יאנוש קורצ'אק/יצחק פרליס

בית לוחמי הגטאות, תשל"ח

כתבים נבחרים: פרדוכסים – כרך שלישי / מקס נורדאו

לבני יוחנן: 1799 / מתיאס קלאודיוס

מאה סיפור וסיפור / יוסף אופאטושו

מגלת מעפיל / צבי זאב סכר

מות גבורים / פאולה וליש

מימזיס: התגלמות המציאות בספרות המערבית / אריך אוארבך

מקור עברי בהסוחר מונציה לשקספיר / שלמה יהודה שינפלד

משירי לי-טי-פה / פו לי (לי באי)

ורשה : הקואופרטיב השומרי המרכזי, תר"ץ 1930.‬

נשם מנצני־פרחים הערב / לי באי

אשכימה מדמדם / לי באי

בבואתי עוטה ערפלי־סתיו / לי באי

גז ענן־שחקים / לי באי

במבואי־עיר, מתגוללה בעפר־תמוז צהב / לי באי

אשה צעירה עלי מצפה נצבת / לי באי

פתח־האשנב על רקמתי גחנתי / לי באי

בסתיו יעוג בדד מעל ערוצי־פלג / לי באי

אצור אותיות נאמנות־בדידות / לי באי

ובעודי תינוק דמה כעגול־פז הסהר / לי באי

כדי־שכר נמזגה / לי באי

שבעה המה סוסי־פרא / לי באי

אם חיינו בבואה להגיוני־לבב / לי באי

בסירות לתפארה בין קני־אגם גבוהים / לי באי

בחליל בן־ישפה / לי באי

נופף במכחולו השחר / לי באי

ענן שלמתה / לי באי

תוך ברכה קטנה נצב / לי באי

משירי שי קינג

[יקרת כטוב בידידים לי חיל] / לי באי

[המצביא] / לי באי

זכרונות / נחמן סירקין (תורגם מיידיש)

מתוך: כתבי נחמן סירקין; תל אביב: דבר, תרצ"ט [1939]

לתולדותיה המוקדמות של הציונות הסוציאליסטית. / נחמן סירקין

לתולדות הציונות הסוציאליסטית. / נחמן סירקין

ספר צבי ביקלס-שפיצר: דמותו ויצירתו

עליתי מספציה: רשימות אוד מוצל מגיטו לבוב / יצחק בן יחזקאל לוין

קרל צ’פק: מסה / פרנטישק גוטליב

ר' שמעיה מברך המועדות: ודברי סיפור אחרים / אייזיק מאיר דיק

שחוק הגורל: ספורים וציורים / י' שורין

שמשון מתנה את מר לבו / אליעזר פרנקל

מעשה בלץ בעכברה ובנסתר עצמו / דער נסתר

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דב סדן

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אודי יוליס ז"ל
 • אורה ברמן
 • אורית סימוביץ־עמירן
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • אלקנה דוד
 • אסנת קליימן
 • אסף ברטוב
 • אסתר ברזילי
 • איל להמן
 • בלהה ארגון
 • בני סורקין
 • ברוריה שרון
 • בתיה פריד
 • גידי בלייכר
 • גילה ברנס
 • גלי סנדיק
 • גליה גזית
 • דליה יעקבי
 • הניה וילף
 • ורד מסחרי
 • חוה ראוך-סטקלוב
 • חנה טל
 • חנה מורגנשטרן
 • טוני חפץ
 • יוסף אלבז
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • יעקב לוינסקי
 • לאה ברזילי
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מאור פרץ
 • מירה ברק
 • מלאכי שפר
 • נורית לוינסון
 • נינה דגן
 • נעה הורן
 • נעמי זיו
 • נירה פרדקין ז"ל
 • עדינה קופלמן
 • עופר וייס
 • עופר ק. פ.
 • עמירה ביידר
 • ערן גרף
 • צאלה זילכה
 • צחה וקנין כרמל
 • רותי בראל
 • רותי לרנר
 • רחל זלינגר
 • רינה רוזן
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל
 • שלומית אפל
 • שמוליק שורץ
 • תמר הקר
 • תמר ניצן

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • אייל דולב
 • אילת צינקל
 • גדעון ביגר
 • גיורא הידש
 • דליה יעקבי
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • משה נועם
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • עמליה הרן
 • צחה וקנין כרמל
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • שולמית רפאלי
 • תמר הקר

סרקו

 • גילה גולדשטיין מספרייה מרכזית ע"ש סוראסקי, אוניברסיטת תל אביב.
 • הילה לוי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

עדכונים אחרונים

q
יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דב סדן

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אודי יוליס ז"ל
 • אורה ברמן
 • אורית סימוביץ־עמירן
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • אלקנה דוד
 • אסנת קליימן
 • אסף ברטוב
 • אסתר ברזילי
 • איל להמן
 • בלהה ארגון
 • בני סורקין
 • ברוריה שרון
 • בתיה פריד
 • גידי בלייכר
 • גילה ברנס
 • גלי סנדיק
 • גליה גזית
 • דליה יעקבי
 • הניה וילף
 • ורד מסחרי
 • חוה ראוך-סטקלוב
 • חנה טל
 • חנה מורגנשטרן
 • טוני חפץ
 • יוסף אלבז
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • יעקב לוינסקי
 • לאה ברזילי
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מאור פרץ
 • מירה ברק
 • מלאכי שפר
 • נורית לוינסון
 • נינה דגן
 • נעה הורן
 • נעמי זיו
 • נירה פרדקין ז"ל
 • עדינה קופלמן
 • עופר וייס
 • עופר ק. פ.
 • עמירה ביידר
 • ערן גרף
 • צאלה זילכה
 • צחה וקנין כרמל
 • רותי בראל
 • רותי לרנר
 • רחל זלינגר
 • רינה רוזן
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל
 • שלומית אפל
 • שמוליק שורץ
 • תמר הקר
 • תמר ניצן

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • אייל דולב
 • אילת צינקל
 • גדעון ביגר
 • גיורא הידש
 • דליה יעקבי
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • משה נועם
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • עמליה הרן
 • צחה וקנין כרמל
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • שולמית רפאלי
 • תמר הקר

סרקו

 • גילה גולדשטיין מספרייה מרכזית ע"ש סוראסקי, אוניברסיטת תל אביב.
 • הילה לוי